Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

XBRL Suomi on kansainvälisen XBRL-organisaation alaisuudessa toimiva konsortio, jonka pääasiallisena tavoitteena on tuoda Suomeen  XBRL (eXtensible Business Reporting Language) raportointikieli yritysten taloudellisten tietojen esittämiseksi ja ajaa aktiivisesti sen käyttöönottoa eri raportointitarpeisiin esimerkiksi tilinpäätöstietojen ja veroilmoitusten raportoinnissa.

XBRL Suomi on noin kahdenkymmennen yrityksen sekä julkishallinnon organisaation yhteistyöfoorumi. TIEKE toimii konsortion fasilitaattorina ja koordinoijana. Konsortion yhteydessä toimii seitsemän eri työryhmää, jotka edistävät omilla osa-alueillaan konsortion yhteisiä tavoitteita. Työryhmien jäsenistö muodostuu pääasiassa konsortion jäsenten edustajista.

XBRL-kieltä kehittää noin 600 suuren yrityksen, organisaation ja viraston voittoa tavoittelematon yhteenliittymä XBRL International. XBRL on avoin standardi ilman lisenssimaksuja, joka on jo käytössä useissa maissa kuten esimerkiksi USA:ssa, Kiinassa, Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Italiassa.

Konsortion toimintaan toivotetaan tervetulleiksi kaikki asiasta kiinnostuneet. Lue lisää tästä tai ota yhteyttä!

Uutisia

tapahtuma järjestetään 12.12. Klo 9-13 PRH:n tiloissa Sörnäisten rantatie 13. Vapaa pääsy.

Clausion on tarjoaa tehokkaan ratkaisun konsernitilinpäätöksen tuottamiseen ja pian varmasti myös sähköinen raportointi on ohjelmiston ominaisuutena. Tervetuloa mukaan toimintaan!

XBRL Suomen jäsenistö kasvoi jälleen yhdellä kun jäseneksi liittyi Valtiokonttori, joka on päävastuussa julkishallinnon organisaatioiden sähköisestä taloustietojen keruusta ja vastaa tulevaisuudessa myös Raportointikoodiston ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

ESMA on julkaissut lopullisen raporttinsa teknisestä standardista ESEF (European Single Electronic Format), jota tullaan käyttämään vuonna 2020 alkavassa listattujen yhtiöiden tilinpäätösraportoinnissa koko EU-alueella.

Käyttöönoton tueksi ESMA on myös julkistanut raportointisohjeen erillisen sivuston, jossa on kattavasti tietoa sekä esimerkkiaineistoja. Materiaalit löytyvät ESMA:n sivuilta:  https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format

OpenSBR-alusta julkaistu

Hollanti on julkaissut uuden OpenSBR-alustan, josta löytyy tietoa ja määrityksiä avoimesti jaossa liittyen standardoidun talousraportoinnin (Standard Business Reporting, SBR) ratkaisuihin. Siirry sivustolle tästä.

 Kommentointiaika päättyy 7.12.2017

Määritys tuotettiin osana TALTIO-hanketta ja työhön osallistui suuri joukko alan asiantuntijoita. Tutustu taksonomian sisältöön lataamalla se TALTIO-hankkeen kotisivuilta (aineistossa mukana myös soveltamisohje sekä esimerkkiaineisto).

Suomen tilintarkastajat sekä Patentti- ja rekisterihallitus liittyivät mukaan toimintaan. Toivotamme molemmat lämpimästi tervetulleiksi mukaan kaikkien konsortion jäsenten puolesta!

ESMA (European Securities and Markets Authority) on julkaissut tiedotteen, jossa määrätään kaikki EU:n alueen listatut yritykset raportoimaan IFRS-tilinpäätökset Inline XBRL-muodossa vuodesta 2020 alkaen. Mandaatin taustalla on tarve tarjota markkinoille laadukkaampaa tietoa koneluettavassa muodossa ja siten parantaa rahoitusmarkkinoiden toimivuutta EU-alueella.

Inline XBRL-muotoinen tieto on sekä ihmis-, että koneluettavaa ja sitä hyödynnetään raportoinnissa jo muun muassa Tanskassa ja Iso-Britanniassa. Tarkempia teknisiä määrityksiä raportointiin liittyen ei ole vielä julkaistu, mutta niitä odotetaan vuoden 2017 loppuun mennessä. ESMA:n oma tiedote aiheesta täällä.

Accountor-ryhmä on liittynyt jäseneksi Suomen XBRL konsortioon tuoden mukanaan Procountor- ja Tikon-ohjelmistojen edustuksen mukaan toimintaan. Konsortio toivottaa uudet tulokkaat lämpimästi mukaan toimintaan! http://www.accountor.fi/tietoa-meista 

TALTIO-työpaja 9.3.2016

 

TALTIO(XBRL GL) työpaja pidetään 9.3. klo 13-16 (@SFS, malminkatu 34), jossa Eric Cohenin (XBRL GL-taksnomian luoja) ja muiden asiantuntijoiden opastuksella perehdytään standardin saloihin. Alla pieni esittelyteksti tilaisuudesta, jonne kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! Ilmoittautumiset viimeistään 2.3.2016 elina.koskentalo@tieke.fi. 

XBRL's Global Ledger: A holistic approach to detailed accounting data standardization (1 hour)

Global: meeting needs across regions, languages, regulators, practices, systems. Ledger: Collections of accounts, like bank, customer, accounting. Put them together and standardize them, using XBRL as a base, and you have the only holistic specification for standardizing detail within ERP and accounting systems. In this introductory session, you will learn:
- The role of XBRL GL is briding information from first transaction or business event to end report
- Where to find it, how to use it, how to get started
- How XBRL GL is the "great reconciler",

XBRL's Global Ledger: A Technical Deeper Dive (2 hours)

XBRL GL leverages the power of XML and XBRL and the semantic of the standardized, holistic, global ledger for describing, mapping, transforming, transporting, and archiving operation, business and accounting information. In "A Technical Deeper Dive", we will discuss modelling information throughout the audit supply chain with XBRL GL, discuss mapping to and with XBRL GL, and additional technical topics.

After this session you will:
- Understand how the generic structure of XBRL GL is used to capture detail from first transaction or business event through summaries and mapping to end reporting
- Have a tour guide for how to get data from existing systems to XBRL GL and back
- See how data in place, in XBRL, in CSV or other formats can all be documented, defined and validated using XBRL GL

XBRL standardiksi EU:ssa

 

Euroopan Unioni on antanut standardin aseman XBRL-merkintäkielelle. Euroopan komissio on puolestaan hyväksynyt XBRL:n viittauskelpoiseksi standardiksi julkisen hankinnan kohteissa samoin kuten esimerkiksi W3C XML tai ISO-standardit.

 

Tieto- ja viestintätekniikan standardointia käsittelevä eurooppalainen sidosryhmäfoorumi (Multi-Stakeholder Platform, MSP) arvioi 26.2.2015 pitämässään kokouksessa XBRL-raportointikielen versiota 2.1 suhteessa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 liitteessä II vahvistettuihin vaatimuksiin ja antoi myönteisen lausunnon sen yksilöimisestä julkisten hankintojen viite-esitysmuodoksi. XBRL 2.1:n arviointi toimitettiin sen jälkeen tarkasteltavaksi alakohtaisille asiantuntijoille, jotka vahvistivat sen yksilöimistä koskevan myönteisen lausunnon.

Lue komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin antama päätösteksti tästä tai lue lisää aiheesta eurofiling-sivustolta.

Taloushallintoliitto on käynnistänyt laajan hankekokonaisuuden TALTIOn käyttöönoton edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa rakenteisen datan hyödyntämistä pk-yritysten taloushallinnossa ja kehittää toimialalle uusia työkaluja. TALTIO-hankkeessa mm. pilotoidaan uudenlainen taloushallinnon tietovarasto, joka rakentuu TALTIO-muotoisen tiedon varaan. (Lue lisää)


Liikenne- ja viestintäministeriö on myös nostanut hankekokonaisuuden korkealle agendalle:
"TALTIO-hanke on osa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin johtamaa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta." (Lue lisää)

Kyseessä on globaalin XBRL-pohjaisen tietuekuvauksen (XBRL Global Ledger) laajennus käytettäväksi tapahtumatietojen esittämiseksi kirjanpitojärjestelmissä.

  • Määritelty suomenkieliset nimikkeet ja selitykset olennaisiksi nähdyille elementeille (ei estä muiden elementtien käyttöä taksonomiassa)
  • Mahdollistavat helpomman sähköisen talousraportoinnin (XBRL)
  • Mahdollistaa Raportointikoodiston hyödyntämisen tapahtumatietuetasolla (nyt lisätty erillinen viittaus Raportointikoodiston koodeihin)
  • Tähän versioon lisä

Lue lisää täällä: TALTIO-tapahtumatiedosto (XBRL global ledger) Voit ladata määrityksen kokonaisuudessaan myös tästä.

XBRL GL-taksonomian dokumentaatioon voi tutustua lähemmin täällä.

  • Ei leimoja
TULEVIA TAPAHTUMIA
XBRL Hand on-tilaisuudet:
-TALTIO: 7.11.2018 klo 12-16, PRH:ssa Sörnäisten rantatie 13. .
-Inline XBRL-muotoinen tilinpäätösraportointi, 12.12.2018 klo 9-13.
Ilmoittautumiset sähköpostilla elina.koskentalo@tieke.fi, vapaa pääsy
SFS-seminaari: Standardit tilintarkastuksen aineistonkeruussa
Lisätietoja tulossa myöhemmin. 18.12.2018

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence