at-kortti > A-kortti
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A-kortti

Tietokoneen käyttäjän A-kortti on suunnattu henkilölle, joka käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa työssä, opiskelussa ja vapaa-aikana. Sisältö ja vaadittava osaamistaso vastaa työelämän tarpeisiin sisältäen tärkeimmät tietoyhteiskunnan osa-alueet. A-kortti-tutkinnon suorittanut hallitsee sujuvasti käyttämänsä laitteet ja valittujen työvälineohjelmien peruskäytön, tuntee tieto- ja viestintätekniikan peruskäsitteet sekä tunnistaa sen soveltamisalueita.

A-korttiin sisältyvät moduulit ovat samat kuin @-kortissa, ero on suoritettavien moduulien vähimmäismäärässä. @-kortti tarjoaa myös sopivan välitavoitteen A-kortin suorittamiseen.

Tutkinto on ohjelmistoriippumaton. A-kortin tutkintokielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kielivaihtoehdot kannattaa tarkistaa tutkinnon järjestäjältä ennen koulutukseen tai näyttökokeeseen osallistumista.

Tutkinto tunnettiin aikaisemmin nimellä A-ajokortti, mutta nykyään se tunnetaan Tietokoneen käyttäjän A-korttina.

Tutkinnon rakenne

Tietokoneen käyttäjän A-kortti koostuu seitsemästä osiosta eli moduulista. Suorittaja osallistuu kaikille pakollisten kolmen moduulin kokeeseen ja valitsee vähintään neljä muuta moduulia oman mielenkiintonsa tai oppilaitoksen tarjonnan mukaan.

Kaikille A-kortin suorittajille pakolliset kolme moduulia ovat:

  • laitteen ja tiedon hallinta
  • internet ja sähköposti
  • tekstinkäsittely

Vapaavalintaiset moduulit (vähintään neljä) valitaan seuraavista:

  • taulukkolaskenta
  • esitysgrafiikka
  • tietoaineistot taulukoissa
  • kuvankäsittely
  • verkkotyöskentely

TIEKEn A-kortin moduulit syksy 2013 alkaen

A-tutkinnon perusteet

Kaikkien moduulien tutkinnon perusteet tulostettavana versiona (pdf). Tutkinnon perusteissa on määritelty kaikkien moduulien vähimmäisvaatimukset.

Näyttökokeen suorittaminen

Moduulit voi suorittaa yksi kerrallaan halutussa järjestyksessä.

Kaikkien moduulien kokeet ovat näyttökokeita, joissa tehdään tehtävänannon mukainen toimenpidekokonaisuus. Näyttökokeissa saa olla muistiinpanot ja ohjekirjat tukena. Kokeen tarkastajaa varten jokainen tehtävä sisältää korjausohjeen, jonka mukaan suoritus arvioidaan. Pääsääntöisesti näyttökokeiden läpäisyvaatimus on 90 %.

Kuhunkin näyttökokeeseen saa käyttää aikaa enintään 45 minuuttia.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence