Oppiminen on tulevaisuuden muutosturva

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Muuttuva työelämä vaatii tekijöiltään uutta osaamista. Arvioidaan, että puolet tällä hetkellä opiskelevista työskentelee tulevaisuudessa ammateissa, joita ei vielä ole.

Työsuhteet monipuolistuvat ja työntekijällä voi olla useita työyhteisöjä samanaikaisesti. Työympäristökään ei ole enää tietty paikka. Nämä trendit tarjoavat tulevaisuuden työntekijöille ja koulutukselle valtavasti erilaisia mahdollisuuksia.

Nyt jos koskaan kouluttautuminen on päättymätön prosessi, johon on varattava resursseja myös työelämässä.


 

 


Etukäteen kukaan meistä ei tiedä, mitä osaamista tarvitsemme missäkin vaiheessa.
- Kirsti Timperi


 

Ensisijaisesti vastuu on yksilöllä, mutta koulutuksen tarjonnan ja infran on oltava monipuolista, helposti saatavilla ja kustannuksiltaan kohtuullista. Työnantajan tehtävä on tarjota työntekijöilleen mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, mikä edellyttää johdolta uudenlaista tietämystä ja tulevaisuuden tarpeiden ennakointia. Julkisen tahon pitää huolehtia myös ammatinvaihtajien koulutusmahdollisuuksista kohtuullisine rahoitusratkaisuineen.

Koska kukaan meistä ei etukäteen tiedä, mitä osaamista tarvitsemme missäkin vaiheessa, itse kunkin on perustutkinnosta ja nykyisestä tehtävästä riippumatta koko työuran ajan huolehdittava oppimisvalmiuksista. Jos edellisestä tutkinnosta tai täydennyskoulutuksesta on kulunut jo pitkä rupeama, ajatus saattaa ahdistaa – voinko minä enää oppia uutta?

Koulutuksen tulisikin aina vahvistaa kunkin yksilön tarvitsemia oppimistaitoja sekä valmiuksia muutoksen ymmärtämiseen.

Oppimaan oppiminen on kykyä ja halua ottaa vastaan oppimishaasteita. Se on valmiutta jatkaa työskentelyä myös silloin, kun tehtävät ovat vaikeita ja edellyttävät kykyä ylittää epäonnistumisen tuottamat pettymykset.

Syksyn Tiedosta-lehdessä pohdittiin, riittääkö osaamisemme digityöelämän tehtäviin. Artikkeleista huokuu luottamus ja usko, että muutosta osaamisen kehittämiseen tehdään kaikilla tasoilla, ja suunnitelmia myös toteutetaan.

Jatkuva kehittyminen edellyttää meiltä jokaiselta uskoa omiin vahvuuksiin sekä kykyä iloita ja nauttia uusista haasteista, oppimisesta ja osaamisesta.

Toivotan kaikille rauhaisaa joulun aikaa ja nautinnollista oppimisen vuotta 2018!


Kirsti Timperi
TIEKEn toiminnanjohtaja 

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence