Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietokoneen käyttäjän AB-kortti

Tietokoneen käyttäjän AB-kortti -tutkinto antaa valmiudet tieto- ja viestintätekniikan  tehokkaaseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen. Tutkinto soveltuu erityisesti työelämälähtöiseen tieto- ja viestintätekniikan koulutukseen. Se hyväksytään osasuorituksena joihinkin ammattitutkintoihin, opintojaksoiksi tai kursseiksi eri kouluasteilla ja työvoimapoliittiseen, työelämään valmentavaan koulutukseen.

Tämä vaativa, pääosin valinnaisista moduuleista koostuva jatkotutkinto tarjoaa suorittajalleen mahdollisuuden erikoistua niihin tieto- ja viestintätekniikan osa-alueisiin, joita hän työssään tarvitsee tai joista hän on erityisesti kiinnostunut. Käytännössä tämä tarkoittaa valittujen ohjelmien syvällisempää käyttötaitoa ja valmiuksia ongelmanratkaisuun sekä itsenäiseen tiedonhankintaan.

Esitietovaatimuksena on Tietokoneen käyttäjän A-kortin vaatimukset. Tietokoneen käyttäjän A-kortin tutkinnon perusteisiin voi tarvittaessa tutustua osoitteessa http://www.tieke.fi/a-kortti.

Tutkinnon rakenne

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta moduulista. Pakollinen moduuli on ohjelmien yhteiskäyttö ja valinnaiset moduulit voidaan valita kuuden vaihtoehdon joukosta.

Kaikille AB-kortin suorittajille pakollinen moduuli on

  • ohjelmien yhteiskäyttö

Vapaavalintaiset moduulit (vähintään kolme) valitaan seuraavista:

  • tekstinkäsittely
  • taulukkolaskenta
  • tietokannat
  • esitysgrafiikka
  • kuvankäsittely
  • verkkoviestintä

Tutkinnon perusteet

Kaikkien moduulien tutkinnon perusteet tulostettavana versiona (pdf). Tutkinnon perusteissa on määritelty kaikkien moduulien vähimmäisvaatimukset.

Näyttökoe

Moduulien suoritusjärjestys on vapaa. Suositeltavaa on, että Ohjelmien yhteiskäyttö -moduuli suoritetaan viimeiseksi.

Kunkin moduulin kokeeseen saa käyttää aikaa 2 tuntia 15 minuuttia. Näyttökokeissa saa käyttää apuna muistiinpanoja, ohjekirjoja ja ohjelmien ohjetoimintoja. Kokeen tarkistajaa varten jokainen tehtävä sisältää mallivastauksen ja korjausohjeen, jonka mukaan suoritus arvioidaan. Pääsääntöisesti 90 % tehtävästä tulee olla oikein.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence