Home > Examina > A-kort
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A-korts struktur

Datoranvändarens A-kort är avsett för dem som använder datorn såväl i sitt arbete, studier och under sin fritid. Innehållet och den nödvändiga kunskapsnivån motsvarar de viktigaste delområden inom datatekniken som behövs i arbetslivet. Den som avlagt examen för A-kortet kan använda datorn självständigt, behärskar grunderna i tillämpningsprogrammen, känner till informationsteknikens grundbegrepp och känner sig hemma i olika användningsområden av datatekniken.

@-kort godkänns som delprestation för A-kortet.

Datoranvändarens A-kort består av sju moduler. Den som avlägger A-kort deltar i proven för tre moduler som är obligatoriska för alla samt väljer åtminstone fyra modulen efter eget val.

De tre moduler som är obligatoriska för alla som avlägger A-kortet är:

  • apparatur och datahantering
  • ordbehandling
  • internet och e-post

De valfria modulerna (åtminstone fyra) väljer man av följande:

  • kalkylering
  • presentationsgrafik
  • stora datamängder i tabeller
  • bildbehandling
  • nätarbete

Ladda ner examensfordringarna härifrån (pdf).

Yrkesproven

Modulerna avläggs en åt gången i valfri ordning. Tillåten tidsåtgång för varje prov är 45 minuter.

Yrkesprovet är examinationsformen för alla moduler. Vid examinationstillfället får man använda anteckningar och handböcker. Varje prov innehåller korrigeringsanvisningar, som granskaren använder när examen värderas. Svaren bör vara rätta till 90 procent.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence