Home > Examina > Internet och e-post
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Internet och e-post

Genom att använda datorn självständigt visar studeranden att han/hon behärskar grunderna i elektronisk kommunikation. Han/hon behärskar grunderna i det webbläsare och e-post program han/hon valt. Han/hor har också baskunskaper i datahantering och användning av webbtjänster.  

Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

Examensgrunderna

1. E-post

 • mottagare, kopia, hemlig kopia
 • strukturen: rubrikfälten, meddelandetext, signatur
 • ta emot och översända ett meddelande
 • svara på och vidarebefordra ett meddelande
 • utskrift av meddelande
 • radering av e-post samt återställning av raderade e-post
 • skräppost

2. Bifogade filer

 • skicka och ta emot
 • spara
 • filens typ, storlek och andra egenskaper
 • filens granskning för virus

3. Hantering av e-postmeddelanden

 • att skapa och namnge en mapp
 • flytta ett meddelande till en given mapp
 • sortera meddelanden
 • adressbok (enskild kontakt, distributionslista eller
  grupp)
 • sökfunktionen

4. Öppna en webbsida utgående från dess webbadress

5. Datasäkerhet

 • virusskydd, skadeprogram
 • meningen med brandmuren
 • cookie-filer
 • sparande av användarnamn och lösenord
 • privatsurfning

6. Inställningar av webbläsare

 • startsidans förändring
 • popup-fönster
 • borttagning av cacheminnet och webbläsarhistorik

7. Nätetikett

8. Kopiering och/eller sparande data från Internet

 • kopiering av URL adress
 • kopiering eller sparande av text från webbsidan
 • kopiering eller sparande av bild från webb

9. Upphovsrätt på Internet

 • användning av källor
 • plagiering

10. Söktjänster på Internet

 • sökmotorer, databaser, lexikon
 • värdering av sökresultaten
 • olika söktekniker (frisökning, söktekniker och -strategier)

11. Användning av nättjänster

 • registrering till användare
 • villkor för webbtjänster
 • registerbeskrivning
 • användning av skyddade sidor

12. Användning av social media

 • identifiering av tjänster
 • registrering till användare
 • datasäkerhet och dataskydd
 • integritetsskydd

13. E-tjänster

 • basfakta för elektronisk handel
 • registreringens betydelse
 • formulär och tjänster

14. Utskrivning

 • utskrivning av en webbsida eller markerad text från en webbsida
 • utskriftsinställningar och förhandsgranskning

15. Favoriter/bokmärken

16. Sökfunktionen

17. Hjälpfunktionen

 Genomförande

Tillåten tidsåtgång för provet är 45 minuter. Anteckningar och annat studiematerial får användas.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence