Skip to end of metadata
Go to start of metadata


AI & Big Data Forum Finland (BiFF)

AI & Big Data Forum Finland (BiFF) in English

 

Ajankohtaista:                                                                                                   

AI & Big Dataorumin kokous 3.12.2019, klo 14-16

The European Big Data Value Forum (EBDVF) event 14.-16.10.2019 in Helsinki http://ebdvf.eu

AI & Big Dataorumin kokous 26.9.2019

AI & Big Data Forumin Briiffit 18.9.2019

AI & Big Data Forum Finland käynnistyy


 

 

 

Tekoälyn ja Big Datan merkityksestä innovaatioiden käynnistäjänä ja kohteena, liiketoiminnan kiihdyttäjänä ja kehityksen ajurina vallitsee laaja ymmärrys liiketoiminnan, tutkimuksen ja julkishallinnon piirissä.

Tekoäly ja Big Data ovat usein samaa asiaa ja ne täydentävät toisiaan. Ilman Big Data -aineistoja  tekoälyä on hankala opettaa, varsinkin mikäli ei ole määritelty tarkkoja sääntöjä, jotka tekoälysovellukselle voidaan parametroida. Toisaalta suurten data aineistojen hyödyt saadaan parhaiten esille tekoälyn avulla.  

Tekoälyn ja Big Datan hyödyntämisestä on olemassa useita rohkaisevia esimerkkejä ja joillekin yrityksille se on jo arkipäivän toimintaa, mutta kuten monien muidenkin ”uusien” asioiden kohdalla nämä ovat pitkälti yksittäisiä, edistyneiden innovaattoreiden ja suurten yritysten Big Data -käyttötapauksia. Foorumin fokusta on tarpeen siirtää tekoälyyn, joka on konkreettisempi asia yrityksille. Tavoitteena edelleen edistää lisäarvon tuottamista datalla.

Tekoälyn ja Big Datan yhteenkuuluvuutta korostaa myös kansainvälisen standardisointiorganisaation, ISO:n, päätös yhdistää Big Datan ja tekoälyn standardisointi samaan alakomiteaan (ISO/IEC JTC 1/SC 42).

Big Data Forum Finland pyrkii omalla toiminnallaan tukemaan hallituksen kärkihankkeen tavoitteen saavuttamista.

Mitä on Big Data?

Tietoa kerätään lähes joka paikassa missä ihmisten tekemiset ja erilaiset, pääasiallisesti sähköiset, järjestelmät kohtaavat. Tietoverkkoihin kytketyt laitteet ja anturit tuottavat myös jatkuvasti eri muotoista tietoa. Tämän tiedon määrä kasvaa hyvin nopeasti.

Big Datan määritelmiä on yhtä paljon kuin määrittelijöitäkin. Yleisesti Big Dataan liitetään vähintään kolme V-sanaa: Volume, Velocity ja Variety, ja näiden lisäksi hyvin usein myös Veracity, Volatility, Value …

Yhtä paljon kuin tiedon määrää kuvaavana terminä, Big Dataa voidaan käyttää myös tiedon käsittelytapaa ja hyödyntämistä kuvaavana käsitteenä. Tietomassojen keräämisen ja tallentamisen lisäksi tietomassaa prosessoidaan, analysoidaan sekä visualisoidaan eli esitetään havainnollisessa muodossa. Näiden jatkotoimien tuloksena tietomassoista saadaan hyödynnettävää informaatiota esimerkiksi johtamisen ja liiketoiminnan suunnittelun apuvälineeksi.

Mitä on tekoäly?

Wikipedian määrittelyn mukaan tekoäly eli keinoäly on tietokone tai tietokoneohjelma, joka kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Tekoälyn tarkempi määrittely on avoin, koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä. Tekoäly viittaa myös aihetta tutkivaan tieteen alaan.

Eräässä merkityksessä tekoälynä pidetään tietokoneohjelmaa, joka suorittaa yleisesti ihmismäistä ajattelua (laskennallinen lähestymistapa). Tämän niin kutsutun yleisen tekoälyn kehittämisen ajankohdasta ei voida antaa juurikaan luotettavia ennusteita.[1]

Suppeammassa merkityksessä tekoäly on mikä tahansa johonkin älykkääseen toimintoon kykenevä. Tällaisia tekoälyjä on jo käytössä. Käytössä olevia tekoälyn sovelluksia ovat esimerkiksi luonnollisen kielen tuottamiseen ja tunnistamiseen erikoistuneet järjestelmät, asiantuntijajärjestelmät, robottitekniikka ja viihdesovellukset. Tekoälyratkaisuissa voidaan hyödyntää erilaisista lähtteistä saatavaa dataa, kuten puheen-, tekstin-  ja hahmontunnistusta.

Eettisyys ja tekoälyn sekä data-aineistojen ettinen käyttö on noussut keskeiseksi keskustelunaiheeksi erityisesti tekoälyratkaisujen kehittymisen myötä.

Tekoälyn ja Big Datan hyödyt ja käyttö

  • Uusi tekniikka mahdollistaa hyvin suurten tietomäärien varastoimisen ja analysoinnin murto-osalla aiemmista kustannuksista. Tekoäly ja Big Data tarkoittavat näiden tietovarantojen reaaliaikaista analysointia, johtopäätösten tekemistä ja niiden hyödyntämistä liiketoiminnassa ja kuluttajille ja teollisuudelle tarjottavissa palvelutuotteissa, kuten terveystieto- ja elämäntapapalvelut, älykäs sähköverkko ja älykäs asuminen
  • Investointituotteet muuttuvat tietointensiivisiksi palveluiksi, esim. hissit, koneet ja laitteet, tietoliikenneverkot ja niiden laitteet, automaatiojärjestelmät, optimoitu ja ennakoiva logistiikka jne
  • Toiminnan ohjaamiseksi ja suorittamiseksi reaaliaikaisesti ja/tai automaattisesti.
  • Tiedolla johtaminen, liiketoiminnan tai julkishallinnon reaaliaikainen ohjaus (real time economy)
  • Kerätyille tietoaineistoille löydetään jatkuvasti uusia käyttötarkoituksia ja -kohteita mitä erilaisimmilta soveltamisalueilta; yhdistelemällä eri tietoaineistoja ja tietotyyppejä luodaan uutta informaatiota.
  • Tekoälyjärjestelmät perustuvat suurista tietoaineistoista johdettuun informaatioon,  ennalta määriteltyihin sääntöihin tai näiden yhdistelmiin, joiden perusteella algoritmit voidaan määritellä ratkaisemaan ongelmia ja uuden informaation avulla optimoimaan ja kehittämään toimintaansa.

 

 

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence