Skip to end of metadata
Go to start of metadata

@-kortti

@-kortti on hyödyllinen kaikille, tarjoten myös sopivan välitavoitteen A-kortin suorittamiseen. @-kortin sisältöihin kuuluvat tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet, kuten laitteen käyttö ja tiedonhallinta, tiedonhaku ja sähköposti sekä valittujen ohjelmien peruskäyttö. @-kortin suorittamalla henkilö saa valmiudet esimerkiksi etätyöskentelyyn ja –opiskeluun sekä sähköiseen asiointiin.

@-korttiin sisältyvät moduulit ovat samat kuin A-kortissa, ero on suoritettavien moduulien vähimmäismäärässä. @-kortti tarjoaa myös sopivan välitavoitteen A-kortin suorittamiseen.

Tutkinto on ohjelmistoriippumaton. @-kortin tutkintokielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti. Kielivaihtoehdot kannattaa tarkistaa tutkinnon järjestäjältä ennen koulutukseen tai näyttökokeeseen osallistumista.

Tutkinnon rakenne

@-kortti koostuu neljästä osiosta eli moduulista. Suorittaja osallistuu kaikille pakollisten kahden moduulin kokeeseen ja valitsee vähintään kaksi muuta moduulia oman mielenkiintonsa tai oppilaitoksen tarjonnan mukaan.

Kaikille @-kortin suorittajille pakolliset kaksi moduulia ovat:

  • laitteen ja tiedon hallinta
  • internet ja sähköposti

Vapaavalintaiset moduulit (vähintään kaksi) valitaan seuraavista:

  • tekstinkäsittely
  • taulukkolaskenta
  • esitysgrafiikka
  • tietoaineistot taulukoissa
  • kuvankäsittely
  • verkkotyöskentely

@-tutkinnon perusteet

Kaikkien moduulien tutkinnon perusteet tulostettavana versiona (pdf). Tutkinnon perusteissa on määritelty kaikkien moduulien vähimmäisvaatimukset.

Näyttökokeen suorittaminen

Moduulit voi suorittaa yksi kerrallaan halutussa järjestyksessä.

Kaikkien moduulien kokeet ovat näyttökokeita, joissa tehdään tehtävänannon mukainen toimenpidekokonaisuus. Näyttökokeissa saa olla muistiinpanot ja ohjekirjat tukena. Kokeen tarkastajaa varten jokainen tehtävä sisältää korjausohjeen, jonka mukaan suoritus arvioidaan. Pääsääntöisesti näyttökokeiden läpäisyvaatimus on 90 %.

Kuhunkin näyttökokeeseen saa käyttää aikaa enintään 45 minuuttia.

 

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence