FINSIPRO > FINSIPRO:n uutisia ja tapahtumia
Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

Teollisuuden tuontitulleissa säästömahdollisuuksia | Elinkeinoelämän keskusliitto

Suomessa ei varmaan vielä tunneta riittävän laajasti tullialennusten saantimahdollisuuksia, mikä näkyy tullisuspensioiden ja tariffikiintiöiden hyödyntämisen vähäisyytenä. Myös niiden edellyttämät käytännön toimet ovat monille vieraita. Toki hakuprosessi voi olla yritykselle raskas, mutta taloudelliset hyödytkin saattavat olla huomattavat.

Mikäli raaka-aineita, puolivalmisteita tai komponentteja ei ole saatavissa EU-maista, niille voidaan myöntää tullialennus tai nollatulli. Kokosimme yhteistyössä Tullin kanssa tiiviin tietopaketin, jotta suomalaisyritykset voisivat hyödyntää tullialennuksia nykyistä laajemmin.

Tietopaketti löytyy osoitteesta:

http://ek.fi/ajankohtaista/hyotytietoa-yrityksille/2015/06/10/teollisuuden-tuontitulleissa-saastomahdollisuuksia/

Timo Laukkanen
Asiantuntija

Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Kilpailukyky ja kasvu Eteläranta 10, 00130 Helsinki Puh. 09 4202 2705 |+358407021431

 

Hyvät FINSIPROlaiset,

ICC järjestää kauppamenettelykonferenssin Genevessä samaan aikaan CEFACTin Forumin ja täysistunnon kanssa.

FINSIPRO (Lauri Railas) on ollut asiasta yhteydessä UN/ECE:n sihteeristöön ja asiassa on tehty yhteistyötä ECE:n ja ICC:n välillä.

Alla kutsu konferenssiin:Dear members and friends,

Join us for ICC’s conference on Facilitating Trade in the Digital Economy, taking place on
8-9 April 2014 in Geneva, Switzerland.

This two-day conference will feature interactive workshops and panel discussions on how to facilitate paperless interaction between business and government.

Do you want to learn about enhancing digital trade, in particular business, trade, finance, supply chain, logistics, tax and legal practitioners as well as government regulators, policy-makers, and academics ? Then you should definitely attend the conference !

As an ICC Member or friend you are entitled to a discount of 5% when registering for this event on-line. To avail of this reduction, please use the following code BEL-4954 when registering.

Register before Friday 14 February 2014 to take advantage of the early bird rate.

Click here to see the programme.

Click here to register.

Best regards,

Rudi Thomaes
ICC Belgium

For more information please contact:

ICC Belgium, mms@iccwbo.org or +32 2 515 08 44

WTO-sopu hyvä uutinen maailmantaloudelle

Maailman kauppajärjestön WTO:n jäsenmaat pääsivät lauantaiaamuna yhteisymmärrykseen niin sanotusta Balin minipaketista Indonesiassa pidetyssä ministerikokouksessa. Paketti koostuu kolmesta osasta: kaupan helpottamisesta, maataloudesta ja kehityskysymyksistä. Kyseessä on ensimmäinen järjestön perustamisen jälkeen (vuosi 1995) neuvoteltu monenkeskinen kauppasopimus.

Kuva: Ville Cantell
- Sopimus on tärkeä askel monenkeskiselle kauppajärjestelmälle. Ilman tätä ratkaisua WTO:n uskottavuus olisi ollut vaakalaudalla, Suomea kokouksessa edustanut eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb sanoo. 

Stubb arvioi, että Suomelle merkittävin saavutus on ratkaisu kaupan helpottamisesta. Sopimus parantaa ulkomaankaupan sujuvuutta sekä laskee vienti- ja tuontikustannuksia. Tullimenettelyjen helpottuminen nopeuttaa tullausta ja vähentää tarpeetonta paperityötä.

Sopimukseen sisältyy eripituisia siirtymäaikoja. OECD:n tutkimuksen mukaan sen toimeenpano vähentää kaupankäynnin kustannuksia OECD-maissa noin 10 prosenttia ja muissa maissa noin 13–15,5 prosenttia. Suurimpia hyötyjiä ovat kehitysmaiden pienet ja keskisuuret yritykset, jotka kärsivät eniten hallinnollisista kustannuksista ja monimutkaisista käytännöistä tuotteiden liikkuessa rajan yli.

Kokouksessa sovittiin myös muutamista maatalouskysymyksistä. Sopimus antaa kehitysmaille mahdollisuuden maksaa nykyistä enemmän tukea maataloustuotteiden varastointiin ruokaturvan parantamiseksi. WTO:n maataloussopimuksen vientitukisääntöihin ei tehty muutoksia, mutta maat pyrkivät pitämään vientituet mahdollisimman alhaisella tasolla.

Kuva: Ville Cantell

Balilla syntynyt sopimus on osa Dohan laajaa kauppaneuvottelukierrosta, jota koskevat neuvottelut ovat olleet käynnissä vuodesta 2001 alkaen.

- On hienoa, että Balilla päästiin yhteisymmärrykseen tästä minipaketista. Sopimus kattaa WTO:n 160 jäsenmaata, mukaan lukien kaikki suurimmat taloudet. Tämän jälkeen on jatkettava maailmankaupan vapauttamista laajalla rintamalla. Kahdenväliset, alueelliset ja useammanväliset vapaakauppasopimukset täydentävät WTO:n monenkeskistä kauppajärjestelmää, ministeri Stubb toteaa.

Lisätietoja: osastopäällikkö Markku Keinänen +358 50 441 0154 ja ministeri Stubbin erityisavustaja Lauri Tierala, p. +358 40 841 7141, ulkoasiainministeriö

Haastattelupyynnöt: ministeri Stubbin lehdistöavustaja Mari-Kaisa Brander, p. +358 40 131 3388, ulkoasiainministeriö

Ulkoministeriö yhdessä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa kartoitti syksyllä 2012 suomalaisten yritysten kohtaamia haasteita kansainvälistymisessä ja kaupankäynnissä. Selvityksen tulokset julkaistiin toukokuun lopussa.

Selvitys kertoo kaupanesteiden määrän viime vuosina lisääntyneen. Niistä suurin osa liittyy tavaroiden vienti- ja tuontikauppaan. Kansainvälistymisen osalta yritysten suurin mielenkiinto kohdistuu jo tällä hetkellä tärkeille vientimarkkinoille.


Selvityksen voi ladata (PDF) täältä

UN/CEFACTin 22. Forum järjestetään lokakuun puolivälissä, kokokuspaikkana on Chia Laguna Resort, Sardininiassa.

FINSIPROn kannalta forumilla käsiteltäviä asioita ovat ainakin:

Suositus 14:n viimeistely ja kommenttien käsittely

              i.      Repository of submissions for Legally Enabling Environment

             ii.      Repository of submissions of Technical Solutions

            iii.      Comments received during the Public Review (which will likely continue a month or two after the meeting).

PPP (Public - Private Partnership) kauppamenttelyissä työryhmä

Single Window Interoperability -työryhmä

Ilmoittautumiset  30. syyskuuta mennessä!

Ilmoittautumislomake ja lisätietoja kokousesta sekä sen järjestelyistä löytyy:

http://www.unece.org/index.php?id=33036

UN/CEFACT on julkaissut uuden EDIFACT sanomahakemiston (vuoden 2012 toinen hakemisto), sekä päivitetyt koodilistat suosituksiin 20,21 ja 23.

Uuden sanomahakemiston ja koodilistat voi ladata alla olevista linkeistä:

UN/EDIFACT Directory D12.B

http://www.unece.org/tradewelcome/areas-of-work/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/standards/unedifact/directories/download.html
20. Kansainvälisessä kaupassa käytettävät mittayksiköiden koodit (2010)
Käsittää lyhenteet kuvaamaan eri mittayksikköä. Erilaisia mittayksiköitä on yli tuhat ja ne kuvaavat pituutta, aluetta, tilavuutta, painoa, aikaa ja muita kansainvälisessä kaupassa käytettäviä määrän yksiköitä. Käytetään pääasiassa sähköisessä tiedonsiirrossa.

21. Lastin, pakkausten ja pakkausmateriaalien koodit (2010)
Sisältää numeerisen koodijärjestelmän kuvaamaan kuljetettavien kauppatavaroiden ulkonäköä ja helpottamaan tunnistusta, tallennuksia, käsittelyä ja käsittelyyn liittyvien kustannusten määrittelyä. Suositus antaa myös aakkosellisen koodin, jota voidaan tarvittaessa käyttää pakkauksia nimettäessä ja antaa kuvasymbolit helpottamaan koodien ja niitä kuvaavien pakkaustyyppien yhdistämiseksi. Käytetään pääasiassa sähköisessä tiedonsiirrossa.

23. Rahtikustannusten koodi, FCC (2011)
Nimeämismenetelmä, jota voidaan käyttää kansainvälisen tavarakaupan yhtenäisten rahtikustannusten ja niihin liittyvien muiden kustannusten määrittelyyn. Määrittelee myös tarkan koodimuotoisen esitystavan näille kuvauksille. Käytetään pääasiassa sähköisessä tiedonsiirrossa.

Jari Salo

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
Salomonkatu 17 A, 10th floor FI-00100 Helsinki
GSM +358 43 8200 936 Fax +358 9 4763 0399
jari.salo@tieke.fi<jari.salo@tieke.fi> http://www.tieke.fi

YK:n Euroopan talouskomissio on julkaissut Wiki-tyyppisen kauppamenettelyjen käytöönotto-oppaan.

Oppaaseen voi tutustua osoitteessa http://tfig.unece.org/

Venäjästä tuli Maailman kauppajärjestön WTO:n jäsen 22. elokuuta. Ulkoministeriö ja Elinkeinoelämän keskusliitto järjestivät Helsingissä 7. syyskuuta EU:n ja Venäjän kauppa- ja taloussuhteita käsitelleen seminaarin, jossa pohdittiin sitä, mitä Venäjän WTO-jäsenyys tarkoittaa yrityksille Suomessa, muualla EU:ssa ja Venäjällä sekä sitä, millainen jäsen Venäjä tulee olemaan Maailman kauppajärjestössä.

Myös kauppamenettelyihin liittyneet asiat olivat esillä ertyisesti kauppakomissaari Karel de Guchtin puheenvuorossa ja myös ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb viittasi niihin eräänä neuvotteluiden parhaisten edistyneistä osa-alueista.

Kauppakomissaari Karel de Gucht viittasi kauppamenettelyihin: 

"For instance, we are currently making a great deal of progress in the WTO negotiations on trade facilitation.

Trade facilitation is something of a Cinderella in the world of commercial policy: little acclaimed but highly impressive. A good deal on trade facilitation would effectively mean a big jump in market access around the world. That is why we hope to finish this negotiation in the coming months.

This is a huge opportunity for Russia. The government has recently made very significant commitments in this area as part of accession. Here is a chance to take those commitments to their logical conclusion. I therefore hope that Russia will play an active role in these negotiations."

Komissaarin koko puhe löytyy komission nettisivuilta:  http://ec.europa.eu/finland/news/press/120907_fi.htm

Ulkoasiainministerion sivuilta löytyy uutinen EU:n ja Venäjän kauppasuhteita käsitelleestä seminaarista. 

Dear Head of Delegation,

Please find attached for your attention a Call for Participation by UN/CEFACT inviting interested parties to participate in a project aiming at the revision elaboration and publication of a recommendation and guidelines on requirements for Single Window Interoperability.

The project proposal and a background-paper are available at the following web pages:

http://www1.unece.org/cefact/platform/display/CNP/P1002+ODP+1+Project+Inception

http://www1.unece.org/cefact/platform/pages/viewpageattachments.action?pageId=48562923

To participate in the project please contact Project Leader Mr Rémy Marchand at remy.marchand@afnet.fr

The UN/CEFACT recommendations respectively entitled “Recommendation and Guidelines on establishing a Single Window” [Recommendation 33], “Data Simplification and Standardization for International Trade” [Recommendation 34], “Establishing a legal framework for international trade Single Window“ [Recommendation35], have been produced between 2005 and 2010 and have created momentum in many countries and alliance of countries.

Although their implementations are normally producing converging results, a number of national particularities result in differences which prevent their interconnection of Single Windows developed independently, except when regional alliances have been established.

The purpose of this recommendation is therefore to advise implementers on best practices to encourage the development of Single Window interoperable from their inception.

 The work to be done includes: the production of the following deliverables

    ·       Recommendation on Single Window Interoperability;

    ·       Guidelines on Single Windows Interoperability; and

    ·       Case Repository for Single Window Interoperability

Most work and discussions would be done on conference calls and using e-Collaboration facilities. UN/CEFACT expects to have finished an internal review of the Recommendation around the end of the first quarter of 2013.

There would also be two face-to-face meetings during the UN/CEFACT forums.

The next forum is planned to be held in Vienna from 17 to 21 September 2012 at the TU Wien (Vienna University of Technology). For registration follow this link: http://www.unece.org/index.php?id=29610

The meeting for the Recommendation 36 editorial group is planned for 18 and

19 September 2012 at the UN/CEFACT Forum in Vienna.

We remind you that the Recommendations 33, 34 and 35 can be found on the webpage http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.html

dedicated to the publication of all UN Recommendations.

 Best regards,

Maria Rosaria

Maria Rosaria Ceccarelli

Secretary to UN/CEFACT

Global Trade Solutions Section

Trade and Sustainable Land Management Division UNECE Office 429-1, Palais des Nations

CH1211 Geneva 10, Switzerland

FINSIPRO kesäkirje

FINSIPRO kesäkirje

Hyvät FINSIPROlaiset,


Edellisestä FINSIPRO kokouksesta on jo kulunut aikaa ja olemme odotelleet uuden mandaattikauden alkua ja työryhmän asettamista. Kauppamenettelyrintamalla on tänäkin aikana tapahtunut monia mielenkiintoisia asioita, joista tämä kesäkirje välittää osaltaan tietoa FINSIPROn jäsenille.

Terveisin
JariTULEVIA TAPAHTUMIA:
UN/CEFACT forum 17. – 21.9.2012, Wienissä\


 

 

 

 

 

 

 

FINSIPROn uusi toimikausi ja työryhmän järjestäytyminen

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa FINSIPRO – työryhmän kesälomakauden jälkeen ja silloin työryhmän työskentelyn uutta vaihetta voidaan selvittää ja kuvata tarkemmin.  

 

 


FINSIPRO --kokous 23.3.2012

Edellinen FINSIPRO-kokous pidettiin maaliskuussa ja liitteenä on kokouksen pöytäkirja ja muuta materiaalia. Seuraavan kokouksen ajankohdasta ei päätetty, mutta tarkoituksena on järjestää kokous kesälomien jälkeen kun työryhmän asettaminen on tapahtunut.
Mandaatin päättyessä Antti Eskola päätti tehtävänsä FINSIPROn puheenjohtajana. Toivon mukaan Antilla on mahdollisuus jatkaa edelleen ainakin  taustavaikuttajana  FINSIPROn toiminnassa.
Kiitokset Antille hyvästä yhteistyöstä!


UN/CEFACT forum 16. – 20.4. 2012 Genevessä

FINSIPROn mandaatin viimeisinä päivinä pidettiin UN/CEFACTin Forum Genevessä. Kauppamenettelytyöryhmän Forumilla käsittelemistä asioista keskeisimpiä olivat kauppamenettelysuositus # 14:n päivitys (Asiakirjojen alkuperäisyyden varmistaminen muuten kuin allekirjoituksella) sekä mBusiness esite. Lisäksi käsiteltiin käynnissä olevia suositusprojekteja Single Window Interoperability ja Public --Private Partnership sekä Trade Facilitation Implementation Guideline opasprojektia. 
Kirjeen liitteenä on kokousraportti Forumilta.


UN/CEFACT  20. Forum 17. – 21.9. 2012 Wienissä

Seuraava UN/CEFACTin Forum järjestetään syyskuussa Wienissä. 
Alla tuore tiedote järjestelyistä:
The United Nations Centre for Trade Facilitation and E-business Forum is the prime opportunity to work on advancing trade facilitation solutions, recommendations and international standards.
On behalf of the Viennese organisers and the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) you are hereby invited to participate in the 20th UN/CEFACT forum in Vienna.
 You are kindly requested to register now for the Forum. The registration form is available at www.uncefact.org.
As you know the UN/CEFACT Forum is very much a working event to enable experts of various Programme Development Areas to work on projects, meet other experts and develop new projects.
A detailed schedule for the Forum, including room numbers and timing of meetings, will be published shortly before the event. A draft schedule is available now on the website. The final schedule for the week including the room designations will be available on the first day of the Forum.
Some logistics:
The Forum will take place at the Vienna University of Technology. Details and access are available on the Forum website ( http://www.unece.org/index.php?id=29610).
Please note that accommodation in Vienna is less expensive than in Geneva.
Nevertheless it is advised to reserve accommodation well in advance. The conference facilities are easy to reach by Vienna public transport.
By the end of this month, more detailed information about the Forum programme will be available. In case of any specific questions, please contact the Forum organising committee of the Bureau Support Area at cefactforum@unece.org

Regards,
On behalf of the Committee,
Harm Jan van Burg
Tapahtuman ohjelman ja järjestelyjen etenemistä voi seurata sivulta: http://www.unece.org/index.php?id=29610


Trade and Transport Facilitation-kurssi 9.-11.6. Turussa

Turun yliopisto (kauppakorkeakoulu) järjesti Trade and Transport Facilitation - Methods and Findings -kurssin kauppamenettelyjen alueelta. Kurssilla oli lähes 30 osallistujaa;  tohtoritutkintoa suorittavia opiskelijoita, luennoitsijoita ja tarkkailijoita.  Kurssin tarjosi tietoa kansainvälisistä kauppa- ja kuljetusmenettelyjä (TTF) kehittävistä organisaatioista, TTF --toiminnan tavoitteista Aid for Trade ohjelman yhteydessä sekä ohjeistusta ja työkaluja TTF-analyysin tekemiseen erityisesti kehittyvissä maissa. Allekirjoittanut osallistui FINSIPROn sihteerin ominaisuudessa kurssille ja pidin esityksen kansainvälisistä TTF-organisaatioista ja niiden käytännön työstä (erityisesti UN/CEFACTin osalta) sekä UN/ECEn Trade Facilitation Implementation Guide --opasprojektista.


FITSRUS – Helsinki-Pietari älykäytävän kehittämishanke

TIEKE osallistuu Suomen ja Venäjän rajanylittävää liikennettä kehittävään FITSRUS hankkeeseen.
TIEKEn vastuulla hankkeessa on älyliikennekäytävän kokonaiskonseptin ja roadmapin laadinta. Hankkeeseen liittyy myös viranomaisten tiedonsiirtoyhteyksiä kehittävä osion sekä liikenne ennusteitä käsittelevä osio. Hankkeessa suunnitellaan älyliikennekäytävän toimintamallia ja jatkokehityssuuntia sekä laaditaan testausalusta käytännön pilottihankkeille.
FITSRUS hankkeessa käsitellään myös kauppamenettelyjen kannalta kiinnostavia Single Window konseptia ja tietojen standardinmukaisia esitystapoja.
FITSRUS-hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2012 lopussa.
Lisää älyliikenteestä ja FITSRUS-hankkeesta http://www.lvm.fi/alyliikenne ja


Border experiences within the European Union – 24. Eurooppalainen tullikonferenssi 14.-15.6.2102, Erfurtissa

Allekirjoittanut osallistui FINSIPROn sihteerin ominaisuudessa EFA:n European Forum for Foreign Trade, Customs and Excise e.V. järjestämään tullikonferenssiin Erfurtissa.
Konferenssiin osallistui yli 250 eurooppalaista (pääasiassa saksalaista) tulliasiantuntijaa. Aiheina olivat mm. AEO kokemukset ja tietotekniikan tilanne tullauksessa.
Pidin konferenssissa esityksen Suomen AEO- tilanteesta.

 Ajankohtaista TIEKEstä:

Logistiikan sähköisen asioinnin käyttöönotto-opas
Logistiikan sähköisen asioinnin käyttöönotto-opas on valmistunut. Opas kertoo kattavasti ja käytännönläheisesti logistiikan sähköisen tiedonsiirron mahdollisuuksista ja palveluista sekä järjestelmien käyttöönottamiseen liittyvistä käytännön toimista.
Oppaan on laatinut TIEKE liikenne- ja viestintäministeriö ja Logistiikkayritysten Liiton rahoituksella.


 Tehokkuutta kuljetustoimintoihin - Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa (SÄTKY) --hankkella
 Liikenne- ja viestintäministeriön sekä suomalaisen kaupan, teollisuuden sekä kuljetusalan keskeisten toimijoiden yhteishankkeella pyritään parantamaan suomalaisyritysten logistista toimintaa tehostamalla sähköistä tiedonsiirtoa logistisen ketjun osapuolten välillä.
 Hankkeessa päivitetään aiemmin tehtyjä EDIFACT-pohjaisia kuljetussanomia sekä luodaan näiden rinnalle XML-pohjaisia sanomia, jotka perustuvat UBL (Universal Business Language) --sanomasuosituksen version 2.0 sanomiin.
Toimialan arvioidaan saavan vuositasolla yli 10 M€ hyödyt, kun hankkeen tulokset otetaan tehokkaasti ja laajamittaisesti käyttöön.

 

 Tietotekniikkarikoskysely

Kyselyn tavoitteena on kartoittaa suomalaisten kokemuksia erilaisista tietotekniikkarikoksista kuten netissä tapahtuneista identiteettivarkauksista ja seksuaalisesta häirinnästä.
Kysely tehdään nimettömänä. Se on tarkoitettu kaikille Internetin ja tietokoneiden käyttäjille. Kyselyyn vastaaminen vie keskimäärin 15 minuuttia. Vastaajat voivat halutessaan osallistua myös arvontaan.
Vastaa itse ja levitä tietoa kyselystä. Lisätietoja: jyrki.kasvi@tieke.fi

Osallistu kyselyyn >>>

 

 

  • Ei leimoja
Kirjoita kommentti...

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence