Tiviittori > Yritykset ja organisaatiot
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Työyhteisö: digiosaaminen tehostaa ja helpottaa työntekoa

Osaamisen määrittäminen, tiedon jakaminen ja näkyväksi tekeminen työyhteisöissä ja muissa verkostoissa ovat keskeisiä tietotyön taitoja. Osaava henkilöstö työskentelee tehokkaasti, jolloin myös viihtyvyys ja tuottavuus paranevat.

Arvioinnin avulla selviää digitaalisen osaamisen nykytaso ja mahdolliset kehittämiskohteet. Osa-aluekohtaisten tulosraporttien avulla on helppo määritellä osaamisen tavoitetaso sekä rakentaa osaamisen täydentämiseen soveltuvia koulutusratkaisuja.

 

 

Henkilöstöjohtaja: arvioi, tunnista, kohdista

Tiviittorin avulla saat arvion henkilöstön digiosaamisen tasosta ja kehittämistarpeista. Jos osaaminen ei ole riittävällä tasolla, menee työntekijöillä helposti useita tunteja viikossa tietoteknisten ongelmien parissa.

Arvioinnin tuloksena saat graafiset, havainnolliset henkilö- ja ryhmäkohtaiset tulosraportit osa-alueittain jaoteltuina. Tulosraportteja on helppo käyttää apuvälineinä niin organisaation toiminnan kehittämisessä kuin koulutussuunnittelussakin.

 

Rekrytoija: arvioi ja tunnista oikea osaaminen

Riittääkö, kun henkilö sanoo osaavansa? Jos haluat varmistaa rekrytoitavan osaamistason, hyödynnä Tiviittoria.

Tuloksena saat havainnollisen tulosraportin, joka näyttää henkilön osaamisen osa-alueittain. Lisäksi osaamista verrataan valtakunnalliseen osaamistasoon. Raportti toimii rekrytointipäätöksen tukena ja antaa myös rekrytoitavalle hyvää tietoa omasta osaamisesta.

 

 

 

 

 

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence