Home > Examina > Ordbehandling
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ordbehandling

Genom att använda datorn självständigt visar studeranden att han/hon behärskar grunderna
i det ordbehandlingsprogram han/hon valt. Han/hon kan producera och redigera dokumenten som följas principen av dokumentstandarden.

Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

Examensgrunderna

1. Öppna och stänga ett dokument

2. Skriva och redigera text

 • radbytning, styckebytning, sidabytning
 • infognings- och överskrivningsläge
 • olika skärmlägen

3. Spara ett dokument

 • under rätt namn, på rätt plats, i rätt filformat
 • under nytt namn, på ny plats

4. Operationer med textblock

 • markera
 • kopiera och flytta text inom ett dokument och från ett dokument till ett annat

5. Foga text från andra källor

 • foga alternativ

6. Teckenformatering

 • ändra teckensnitt och teckenstorlek
 • ändra skiftläge (EXEMPEL -> exempel)

7. Teckenstilar och -effekter

 • kursivering, fetstil, understrykning
 • ändring av färg
 • upphöjt och nedsänkt index
 • borttagning av automatiska länkar

8. Infogning av tecken

 • t.ex. @, ©, ®

9. Inställningar

 • de viktigaste principerna för dokumentstandarden
 • granskning och ändring av marginalerna, ändring av pappersorienteringen
 • tabbar
 • användning av olika slags indrag t.ex. hängande indrag
 • justering
 • ändring av radavståndet
 • sidhuvud och sidfot
 • datering
 • sidbrytning, hård sidbrytning
 • sidnumrering och totala antalet sidor

10. Språkvård

 • stavningskontroll
 • avstavning

11. Användning av tabeller

 • skapa tabell
 • rader och kolumner
 • skriva in och redigera data
 • formatering

12. Punktlistor och numrering

13. Infoga en bild

 • från ett bildbibliotek eller en bildfil
 • kopiera och flytta
 • ändra storleken
 • textens radalternativ i proportion med bilden

14. Utskrift

 • markering av utskriftsområdet
 • förhandsgranskning
 • anpassa utskriften
 • utskrivningen

15. Publicering i PDF-format

16. Sök/ersätt -funktionen

17. Hjälpfunktionen

Genomförande

Tillåten tidsåtgång för provet är 45 minuter. Anteckningar och annat studiematerial får användas.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence