Home > Examina > Presentationsgrafik
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Presentationsgrafik

Genom att använda datorn självständigt visar studeranden att han/hon behärskar grunderna
i det presentationsgrafiksprogram han/hon valt.

Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

Examensgrunderna

1. Öppna och stänga en fil

2. Spara en presentation

 • under rätt namn, på rätt plats, i rätt filformat

3. Att börja en presentation

 • inställningar för en sida
 • användning och byte av en formgivningsmall (bilddesign)
 • bildlayout
 • betraktande och redigerande av presentationen under olika lägen

4. Redigering av en presentation

 • byte av bakgrundsfärg
 • lägga till eller radera diabilder
 • byte av diabildernas ordning
 • kopiering av en diabild från en annan presentation

5. Hantering av text

 • teckenformatera: teckensnitt, storlek, stil, färg
 • punktlista, listtecken, indragsnivåer
 • kopiera text från ett annat dokument

6. Ritning

 • ritobjekt
 • fyllningsfärg, konturer

7. Hantering av bilder

 • infogning av en bild från ett bildbibliotek eller en fil
 • redigera en bild (storlek, plats, färg, konturer)
 • markera, klippa ut, kopiera, klistra in

8. Hantering av objekt

 • markering, flyttning och kopiering
 • gruppera, dela upp grupp
 • rotera, vända
 • ordning: placera fram, placera bak
 • skapande och redigerande av olika diagram

9. Permanenta element

 • formgivningsmallarnas betydelse
 • sidhuvud och sidfot

10. Presentation på bildskärmen eller dataprojektor

 • flytande användning av presentationen
 • effektfullt byte av diabilderna
 • koppla datorn till dataprojektorn
 • öppnande av hyperlänkar och media klipp och sedan tillbaka till presentationen

11. Utskrift

 • alternativ för utskrift
 • sidans inställningar
 • inställningar för utskrift

12. Spara fil i PDF-format

13. Sök/ersätt -funktionen

14. Hjälpfunktionen

 Genomförande

Tillåten tidsåtgång för provet är 45 minuter. Anteckningar och annat studiematerial får användas.

 

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence