Home > Examina > Apparatur och datahantering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Apparatur och datahantering

Genom att använda datorn självständigt visar studeranden att han/hon behärskar den grundläggande
användningen av den valda operativsystem och grundbegrepp av datahantering. 

Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

Examensgrunderna

1. Datorns struktur och sammansättning

 • centralenheten
 • enheter för in- och utmatning av data
 • operativsystem och tillämpningsprogram
 • serverdator, arbetsstation, terminaler

2. Principen för hur en dator fungerar

 • start etappens rutiner
 • operativsystem
 • periferienhet

3. Hantering av operativsystem

 • arbetsbord
 • tangentbord och mus
 • starta och avsluta program
 • använda flera program samtidigt
 • fönster och ikoner
 • skapa genvägar
 • använda menyer och verktygsrutor

4. Kontrollpanelens kännedom

 • musen, skrivaren, bildskärmen och hantering av datum och tid

5. Användning av tillbehörsprogrammen

 • kalkylator, textredigerare, ritprogram

6. Användning av urklipp

 • flytta och kopiera information från ett program till ett annat
 • kapande av fönster (print screen –funktionen)

7. Hantering av mappar

 • skapa och ta bort
 • kopiera och flytta
 • ändra namnet

8. Hantering av filer och deras egenskaper

 • öppna och stänga
 • skapa och spara i rätt filformat, på rätt ställe
 • spara med nytt namn
 • flyttning, kopiering och radering
 • utskrivning
 • egenskaper: skapad, ändrad, använd, typ, plats, storlek
 • identifiering av de vanligaste filnamnstilläggen och filtyperna
 • komprimera och expandera filer

9. Lagringsmedia

 • till exempel hårddisk, CD, DVD, USB, nätenheter

10. Förstående av egen dator och nätmiljön

 • datahantering på egna datorn och på servern
 • antalet objekt sortering
 • programmens versionsnummer
 • storleken av ledigt diskutrymme
 • systemverktygens betydelse t.ex. hårddiskens hälsa samt defragmentering av disken
 • användning av papperskorgen, återställning av raderade filer
 • behärska situationer då datorn eller programmen hänge sig
 • byta användare, utloggning och återstartning av datorn
 • sökning

11. Datasäkerhet

 • förståelse av säkerhet av den egna datorn och nätmiljön
 • lösenord, bra lösenord
 • virusskydd och skadeprogram
 • brandmurens betydelse
 • säkerhetskopiering

12. Grundbegrepp av informationsnät

 • internet, intranät, extranät
 • lokala nät
 • telekommunikationsnät

 Genomförande

Tillåten tidsåtgång för provet är 45 minuter. Anteckningar och annat studiematerial får användas.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence