XBRL standardiksi EU:ssa

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Euroopan Unioni on antanut standardin aseman XBRL-merkintäkielelle. Euroopan komissio on puolestaan hyväksynyt XBRL:n viittauskelpoiseksi standardiksi julkisen hankinnan kohteissa samoin kuten esimerkiksi W3C XML tai ISO-standardit.

 

Tieto- ja viestintätekniikan standardointia käsittelevä eurooppalainen sidosryhmäfoorumi (Multi-Stakeholder Platform, MSP) arvioi 26.2.2015 pitämässään kokouksessa XBRL-raportointikielen versiota 2.1 suhteessa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 liitteessä II vahvistettuihin vaatimuksiin ja antoi myönteisen lausunnon sen yksilöimisestä julkisten hankintojen viite-esitysmuodoksi. XBRL 2.1:n arviointi toimitettiin sen jälkeen tarkasteltavaksi alakohtaisille asiantuntijoille, jotka vahvistivat sen yksilöimistä koskevan myönteisen lausunnon.

Lue komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin antama päätösteksti tästä tai lue lisää aiheesta eurofiling-sivustolta.

  • No labels

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence