Verkkolasku

Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun
Mikä on verkkolasku?

Verkkolasku on sähköinen lasku, jonka tiedot ovat automaattisesti käsiteltävissä ja josta voidaan tuottaa tietokoneen näytölle paperilaskua muistuttava näkymä. Verkkolaskun vastaanottajana voi olla yritys tai kuluttaja. Verkkolaskun tunnusomainen piirre on automaattisuus. Yritysten välisessä laskutuksessa verkkolasku voidaan siirtää automaattisesti laskuttajan tai palveluntarjoajan järjestelmästä vastaanottajan taloushallinnon tai muuhun järjestelmään. 
Kuluttajalle lähetetty verkkolasku on kuluttajan valitsemaan palveluun lähetetty verkkolasku, josta on suora yhteys sähköiseen maksamiseen verkkopankissa.

Mikä on Verkkolaskufoorumi?

 TIEKEn koordinoima Verkkolaskufoorumi helpottaa verkkolaskutuksen kehittäjien, ohjelmistotoimittajien, asiantuntijoiden ja käyttäjien yhteistyötä. Verkkolaskufoorumin jäseninä ovat verkkolaskutuksen eri osapuolet - operaattoreita, ohjelmistotaloja, julkishallinnon edustajia ja käyttäjiä.

 

  • Kansallinen yhteistyöverkosto, joka seuraa myös kansainvälistä kehitystä
  • Tarjoaa ajankohtaista ja uutta informaatiota verkkolaskutuksesta
  • Mahdollistaa verkottumisen ja käytännön kehitystyön alan asiantuntijoiden kesken
  • Tuottaa jäsenilleen alan uusinta tieto ja kontakteja
  • Mahdollistaa toimijoiden verkottumisen keskenään
  • Edistää verkkolaskutusta ja sen käyttöönottoa
  • Ylläpitää Verkkolaskuosoitteistoa, rekisteriä, josta löytyy verkkolaskuja vastaanottavien ja lähettävien yritysten tiedot.

Siirry Verkkolaskufoorumi - sivustolle (www.verkkolaskufoorumi.fi).

Mikä on verkkolaskuosoite?

Verkkolaskuosoite on laskuttajan tai vastaanottajan osoite, jonka avulla verkkolaskut välitetään. Verkkolaskuosoite voi olla muotoa OVT-tunnus, IBAN-tunnus, Verkkolaskutili tai Verkkopalvelutunnus.

Mikä on Verkkolaskuosoitteisto?

Verkkolaskuosoitteisto on kansallinen palvelu, joka tarjoaa tietoa verkkolaskuja lähettävistä ja/tai vastaanottavista yrityksistä. Osoitteiston tavoitteena on helpottaa ja edistää verkkolaskutuksen käyttöönottoa tuomalla esille verkkolaskua käyttäviä kauppakumppaneita ja verkkolaskutuksen yleisyyttä.
Verkkolaskuosoitteisto

Verkkolaskusanasto - Termit verkkolaskutuksessa

Verkkolaskufoorumi on koonnut yhteen verkkolaskutuksessa käytettävät termit.
Lataa verkkolaskusanasto.

Verkkolaskutus - Ensi askeleet

Verkkolaskufoorumin käyttäjätyöryhmä on dokumentoinut ohjeistuksen verkkolaskun käyttöönottoon yrityksessä.
Ohjeistus sisältää monipuolisesti huomioon otettavia asioita sekä verkkolaskuja lähettävän että vastaanottavan organisaation näkökulmasta. Ohjeistus käsittää muitakin kuin teknisiä valmiuksia, jotka nousevat tavallisimmin esiin verkkolaskun käyttöönottoa harkittaessa.

Lataa Ensiaskeleet verkkolaskutukseen - opas.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence