Skip to end of metadata
Go to start of metadata

XBRL Suomi on kansainvälisen XBRL-organisaation alaisuudessa toimiva konsortio, jonka pääasiallisena tavoitteena on tuoda Suomeen  XBRL (eXtensible Business Reporting Language) raportointikieli yritysten taloudellisten tietojen esittämiseksi ja ajaa aktiivisesti sen käyttöönottoa eri raportointitarpeisiin esimerkiksi tilinpäätöstietojen ja veroilmoitusten raportoinnissa.

XBRL Suomi on noin kahdenkymmennen yrityksen sekä julkishallinnon organisaation yhteistyöfoorumi. TIEKE toimii konsortion fasilitaattorina ja koordinoijana. Konsortion yhteydessä toimii seitsemän eri työryhmää, jotka edistävät omilla osa-alueillaan konsortion yhteisiä tavoitteita. Työryhmien jäsenistö muodostuu pääasiassa konsortion jäsenten edustajista.

XBRL-kieltä kehittää noin 600 suuren yrityksen, organisaation ja viraston voittoa tavoittelematon yhteenliittymä XBRL International. XBRL on avoin standardi ilman lisenssimaksuja, joka on jo käytössä useissa maissa kuten esimerkiksi USA:ssa, Kiinassa, Saksassa, Tanskassa, Ruotsissa ja Italiassa.

Konsortion toimintaan toivotetaan tervetulleiksi kaikki asiasta kiinnostuneet. Lue lisää tästä tai ota yhteyttä!

Uutisia

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu toteutti yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa listayhtiöiden valmiuksia ja tietoisuutta tulevasta ESEF-raportoinnista. Kyselytutkimukseen vastasi 21 listayhtiötä ja se on tarkoitus toistaa säännöllisin väliajoin ennen vuotta 2021, jolloin raportointi varsinaisesti alkaa. Lataa tulokset PDF-muodossa tästä.

Iso merkkipaalu on saavutettu kun Patentti-ja rekisterihallitus avasi palvelun inline XBRL-tilinpäätösten vastaanottamiseksi. Palvelun ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa yritykset voivat raportoida tilinpäätökset sähköisesti, mikäli heillä on käytössään tätä tukeva taloushallinnon järjestelmä.

Vastaanottopalvelun ominaisuuksia kehitetään lähitulevaisuudessa.

Katso lisää:

PRH:n hankesivu: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/projektit/ixbrl.html

RTECO-hankkeen "Tilinpäätös on digitaalinen"-seminaarin videotallenne osoitteessa https://www.youtube.com/embed/bCpVC7MIqGg

Vuoden 2020 tilinpäätökset listayhtiöiltä tulee toimittaa inline XBRL-muodossa koko EU:n alueella. Finanssivalvonta on koonnut kattavan tietopaketin sivustolleen, kannattaa käydä tutustumassa: https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/esef_xbrl/. Myös ESEF Hub-sivustolla paljon hyödyllistä tietoa aiheesta: http://www.xbrleurope.org/?page_id=1235.

ESEF-webinaari

ESMA on julkaissut 28.2.2019 uuden webinaarin liittyen ESEF-raportointiin:

 Please watch it on our HUB at the link XBRL EUROPE WEBINARS ESEF DIGITAL HUB  (or at https://youtu.be/FImK-_H2x8w)

tapahtuma järjestetään 12.12. Klo 9-13 PRH:n tiloissa Sörnäisten rantatie 13. Vapaa pääsy.

Clausion on tarjoaa tehokkaan ratkaisun konsernitilinpäätöksen tuottamiseen ja pian varmasti myös sähköinen raportointi on ohjelmiston ominaisuutena. Tervetuloa mukaan toimintaan!

XBRL Suomen jäsenistö kasvoi jälleen yhdellä kun jäseneksi liittyi Valtiokonttori, joka on päävastuussa julkishallinnon organisaatioiden sähköisestä taloustietojen keruusta ja vastaa tulevaisuudessa myös Raportointikoodiston ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Tervetuloa mukaan toimintaan!

ESMA on julkaissut lopullisen raporttinsa teknisestä standardista ESEF (European Single Electronic Format), jota tullaan käyttämään vuonna 2020 alkavassa listattujen yhtiöiden tilinpäätösraportoinnissa koko EU-alueella.

Käyttöönoton tueksi ESMA on myös julkistanut raportointisohjeen erillisen sivuston, jossa on kattavasti tietoa sekä esimerkkiaineistoja. Materiaalit löytyvät ESMA:n sivuilta:  https://www.esma.europa.eu/policy-activities/corporate-disclosure/european-single-electronic-format

Hollanti on julkaissut uuden OpenSBR-alustan, josta löytyy tietoa ja määrityksiä avoimesti jaossa liittyen standardoidun talousraportoinnin (Standard Business Reporting, SBR) ratkaisuihin. Siirry sivustolle tästä.

 Kommentointiaika päättyy 7.12.2017

Määritys tuotettiin osana TALTIO-hanketta ja työhön osallistui suuri joukko alan asiantuntijoita. Tutustu taksonomian sisältöön lataamalla se TALTIO-hankkeen kotisivuilta (aineistossa mukana myös soveltamisohje sekä esimerkkiaineisto).

Suomen tilintarkastajat sekä Patentti- ja rekisterihallitus liittyivät mukaan toimintaan. Toivotamme molemmat lämpimästi tervetulleiksi mukaan kaikkien konsortion jäsenten puolesta!

ESMA (European Securities and Markets Authority) on julkaissut tiedotteen, jossa määrätään kaikki EU:n alueen listatut yritykset raportoimaan IFRS-tilinpäätökset Inline XBRL-muodossa vuodesta 2020 alkaen. Mandaatin taustalla on tarve tarjota markkinoille laadukkaampaa tietoa koneluettavassa muodossa ja siten parantaa rahoitusmarkkinoiden toimivuutta EU-alueella.

Inline XBRL-muotoinen tieto on sekä ihmis-, että koneluettavaa ja sitä hyödynnetään raportoinnissa jo muun muassa Tanskassa ja Iso-Britanniassa. Tarkempia teknisiä määrityksiä raportointiin liittyen ei ole vielä julkaistu, mutta niitä odotetaan vuoden 2017 loppuun mennessä. ESMA:n oma tiedote aiheesta täällä.

Accountor-ryhmä on liittynyt jäseneksi Suomen XBRL konsortioon tuoden mukanaan Procountor- ja Tikon-ohjelmistojen edustuksen mukaan toimintaan. Konsortio toivottaa uudet tulokkaat lämpimästi mukaan toimintaan! http://www.accountor.fi/tietoa-meista 

  • No labels
TULEVIA TAPAHTUMIA
XBRL Nordic IV conference (Copenhagen, 28.3.2019) rekisteröityminen
Impact of new technologies on Accounting and Audit (5.4.2019, Geneve, Sveitsi), rekisteröityminen , lisää tietoa.
"Tilinpäätös on digitaalinen"-seminaari, 24.4.2019 klo 13-16,
Eteläranta 10, rekisteröityminen.
XBRL Europe-päivä, 28.-29.5.2019,
Pariisi, rekisteröityminen aukeaa pian.
Standard Business Reporting (SBR)-seminaari, 4.6.2019,
Brysseli, rekisteröityminen ja lisää tietoa .
Eurofiling-seminaari, 17.-19.6.2019,
Frankfurt, rekisteröityminen ja lisää tietoa .

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence