Home > Examina > @-kort
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

@-korts struktur

@-kort är till nytta för alla och utgörs också ett lämpligt etappmål till A-kortet. Till @-kortet hör grundläggande färdigheter som behövs i informationssamhället, till exempel användning av apparatur, datahantering, informationssökning och e-post samt grunderna i valfria program. Genom att ta @-kortet får man färdigheter för distansarbete och distansstudier samt för att använda e-tjänster.

@-kort består av fyra moduler. Den som avlägger @-kort deltar i proven för två moduler som är obligatorista för alla samt väljer åtminstone två moduler efter eget val.

De två moduler som är obligatoriska för alla som avlägger @-kortet är:

  • apparatur och data hantering
  • internet och e-post

De valfria modulerna (åtminstone två) väljer man av följande:

  • ordbehandling
  • kalkylering
  • presentationsgrafik
  • stora datamängder i tabeller
  • bildbehandling
  • nätarbete

Ladda ner examensfordringarna härifrån (pdf).

Yrkesproven

Modulerna avläggs en åt gången i valfri ordning. Tillåten tidsåtgång för varje prov är 45 minuter.

Yrkesprovet är examinationsformen för alla moduler. Vid examinationstillfället får man använda anteckningar och handböcker. Varje prov innehåller korrigeringsanvisningar, som granskaren använder när examen värderas. Svaren bör vara rätta till 90 procent.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence