Home > Examina > Bildbehandling
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bildbehandling

Studeranden visar att han/hon handlar självständigt användningen av digitalkamera och kan flytta bil från kameran till datorn. Han/hon kan redigera bilder i bildbehandlingsprogram. Studeranden behärskar grunderna i det bildbehandlingsprogram han/hon valt och förstår olika syften med bilder.

Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

Examensgrunderna

1. Öppning och stängning av bildfiler

2. Digitala bilder

 • digitalkameran, dess egenskaper och funktioner
 • digitalfotografering
 • flytta bild från kameran till datorn
 •  importera bild från andra program
 • bildernas upphovsrätt och deras nyttjanderätt

3. Bildförändring till digital form

 • skanning

4. Grunderna i digital bildbehandling

 • grund verktyg för bildbehandling
 • räta ut och beskära bilder
 • röda-ögon-funktion
 • ändra storlek och resolution på bilden

5. Bildredigering

 • välja och ändra färg
 • korrigera ljushet och kontrast
 • korrigera färgnyanser
 • ändra färg t.ex. neutralt grått, rgb
 • transparens
 • skärpa upp en bild
 • ta bort repor och fläckar
 • ändra perspektiv: diagonala linjer
 • lägga till och ändra text
 • förstå lagernas betydelse i bildbehandlingsprocessen
 • kopiera ett lager

6. Spara en bild

 • med rätt namn och på rätt ställe
 • programs eget sparformat
 • olika bildformat: jpg, tif, gif, png
 • alternativa utskrifter: pdf, pappersutskrifter

Genomförande

Tillåten tidsåtgång för provet är 45 minuter. Anteckningar och annat studiematerial får användas.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence