Selaa raportointikoodistoa klikkaamalla koodiryhmiä auki. Klikkaamalla koodiryhmän sisällä olevaa yksittäistä koodia saat näkyviin sen tarkemmat tiedot. Voit vaihtaa koodistoa selaamalla alla olevasta valikosta ja painamalla "Hae".

 

Näytä vanhentuneet koodit

TASE VASTAAVAA (10000-1919x)
 
PYSYVÄT VASTAAVAT (10000-1461)
 
Aineettomat hyödykkeet (10000-1070)
 
Perustamismenot (10000-10004)
Tutkimusmenot (10100-10104)
Kehittämismenot (10200-10214)
Aineettomat oikeudet (10300-10307)
Liikearvo (10400-10424)
Konserniliikearvo (10500-10504)
Muut pitkävaikutteiset menot (10600-10627)
Ennakkomaksut (1070-1070)
Aineelliset hyödykkeet (110000-11822)
 
Maa- ja vesialueet (110000-110154)
 
Omistetut (110000-110042)
Vuokraoikeudet (110100-110154)
Rakennukset ja rakennelmat (111000-11414)
 
Omistetut (111000-111087)
Vuokraoikeudet (11400-11414)
Koneet ja kalusto (1160x0-1169x4)
Muut aineelliset hyödykkeet (1170x0-1171x7)
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat (11800-11822)
Sijoitukset (14100-1461)
 
Osuudet saman konsernin yrityksissä (14100-14104)
Saamiset saman konsernin yrityksiltä (14200-14203)
Osuudet omistusyhteysyrityksissä (14310-14334)
 
Osuudet osakkuusyrityksissä (14310-14314)
Osuudet muissa omistusyhteysyrityksissä (14320-14334)
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä (14402-14402)
 
Saamiset muilta omistusyhteysyrityksiltä (14400-14403)
Saamiset osakkuusyrityksiltä (14410-14411)
Muut osakkeet ja osuudet (14500-14555)
Muut saamiset (1460-1461)
VAIHTUVAT VASTAAVAT (1510-1919x)
 
Vaihto-omaisuus (1510-1550)
 
Aineet ja tarvikkeet (1510-1513)
Keskeneräiset tuotteet (1520-1520)
Valmiit tuotteet (1530-1531)
Muu vaihto-omaisuus (1540-1542)
Ennakkomaksut (1550-1550)
Pitkäaikaiset saamiset (1600-1679)
 
Myyntisaamiset (1600-1600)
Saamiset saman konsernin yrityksiltä (1610-1614)
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä (1630-1631)
Lainasaamiset (16400-16422)
Laskennalliset verosaamiset (1650-1650)
Muut saamiset (1660-1661)
Siirtosaamiset (1670-1679)
Lyhytaikaiset saamiset (1700-17791)
 
Myyntisaamiset (1700-1700)
Saamiset saman konsernin yrityksiltä (1710-1714)
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä (1730-1731)
Lainasaamiset (17400-17422)
Laskennalliset verosaamiset (1750-1751)
Muut saamiset (1760-1762)
Maksamattomat osakkeet ja osuudet (1763-1763)
Siirtosaamiset (17700-17791)
Rahoitusarvopaperit (1810-1832)
 
Osuudet saman konsernin yrityksissä (1810-1810)
Muut osakkeet ja osuudet (1820-1820)
Muut arvopaperit (1830-1832)
Rahat ja pankkisaamiset (190xx-1919x)
 
Rahat (190xx-190xx)
Pankkisaamiset (19100-1919x)
TASE VASTATTAVAA (201110-29591)
 
OMA PÄÄOMA (201110-2030)
 
Osakepääoma (oy, osk) (201110-20112)
 
Osakepääoma / Osuuspääoma (201110-201112)
Osakepääoman korotus (20112-20112)
Ylikurssirahasto (oy, osk) (20120-20121)
Arvonkorotusrahasto (oy, osk, ) (20130-20132)
Käyvän arvon rahasto (oy) (20140-20142)
Vararahasto (oy, osk) (20150-20152)
Muut rahastot (oy, osk) (201600-201637)
 
SVOP (201600-201607)
Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) (201610-201612)
Sääntöjen mukaiset rahastot (osk) (201620-201622)
Muut rahastot (oy, osk) (201630-201637)
Edellisten tilikausien voitto (tappio) (oy, osk) (20180-20189)
Pääomapanokset (ky) (202001-2020xx)
Arvonkorotusrahasto (ay, ky, tmi) (202100-202100)
Edellisten tilikausien voitto (tappio) (ky, ay, tmi) (2023001-202400)
Tilikauden voitto (tappio) (2030-2030)
VÄHEMMISTÖOSUUDET (2400-2400)
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ (2501-2514)
 
Poistoero (2501-2509)
Vapaaehtoiset varaukset (2510-2514)
PAKOLLISET VARAUKSET (26000-262x2)
 
Eläkevaraukset (26000-26002)
Verovaraukset (26100-26102)
Muut pakolliset varaukset (26200-262x2)
KONSERNIRESERVI (27000-27002)
VIERAS PÄÄOMA (28000-29591)
 
Pitkäaikainen vieras pääoma (28000-28599)
 
Pääomalainat (28000-28002)
Joukkovelkakirjalainat (28010-28019)
Vaihtovelkakirjalainat (28020-28029)
Lainat rahoituslaitoksilta (28030x-28039x)
Eläkelainat (28040-28049)
Saadut ennakot (28050-28051)
Ostovelat (28060-28069)
Rahoitusvekselit (28070-28079)
Velat saman konsernin yrityksille (28080-28089)
Velat omistusyhteysyrityksille (280910-280929)
Laskennalliset verovelat (28100-28100)
Muut velat (28201-28209)
Siirtovelat (28500-28599)
Lyhytaikainen vieras pääoma (29000-29591)
 
Pääomalainat (29000-29009)
Joukkovelkakirjalainat (29010-29019)
Vaihtovelkakirjalainat (29020-29029)
Lainat rahoituslaitoksilta (29030-29033)
Eläkelainat (29040-29041)
Saadut ennakot (29050-29051)
Ostovelat (29060-29062)
Rahoitusvekselit (29070-29070)
Velat saman konsernin yrityksille (29080-29081)
Velat osakkuusyrityksille (29090-29090)
Velat muille omistusyhteysyrityksille (29100-29100)
Laskennalliset verovelat (29150-29150)
Muut velat (292001-292080)
Siirtovelat (29500-29591)
TULOSLASKELMA (3000-9999)
 
LIIKEVAIHTO (3000-3093xx)
 
Yleinen kotimaan myynti (3000-3004xx)
 
Myynti erittelemätön (3000-3000)
Myynti, eritelty (3000xx-3004xx)
Tavara- ja palvelumyynti Ahvenanmaalle (3010xx-3010xx)
Tavara ja palvelumyynti yhteisöön (3021xx-3022xx)
Tavara- ja palvelumyynti yhteisön ulkopuolelle (3031xx-3032xx)
Kotimaan arvonlisäveroton myynti (3040xx-3046xx)
Myynti, käytetyt tavarat ja taide-, keräily- ja antiikkiesineet (3050xx-3050xx)
Myynti, arvopaperit ja kiinteistöt (3060xx-3060xx)
Myynnin oikaisuerät kotimaa (3070xx-3070xx)
Myynnin oikaisuerät yhteisön alueelle (3080xx-3083xx)
Myynnin oikaisuerät yhteisön ulkopuolelle (3090xx-3093xx)
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) (3700-3700)
Valmistus omaan käyttöön (+) (3800-3800)
Liiketoiminnan muut tuotot (3900-3992)
Materiaalit ja palvelut (4000-47304)
 
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (4000-4081)
 
Ostot tilikauden aikana (4000-4074)
 
Aine-, tarvike- ja tavaraostot kotimaasta pl metalliromu ja - jäte (4000-40005)
 
Ostot erittelemättömät (4000-4000)
Ostot eritellyt (40001-40005)
Aine-, tarvike- ja tavaraostot Ahvenanmaalta pl metalliromu ja -jäte (4010-40105)
 
Ostot erittelemättömät (4010-4010)
Ostot eritellyt (40101-40105)
Aine-, tarvike- ja tavaraostot yhteisöstä (4020-40205)
 
Ostot erittelemättömät (4020-4020)
Ostot eritellyt (40201-40205)
Aine-, tarvike- ja tavaraostot yhteisön ulopuolelta (4030-40305)
 
Ostot erittelemättömät (4030-4030)
Ostot eritellyt (40301-40305)
Ostot, käytetyt tavarat ja taide- keräily- ja antiikkiesineet (4040-4040)
Ostot, käännetty verovelvollisuus (4050-4051)
Ostot, arvopaperit ja kiinteistöt (4060-4061)
Ostojen oikaisuerät (4070-4074)
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) (4080-4081)
Ulkopuoliset palvelut (4700-4761)
 
Ulkopuoliset palveluostot pl rakennusalan palveluostot (4700-47003)
Ulkopuoliset palveluostot Ahvenanmaalta pl rakennusalan palveluostot (4710-47104)
Ulkopuoliset palveluostot yhteisöstä (4720-47204)
Ulkopuoliset palveluostot yhteisön ulkopuolelta (4730-47304)
Rakennusalan palveluostot (4750-4751)
Takuuvaraus (4760-4761)
Henkilöstökulut (50000-50115)
 
Palkat ja palkkiot (50000-50050)
 
Työntekijöiden palkat ja palkkiot (50000-50005)
Johdon palkat (50010-50011)
Osakkaiden ja omaisten palkat (50020-50021)
Omistajien palkat (50030-50030)
Luontoisetujen vastatili (50040-50040)
TVL (50050-50050)
Henkilösivukulut (50100-50115)
 
Eläkekulut (50100-50105)
Muut henkilösivukulut (50110-50115)
Poistot ja arvonalentumiset (6000-60340)
 
Suunnitelman mukaiset poistot (6000-6008)
Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys (6010-6010)
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä (6020-6022)
Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset (60300-60340)
Liiketoiminnan muut kulut (70000-70920)
 
Vapaaehtoiset henkilösivukulut (70000-70000)
Toimitila- ja kiinteistökulut (701000-701059)
Ajoneuvokulut (70200-70209)
IT ja tietoliikenne (70300-70309)
Koneet ja laitteet (70400-70409)
Matkakulut (70500-70500)
Edustuskulut (70600-70600)
Markkinointikulut, Mainos, PR ja Myyntikulut (70700-70701)
Tutkimuskulut, Kehittämiskulut (70800-70803)
Hallintopalvelut ja Muut hallintokulut (70900-70901)
Muut liikekulut (709100-709193)
Täsmäytyserot (70920-70920)
Osuus osakkuusyritysten voitosta (8000-8000)
Rahoitustuotot ja -kulut (9010-90839)
 
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) (9010-9010)
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä (90211-90252)
Tuotot osuuksista muissa omistusyhteysyrityksissä (90311-90352)
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista (904100-904158)
 
Muilta (904100-904158)
Muut korko- ja rahoitustuotot (90510-90541)
 
Saman konsernin yrityksiltä (null)
 
Muilta saman konsernin yrityksiltä (90500-90501)
Etuyhteysyrityksiltä (90509-90509)
Omistusyhteysyrityksiltä (90510-90511)
Muilta (90530-90539)
Kurssierot (90540-90541)
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista (9060-9066)
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista (9070-9076)
Korkokulut ja muut rahoituskulut (90801-90839)
 
Saman konsernin yrityksille (90801-90809)
Omistusyhteysyrityksille (90810-90815)
Muille (90830-90839)
Satunnaiset erät (9400-9420)
 
Satunnaiset tuotot (9400-9403)
Satunnaiset kulut (9410-9413)
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) (9420-9420)
Tilinpäätössiirrot (9500-9513)
 
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) (9500-9509)
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) (9510-9513)
Tuloverot (9600-9610)
 
Tilikauden verot (9600-9602)
Laskennalliset verot (9610-9610)
Muut välittömät verot (9700-9700)
Vähemmistöosuudet (9800-9800)
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) (9999-9999)

 
Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence