Vaikuta ja vaikutu - Osaamista uudella taajuudella

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Osaamista uudella taajuudella

Aikuisten osaamisen kehittäminen on välttämättömyys osaamisvaatimusten ja ammattien nopeassa muutoksessa, jossa digitaalisuus on vahvasti läsnä. Vaikuta ja vaikutu -tapahtuma 25.10.2018 pureutui työelämässä toimivien osaamisen kehittämiseen.

Jos ennusteet työn muutoksesta pitävät osittainkin paikkaansa, osaamisen kehittämisestä tulee entistä enemmän jatkuvaa. Tarvitaan monimuotoisia tapoja niin yksilöiden kuin yritysten tarpeisiin.

Keskustelu elinikäisestä oppimisesta on noussut - painavasta syystä - jälleen parrasvaloihin. Työn murroksessa koulutustarpeen ja tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen ennakointi on entistä haastavampaa. Monia aloja vaivaa jo osaajapula.

Sanavarastosta puuttuvat tulevaisuuden ammatit

Koulutus on vahvuutemme, mutta osaamisen kehittämisessä emme kuitenkaan pääse eteenpäin ajattelemalla, mihin ammattiin tulevaisuudessa haluamme, sillä emme tiedä mitä ne ovat. Asetelma on haastava, myönsi Perttu Pölönen Vaikuta ja vaikutu -tapahtuman avauspuheenvuorossa.

Vaikuta ja vaikutu pureutui tänä vuonna työelämässä toimivien osaamisen kehittämiseen ja haki uusia ratkaisuja yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa.

Parempaa elämää

Maailma on nyt monessa suhteessa parempi kuin koskaan ennen. Perttu valoi uskoa siihen, että teknologia mahdollistaa paremman elämän jatkossakin. Tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja perusymmärrystä teknologiasta. Teknologian hyödyntämisessä eettiset ja moraaliset kysymykset nousevat vahvasti esille, aprikoi Perttu.

Suomi on hyvä lähes kaikessa, mikä voi olla myös kehityksen jarru. Miellä on niin paljon menetettävää, arveli Perttu peilaten kokemuksiinsa kehityksessä takamatkalla oleviin maihin.

Perttu haastoi meitä ottamaan rohkeita askeleita ja ratkaisemaan tulevaisuuden - ei tämän päivän - ongelmia.

Kohti osaamisjärjestelmää

Joonas Mikkilä Suomen Yrittäjistä peräänkuulutti siirtymistä koulutusjärjestelmästä osaamisjärjestelmään, jossa oppijakeskeisyys sekä monipuoliset palvelut ja oppimisen ympäristöt ovat avainasemassa.

Lohdullista on, että aloja ei pelkästään katoa, niitä palaa myös takaisin – teknologialla rikastettuina. Joonaskin peräänkuulutti koneiden ja ihmisten uutta liittoa, joka yhdistää molempien kyvyt kestäväksi kasvuksi.

Joonas kertoi, että yrittäjien näkökulmasta osaavan työvoiman puute kuitenkin rajoittaa kasvua. Teollisuusyhteiskunnan tarpeisiin rakennettu koulutusjärjestelmä on nykymenoon liian hidas. Erityisesti aikuisiällä osaamisen kehittäminen kaipaa monimuotoisuutta ja syklisyyttä, joka auttaa sekä yksilöä että yritystä kehittymään, sanoi Joonas.

Oppimisen aalloilla

Päivän puheenjohtajana toiminut Christopher Rowley haastoi keskustelijat pohtimaan murroksen innostavimpia asioita ja osaamisen kehittämisen keinoja.

Joni Sarpo Great Place to Workilta kannusti näkemään muutoksen mahdollisuutena, vaikka se kipeää tekisikin. Parhaiden työpaikkojen näkökulmasta katsoen tämä on ihan mahdollista. Johtamis- ja esimiestaidot ovat edelleen keskeistä osaamista, totesi Joni.

Organisaation rooli on kehityksessä keskeinen. Yrityksissä on paljon potentiaalia ja osaamisen kehittäminen tulee linkittää yrityksen tavoitteisiin ja toimintaan, sanoi Joni.

Vaikka huoli omasta tulevaisuudesta vaikuttaa meihin kaikkiin, Akavan Eritysalojen Minna Niminen rohkaisi ottamaan jalan pois jarrulta. Työn tulevaisuus mahdollistaa erilaiset siirtymät ja monet rinnakkaiset roolit. Osaamisen lisäksi pitää puhua motivaatiotekijöistä.

Minna varmistaisi osaamisen kehittämistä osaamistilillä, jonne voitaisiin vakuutusmaksujen tavoin tallentaa varoja, joita jokainen voisi käyttää osaamisensa kartuttamiseen.

Palvelualojen työnantajat Paltan Tuomas Ylitalo muistutti, että meillä valtava digitaalinen infra olemassa. Siinä piilee valtavat mahdollisuudet myös osaamisen kehittämiselle ja datan hyödyntämiselle.

Osaajapula on kuitenkin tämän päivän todellisuutta ja digiosaajia tarvitaan lisää kaikilla palvelualoilla, totesi Tuomas. Koulutusjärjestelmän Tuomas soisi tarjoavan enemmän vaihtoehtoja työelämälähtöiselle osaamisen kehittämiselle.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen Petri Lempinen käänsi katseet jo olemassa olevan teknologian hyödyntämiseen oppimisessa ja kysyi, miksi emme hyödyntäisi esimerkiksi oppimiseen koukuttavia ratkaisuja myös oppimisalustoilla. Petri nosti esiin, että teknologinen murros haastaa meidät keskustelemaan siitä, mikä ihmisyydessä on arvokasta.

Koulutuksesta valmistuville Petri antaisi vahvemman teknologisen yleissivistyksen, joka helpottaisi niin nykymaailman kuin tulevaisuuden ymmärtämistä.

Monta reittiä osaamiseen

Toimiviin käytäntöihin tutustuttiin elävän elämän esimerkkien kautta.

Koodia kerhossa

Mitä nuorempana lapset saadaan näkemään teknologian vaikutukset ja mahdollisuudet sen parempi,  totesi COSSin Timo Väliharju. Vapaaehtoispohjalta toimivissa Koodikerhoissa lapset oppivat ohjelmoinnin perusteita. Koodikerho on yksi tapa lisätä yhteiskunnan kykyä teknologian hyödyntämiseen, vaikka tähtäin on pitkällä, sanoi Timo.

Opinnollistetaan työ

Hannu Kotila Haaga-Heliasta totesi, että ammattikorkeakouluissa vain reilu puolet opiskelijoista tulee suoraan koulun penkiltä, monet muut työelämän kautta. Opiskelijoista yli puolet käy opintojen aikana työssä kuten eurooppalaiset kollegansa.

Tilanne on siinä mielessä nurinkurinen, että opiskelijoita koulutetaan työmarkkinoille, joilla he jo ovat. Usean ammattikorkeakoulun yhteisessä Toteemi-hankkeessa ratkaistaan työn ja oppimisen yhdistämistä. Keskiössä on työn opinnollistaminen sekä osaamisen näyttöjen ratkaisut, jotka tunnistavat yrityksissä hankitun osaamisen.

Imua infrarakentamiseen

Työmaa-akatemia rakentuu perinteiselle kisälli­–mestari-mallille, kertoi Graniittirakennus Kallion Johanna Korhonen. Nuoret ammattilaiset omaksuvat mestarin avustuksella mm. työmaan teknistä ja organisaation käytännön johtamista, nuoret puolestaan opastavat teknologian kuten mallinnuksen käyttöön.

Akatemia on lisännyt yrityksessä työhyvinvointia ja nyt nuoret harjoittelijat suorastaan revitään käsistä, kertoi Johanna. Hän lisäsi, että toimintamallin myötä yrityksestä on tullut alan haluttu harjoittelupaikka ja työnantaja.

Rekryn ja koulutuksen liitto

Jokaisessa organisaatiossa teknologia on kasvavassa roolissa, ja kaikki yritykset hakevat it-osaajia, sanoi Antti Ilmo Saranen Consultingilta. Heidän tehtävänsä on auttaa yrityksiä osaajapulassa ja yksilöitä työmarkkinoiden murroksessa. Tietoa osaamistarpeista ammennetaan yrityksistä ja kumppanuuksista, kertoi Antti.

Rekrytoivissa koulutusohjelmissa yrityskumppanuudet ovat varmistamassa sitä, että opiskelijat saavat alalta viimeisintä osaamista. Osaajapulaan ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, vaan eri väylät täydentävät toisiaan totesi Antti yhteistyön merkitystä korostaen.

Toivottuun tulevaisuuteen

Iltapäivän ajatuspajoissa lähdettiin Demos Helsingin Mirja Hämäläisen johdolla hakemaan askelmerkkejä toivottuun tulevaisuuteen.

Ratkaisuja haettiin mm. välittävään ja osaavaan oppimis- ja työyhteisöön, kansalliseen osaamiskartastoon, osaamisen jakamisen toimintamalliin, osaamisneuvolaan sekä kisällikulttuurin vahvistamiseen.

Toimintamalleja kehittävissä ja teknologiaa hyödyntävissä osaamisen kehittämisen ratkaisussa hyvinvointi ja yhteisöllisyys olivat vahvasti mukana.

 

Käsillä on keskeinen kysymys niin yksilön, yritysten kuin yhteiskunnan pärjäämisen näkökulmasta. Muodollisen koulutuksen rinnalle tarvitaan uusia osaamisen kehittämisen ratkaisuja. Ilmassa oli paikoin hienoista tuskastumista muutoksen hitauteen, mikä antakoon potkua käytännön kehitystyölle. Osaamisen haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan jatkossa entistä enemmän vaihtoehtoja ja laajaa yhteistyötä.

 

Teksti: Hanna Vuohelainen, digiosaamisen ja viestinnän vauhdittaja TIEKEssä

Kuvat: Andi Balogh - Arché Photography

 

 

 


  • No labels

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence