Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DigiPort -hanke - digitaalisuutta ja avointa dataa satamiin


DigiPort-hankkeessa haetaan tehokkuutta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia satamiin käyttäen hyväksi digitaalisuutta ja avointa tietoa. Hankkeessa yhdistyy satamien digitalisaation ennakoiva tutkimus ja käytännön kehittämistyö satamatiedon hyödyntämiseksi.

Avoin data on digitaalisuuden polttoainetta

Hankkeen tavoitteena on satamatoimintojen sujuvuuden ja suorituskyvyn parantaminen. DigiPort-hanke keskittyy työkalujen eli teknologioiden sijaan dataan ja sen avaamiseen. Avoimella datalla tarkoitetaan tietoa, joka on julkista, maksutonta, koneluettavassa muodossa ja sen omistaja on antanut siihen vapaan käyttöoikeuden.

Tieto satamien perusrakenteista käyttöön

Konkreettisena toimena kartoitetaan, mitä satamien infrastruktuuriin - kuten liikenneväyliin, rakennelmiin ja verkostoihin - liittyvää tietoa voidaan avata avoimen datan muotoon ja mitä ei. Avatulle tiedolle perustetaan datakatalogipalvelu, jonka avulla voidaan tehostaa satamassa toimivien organisaatioiden nykyisiä toimintoja ja kehittää uusia palveluita.

DigiPort - tapahtumia ja tuotoksia:

Hack the Port loi uusia digitaalisia ratkaisuideoita satamaan

DigiPort-hanke järjesti Hack the Port -hackathonin Mussalon satamassa Kotkassa 9.-11.4. Hackathon on ongelmanratkaisutapahtuma, jossa opiskelijoista koostuvat tiimit pyrkivät kehittämään uusia, innovatiivisia ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Hack the Portissa teemana oli satamatoimintojen sujuvoittaminen digitalisoimalla ja avoimen datan avulla.

Osallistujia oli 20 ja he jakautuivat viiteen tiimiin. Opiskelijat edustivat eri koulutusohjelmia. Mukana oli niin tietoverkkojen, kyberturvallisuuden, rakennusalan ja palvelumuotoilun opiskelijoita kuin merikapteenikin. Monialaisuuden kautta on mahdollista yhdistää erilaista osaamista, jolloin voi syntyä “laatikon ulkopuolelta” -ratkaisuja.  Lue koko Hack the Port juttu  

Selvitys Suomen satamien digitalisaatiosta: tiedon parempi jakaminen sujuvoittaisi liikennettä

Satamien digitalisaatio vaatii paljon yhteistyötä, koska satamayhteisöt muodostuvat lukuisista toimijoista. Tiedon parempi jakaminen satamatoimijoiden kesken sujuvoittaisi liikennettä ja parantaisi turvallisuutta. Tulevaisuudessa satamien täytyy löytää keinot ja veturi digitalisaation edistämiseen. Tiedot selviävät DigiPort-hankkeessa laaditusta nykytilaselvityksestä Suomen satamien digitalisaatiosta.

Tutustu ja lataa selvitys Suomen satamien digitalisaatiosta

Datan avaamisen ABC satamanpitäjille -opas julkaistu

Satamissa toimivat organisaatiot tuottavat ja keräävät koko ajan tietoa oman tehtävänsä hoitamiseksi. Tietoja voidaan julkaista avoimena datana. Avointa dataa pystytään rikastamaan ja yhdistelemään muista tietolähteistä saatavan datan kanssa. Avoimen datan pohjalta on mahdollista kehittää uutta informaatiota, palveluja ja tehokkuutta sataman ja sen yhteydessä toimivien yritysten liiketoimintaan. 

Tutustu ja lataa projektin kuluessa päivittyvä Datan avaamisen ABC satamanpitäjille -opas

Mikä satamassa tökkii? Auttaisiko digi ja data? - Avoimen datan seminaarit ja digitalisaatiotyöpajat satamayhteisölle

Liittyykö organisaatiosi toiminta satamaan? DigiPort-hanke järjesti kaikille satamayhteisön jäsenille avoimen seminaarin ja työpajan Kotkassa ti 13.3.2018 ja Turussa to 15.3.2018. Seminaarissa keskusteltiin avoimen datan mahdollisuuksista satamatoimintojen tehostajana ja sujuvoittajana. Työpajassa haettiin ratkaisuja siihen, millaisiin toiminnallisiin ongelmiin satamassa on törmättyja pohdittiin porukalla, miten niitä voisi ratkaista digitalisaation keinoin.

Suorituskykyiset satamat Suomen etu

Maamme tarvitsee sujuvia ja suorituskykyisiä satamia. Sekä maa- että meriliikenne digitalisoituvat nyt vauhdilla. DigiPort-hanke tukee satamia niiden digitalisaatiopyrkimyksissä.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2017 - 30.9.2019 ja se koostuu seitsemästä työpaketista:

  1. Koulutus avoimesta datasta ja satamien infrastruktuuritiedon avaamisesta Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa
  2. Nykytilaselvitys ja työpajoja satamien digitalisaatiosta Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa
  3. Tiedon avaamisen kartoitus, mitä satamiin liittyvää dataa voidaan avata ja miten?
  4. Datakatalogipalvelun perustaminen, minkä avulla voidaan yhdistää avoimia tietovarantoja ja siten kehittää satamien toimintaa, tukea päätöksentekoa ja luoda uusia lisäarvopalveluja
  5. Hack The Port -hackathontapahtuma kevättalvella 2019, jossa opiskelijoista koostuvat tiimit kehittävät uusia avoimeen dataan perustuvia palveluja ja ratkaisuja satamien tunnistamiin haasteisiin
  6. Satamien ja liikenneviranomaisten yhteistyön tiivistäminen satama- ja maaliikennetiedon yhdistämiseksi
  7. Noin 10 vuoden päähän katsovien tulevaisuusmallien rakentaminen digitaalisista satamista ja digitalisoituvasta merenkulkualasta

 


DigiPort-hankkeessa on päätoteuttajana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka ry, osatoteuttajina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK sekä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä satamien ja Liikenneviraston kanssa.

Hankkeessa TIEKEn vastuualueena on avoimen datan koulutus. Lisäksi TIEKE osallistuu tiedon avaamisen kartoitukseen ja datakatalogipalvelun perustamiseen.

 

Lisätietoja Digiport-hankkeesta:

http://www.merikotka.fi/projects/digiport/

Jari Salo, jari.salo@tieke

  • No labels

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence