at-kortti > Taulukkolaskenta
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taulukkolaskenta

Moduulin suorittaja osoittaa, että hän hallitsee valitsemansa taulukkolaskentaohjelman peruskäytön.

Näyttökoetehtävän malliin voi tutustua esimerkin avulla. Esimerkkitehtävä (doc) tai esimerkkitehtävä (pdf) avautuu oheisesta linkistä. Useimpiin näyttökoetehtäviin liittyy tiedostoja, joita käsitellään tehtävässä annettujen ohjeiden mukaan. Malli ei sisällä liitetiedostoja. Tehtävät pohjautuvat tutkinnon perusteisiin, joten niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Moduulin keskeinen sisältö:

1. Tiedoston avaaminen ja sulkeminen

2. Tietojen syöttö

 • lukujen kirjoittaminen
 • tekstin kirjoittaminen
 • sarjat

3. Tiedoston tallennus

 • oikealla nimellä, oikeaan paikkaan, oikeassa muodossa
 • uudella nimellä, uuteen paikkaan

4. Aluetoiminnot

 • alueen valinta
 • alueen siirtäminen ja kopiointi tiedoston sisällä tai tiedostosta toiseen

5. Laskeminen taulukossa

 • peruslaskukaavat annetun laskentamallin mukaan: yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut
 • perusfunktiot: summa, keskiarvo, minimi, maksimi
 • soluviittaukset, suora ja suhteellinen
 • taulukoiden väliset soluviittaukset
 • kaavojen ja funktioiden kopioiminen ja siirtäminen

6. Taulukon muokkaus

 • rivien ja sarakkeiden lisääminen ja poistaminen
 • rivikorkeus ja sarakeleveys

7. Ulkoasun muotoilu

 • lukumuotoilut
 • fonttimuotoilut
 • tasaukset
 • reunaviivat ja taustavärit

8. Lajittelu

9. Kaavio

 • kaavion luominen pyydetyistä tiedoista
 • peruskaaviolajit
 • kaavion otsikot ja selitteet

10. Taulukkovälilehtien käsittely

 • lisääminen, poistaminen, siirtäminen, kopioiminen, nimeäminen
 • usean taulukkovälilehden käsittely ryhmänä

11. Sivun asetukset ja tulostaminen

 • paperin suunta, sovittaminen sivulle, sivunvaihdot
 • reunukset
 • ylä- ja alatunnisteet
 • soluruudukon tulostaminen
 • isossa taulukossa toistettavat rivi- ja sarakeotsikot
 • rivi- ja sarakeotsikoiden tulostaminen
 • tulostusalueet
 • esikatselu
 • tulostaminen

12. Tiedoston julkaiseminen PDF-muotoon

13. Etsi / korvaa –toiminto

14. Ohje-toiminto

Suoritustapa 

Näyttökoe, jonka kesto on 45 minuuttia. Kokeessa saa käyttää muistiinpanoja ja muuta oppimateriaalia.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence