Logistiikka ja älyliikenne > Standardoitu kolliosoitelappu -opas
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Standardoitu kolliosoitelappu -hankkeessa (LAPPU)

laadittiin suositus muodoltaan ja sisällöltään yhtenäisestä kolliosoitelapusta. Sen käyttöä suositellaan tavaranlähettäjille, joilla ei ole vakiintuneita ja yhteisesti hyväksyttyjä käytäntöjä kollin merkitsemiseen. Standardoidun kolliosoitelapun käytöllä pyritään
− edistämään osoitelappujen täyttöä paremmalle tasolle
− vähentämään puutteellisista tiedoista ja virhetulkinnoista johtuvia ylimääräisiä toimenpiteitä kustannuksineen
− parantamaan toimitusvarmuutta
− tehostamaan toimintaa koko toimitusketjussa
− edistämään automatisoidun tunnistamisen, käsittelyn ja ohjauksen käyttöönottoa.
Standardoitu kollisoitelappu perustuu kv-standardeihin sisältäen oleelliset tietokentät toimitusketjun kaikkien osapuolten tarpeisiin.

HUOM!

Standardoitu kolliosoitelappu -oppaan laatimisen jälkeen kolliosoitelapuissa käytettävän SSCC -koodin rakenne on muuttunut ja ajanmukaiset ohjeet sekä esimerkki viivakoodin muodostamisesta löytyvät mm.

Logistiikan sähköinen tietopaketti oppaasta ja GS1:n sivuilta.

 

Siirry Standardoitu kolliosoitelappu -oppaaseeen

  • No labels

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence