Skip to end of metadata
Go to start of metadata

FINSIPRO-työryhmän tunnuskuva

FINSIPRO-työryhmä

FINSIPRO Workgroup in English

FINSIPRO-työryhmä  pyrkii tarjoamaan kauppamenettelyjen kehittämiseen ja käyttöönoton edistämiseen toimivan foorumin ja vuorovaikutussuhteen organisaatioiden, yritysten ja viranomaisten välillä sekä viemään näiden esiin tuomia kaupankäynnin menettelyllisiä esteitä ja kehittämisideoita edelleen joko kotimaiseen tai kansainväliseen käsittelyyn.

FINSIPRO jakaa tietoa toiminnastaan ja käsittelemistään asioista jäsentensä kautta heidän edustamilleen sektoreille.  Tällä tavalla varmistetaan suomalaisten yritysten näkemysten huomioonottaminen kansainvälisissä kauppamenettelysuosituksissa.

FINSIPRO-toiminnan hyödyt yrityksille

FINSIPRO -toiminta tarjoaa yrityksille:
- puolueetonta tietoa kansainvälisistä kauppamenettelyistä ja niiden lähteistä
- mahdollisuuden saada tietoa sähköisen liiketoiminnan kansainvälisistä menettelyistä
- mahdollisuuden kysyä neuvoja omissa kauppamenettelyihin liittyvissä ongelmissa
- mahdollisuuden saada tietoa meneillään olevista kauppamenettelyjen kehityshankkeista
- mahdollisuuden vaikuttaa kauppamenettelyjen kehittämiseen

Työryhmän tarkoituksena on koota kaupan menettelyistä
kiinnostuneet organisaatiot laajasti mukaan toimintaan ja edistää kauppamenettelyjen tuntemusta ja käyttöä Suomessa, sekä yritysten että viranomaisten keskuudessa. Tämä tapahtuu mm. vaikuttamalla siihen, ettei suomalaisten yritysten toimintatavoille vieraita ja epäkäytännöllisiä asioita sisällytetä kansainvälisiin kauppamenettelyihin. Yhteydet toisten maiden kauppamenettelyorganisaatioihin auttavat muualla tehdyn työn hyödyntämisessä kotimaisten yritysten eduksi ja välttämään päällekkäistä työtä.

Lisäksi FINSIPRO pyrkii toiminnallaan varmistamaan kauppamenettelyjen käytön yhdenmukaisuuden ja toimintojen yhteensopivuuden yritysten välisessä kotimaisessa ja kansainvälisessä kaupankäynnissä. FINSIPROn sihteeristö, TIEKE, yhdessä jäsenorganisaatioiden kanssa hoitaa kauppamenettelyistä ja niiden kehittämisestä tiedottamisen yritysten suuntaan omien verkostojensa kautta.

FINSIPRO -työryhmän toiminta

FINSIPRO levittää tietoa toiminnastaan ja käsittelemistään asioista jäsentensä kautta heidän edustamilleen sektoreille. Siksi on tärkeää, että FINSIPRO -työryhmään kuuluu organisaatioita kauppamenettelyjen eri intressiryhmien piiristä. FINSIPROn jäseninä voivat olla alueella toimivien ministeriöiden, viranomaisten, liittojen ja yhdistysten edustajat. Lisäksi työryhmä kutsuu mukaan toimintaansa asiantuntijoita eri organisaatioista ja yrityksistä. Työryhmä toimii Työ- ja elinkeinoministeriön puheenjohtajuudessa. TIEKE toimii FINSIPROn sihteeristönä. Sihteerinä toimii asiantuntija Jari Salo TIEKEstä.

FINSIPRO linkkejä

UM kauppapolitiikka -sivusto

UM kauppapoliittinen osasto

Kansainvälistymis- ja kaupanesteselvitys 2013

FINSIPRO -työryhmän kokoonpano

Eeva Vahtera

hallitusneuvos

Työ- ja elinkeinoministeriö, pj  

Elina Poikonen

lähetystöneuvos

Ulkoasiainministeriö

Timo Laukkanen

asiantuntija

Elinkeinoelämän keskusliitto

Pirjo Kotro

projektipäällikkö

Tulli

Johanna Toivanen

foorumiasiamies

Suomen Osto ja Logistiikkayhdistys

Antti ArkimaasiantuntijaLiikennevirasto
Pietari Pentinsaarijohtava asiantuntijaLiikenteen turvallisuusvirasto/Trafi

Anne Hatanpää

yhteyspäällikkö

Keskuskauppakamari

Pirjo Ilola

kehityspäällikkö

Finanssialan keskusliitto

Benjamin Östman

asiantuntija

GS1 Finland

Elina Huttunen

standardointiasiantuntija

SFS

Hannu Kyyhkynen

kauppapoliittinen asiantunija

Kaupan Liitto

Jukka Säikkälä

tuotepäällikkö

Finpro

Lauri Railas

lakimies

Railas Oy

Jari Salo

asiantuntija

TIEKE, sihteeri

Write a comment…

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence