Home > Examina > Kalkylering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kalkylering

Genom att använda datorn självständigt visar studeranden att han/hon behärskar grunderna
i det kalkylprogram han/hon valt.

Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

Examensgrunderna

1. Öppna och stänga en arbetsbok

2. Mata in data

 • skriva tal
 • skriva text
 • serier

3. Spara arbetsbok

 • under rätt namn, på rätt plats, i rätt filformat
 • under nytt namn, på ny plats

4. Operationer med cellområden

 • markera
 • kopiera och flytta data inom en fil och från en arbetsbok till en annan

5. Beräkningar

 • grund beräkningsformler utgående från en kalkylmall (addition, subtraktion, multiplikation och division)
 • grundfunktioner (summa, medeltal, min, max)
 • hänvisning till celler, rak och relativ
 • räkning från flera olika kalkylblad
 • kopiering och flyttning av formler och funktioner

6. Formatering av tabeller

 • infoga och ta bort rader och kolumner
 • storleksändra rader och kolumner

7. Formatering av cell

 • talformatering
 • formatering av fonter
 • justeringar
 • kantlinjerna och bakgrundsfärgerna

8. Sortering

9. Diagram

 • skapa ett diagram över angivet data
 • grund diagramtyper
 • diagrammets rubriker och förklaringar

10. Hantering av kalkylblad

 • tilläggning, radering, flyttning och kopiering, namngivning
 • markera flera kalkylblad som en grupp

11. Dokumentinställningar och utskrifter

 • pappersorientering, anpassning på sidan, sidbyte
 • marginaler
 • sidhuvud och sidfot
 • utskrivning av rutfält
 • upprepande rad- och kolumnrubriker i en stor tavla
 • utskrivning av rad- och kolumnrubriker
 • markering av utskriftsområde
 • förhandsgranskning
 • utskrivning

12. Spara fil i PDF-format

13. Sök/ersätt -funktionen

14. Hjälpfunktionen

Genomförande

Tillåten tidsåtgång för provet är 45 minuter. Anteckningar och annat studiematerial får användas.

 

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence