Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun


Raskaan kuljetuskaluston onnettomuuksista tiedot tehokkaasti viranomaisille eCall-hätäviestijärjestelmällä

Suomen teillä raskas kuljetuskalusto hoiti vuonna 2015 21433 milj. tkm* kuljetussuoritetta. Näistä noin 1647 milj. tkm sisälsi vaarallisia aineita. Vuonna 2015 tapahtui 2262 onnettomuutta, joissa raskas kuljetuskalusto oli osallisena. Tällaisista onnettomuuksista olisi Hätäkeskuksen, Pelastuslaitoksen, Poliisin sekä Tieliikennelaitoksen hyvä saada tiedot mahdollisimman nopeasti ja tarkasti onnettomuuden tapahduttua varsinkin, jos lastina on ollut vaarallisia aineita. Tällöin voitaisiin varmistaa oikeanlaisen pelastuskaluston lähettäminen onnettomuuspaikalle.

EU-alueella on käynnissä I_HeERO (Infrastructure Harmonised eCall European Pilot) -hanke, jonka tuloksena saadaan ohjeistus järjestelmästä, jolla autoista voidaan lähettää automaattisesti tai kuljettajan aktivoimana hätäkeskuksille ilmoitus onnettomuudesta. Tässä hankkeessa ei keskitytä pelkästään raskaaseen kuljetuskalustoon ja sen onnettomuuksiin, vaan ohjeistus annettaan myös henkilöautoille, pakettiautoille, moottoripyörille sekä linja-autoille.

Onnettomuustilanteissa pelastusorganisaatioiden on tärkeää saada tiettyjä tietoja onnettomuusautoista. Siinä, missä kuorma-autosta on syytä saada lastitiedot, on linja-autosta saatava tietää matkustajien lukumäärä. Muita tärkeitä tietoja kaikista ajoneuvoista ovat mm. VIN-tunnus, tyyppi, sijainti ja kulkusuunta ennen onnettomuutta. Viranomaisten on myös saatava tieto raskaan kuljetuskaluston lastista. Uusissa tyyppihyväksytyissä henkilö- ja pakettiautoissa eCall-hälytyslaiteen on oltava EU-alueella asennettuna pakollisesti 31.3.2018 jälkeen. Tämän jälkeen laitteen pakollisuus tulee voimaan myös muihin ajoneuvotyyppeihin, kuten kuorma- ja linja-autoihin, mukaan lukien myös moottoripyörät.

TIEKE selvittää parhaillaan yhdessä VTT:n kanssa projektissa ”eCall raskaan kuljetuskaluston hätäviestijärjestelmä Suomessa” suomalaisen raskaan kuljetuskaluston tilaa sekä kuljetusyritysten mahdollisuutta ja halukkuutta ottaa eCall-järjestelmää käyttöönsä raskaassa kuljetuskalustossa. Myös yritysten mahdollisuuksia välittää lastitietoja onnettomuustilanteissa viranomaisille tutkitaan. Projektissa selvitetään myös Suomen erityisolosuhteita, jotka omalta osaltaan vaikuttavat sekä kuljetuksiin että viranomaistoimintoihin onnettomuustilanteissa. Lisäksi selvitetään kuljetusyritysten sekä viranomaisten nykyistä toimintaa onnettomuustilanteissa.

Projektissa osallistutaan myös EU-tasoiseen yhteistyöhön, jossa suunnitellaan yhteisiä ja yleisiä toimintaperiaatteita EU-alueelle. Näiden tietojen pohjalta suunnitellaan Suomeen malli, jonka perusteella viranomaiset saavat tiedot kuorma-autojen onnettomuuksista sekä lasteista sähköisesti mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Lisäksi projektissa valmistuu ehdotus siitä, miten kuljetusyritysten ja viranomaisten olisi kehitettävä toimintaansa, jotta sähköinen tiedonsiirto voitaisiin toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti.

 

Kuva: eCall-hätäviestijärjestelmän toimintaperiaate yleisellä tasolla


* Kuljetussuorite, milj. tkm; Kuljetussuorite (tonnikilometri) kuvaa kuljetustyön määrää, joka saadaan kuljetetun tavaramäärän (tonnia) ja kuljetusmatkan pituuden (kilometriä) tulona.

 


 

Projekti alkoi syyskuussa 2016 ja loppuu joulukuussa 2017.

Lisää aiheesta osoitteessa: http://www.trafi.fi/tieliikenne/ecall-hataviestipalvelu

Lisätietoja projektista: Heikki Laaksamo, etunimi.sukunimi@tieke.fi

 

 

  • Ei leimoja

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence