Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Sopimuspohjat

 

Tieto- ja viestintätekniikan ala: SaaS, jälleenmyynti, osakas, salassapito, työsuhde, johtaja ja monia muita sopimuspohjia.

Joudutko neuvottelemaan ja solmimaan ICT-alan sopimuksia?

Tarvitsetko sopimuspohjia sopimusten laatimiseen?

Tietotekniikan sopimuspohjat ja sopimusmallit - kirjaudu sopimuspohjapalveluihin

Hinnat, käyttöehdot ja tilauksen toimittaminen

Määräaikainen palvelu vuodeksi 2018Hinta
Suomenkieliset ICT-sopimuspohjat595 €
Englanninkieliset ICT-sopimuspohjat595 €
Jatkuva tilausHinta
Suomenkieliset ICT-sopimuspohjat445  €
Englanninkieliset ICT-sopimuspohjat445 €

Hintoihin lisätään alv 24%

Käyttöehdot

Tutustu käyttöehtoihin

Tilauksen tekeminen

Tilauksesi käsitellään tilauksen jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. Maksettuasi tilauksen toimitamme käyttäjätunnuksen ja linkin salasanan tekemiseksi.

 Lisätietoja suomenkielisestä ICT-sopimuspohjapalvelusta

Sopimuspohjakokoelma sisältää suomenkielisiä tietotekniikka-alan sopimus- ja muita dokumenttipohjia, jotka perustuvat käytännön kotimaisessa liike-elämässä solmittuihin sopimuksiin.

 

 

 

ICT-sopimuspohjapalvelussa olevat sopimuspohjat

Sopimuspohjat ovat luokiteltu seuraavasti:

 • SaaS- ja jälleenmyyntisopimukset
 • Hankintasopimuspohjat
 • ICT-sopimuspohjat
 • Lisenssiehtopohjat
 • Osakassopimukset
 • Salassapitosopimuspohjat
 • Työsuhdepohjat ja johtajasopimukset
 • Yrityskauppasopimuspohjat
 • Muut dokumenttipohjat

 

 Lisätietoja englanninkielisestä ICT-sopimuspohjapalvelusta

Sopimuspohjakokoelma sisältää tietotekniikka-alan keskeisimpiä englanninkielisiä sopimus- ja dokumenttipohjia suomenkielisine johdantoineen. 

Lisäksi palvelusta löytyy tietoa liikejuridiikan pääpiirteistä ja sopimusten laadinnasta USAssa.

Pohjista on hyötyä erityisesti kaupankäynnissä kansainvälisesti toimivien yritysten kanssa, joiden sopimuskäytäntönä on usein yksityiskohtaisten ja pitkien dokumenttien laatiminen. Pohjilla on käyttöä myös kotimaan liiketoiminnassa englanninkielisten sopimusten yleistyessä suomalaisten ICT-alan yritysten välillä.

 

 

 

ICT-sopimuspohjapalvelussa olevat sopimuspohjat

Sopimuspohjat ovat luokiteltu seuraavasti:

 • ASP-, ISP- ja hosting-sopimuspohjat

 • Hankinta- ja toimitussopimuspohjat

 • Jakelu- ja jälleenmyyntisopimukset
 • Johtaja- ja työsopimuspohjat

 • Konsulttisopimukset
 • Lisenssisopimukset
 • Muut dokumenttipohjat
 • Muut ICT-sopimukset
 • NDA - salassapitosopimukset
 • Osakassopimuspohjat
 • Saas-sopimukset
 • Support-sopimukset
 • Muuta sopimustietoa

 


Suomenkieliset ICT-sopimuspohjat

Uutta 2017-2018

Johtajasopimus, työnantajan näkökulma
Sopimuspohja tehty työnantajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa yritys tekee johtajasopimuksen toimitusjohtajansa kanssa. Tässä toimitusjohtajalla työaikaa on lähtökohtaisesti rajattu ja samalla asetettu velvollisuus raportoida ajankäytöstä

Valtakirja ICT-konsultille
Dokumenttipohja on tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa yritys valtuuttaa käyttämänsä ulkopuolisen konsultin toimimaan yrityksen ICT-hankkeessa yrityksen edustajana.

Ohjelmistotoimitussopimus - ketterä menetelmä, ostajan näkökulma
Sopimuspohja tehty ostajan näkökulmasta tilanteeseen, jossa asiakasyritys ostaa ohjelmistofirmalta ohjelmistotoimituksen, joka toteutetaan osakokonaisuuksina ns. ketterän menetelmän toimituksella, joka yksilöidään projektisuunnitelmassa.  Tässä laskutus perustuu tehtyihin työtunteihin, jotka maksetaan pääsääntöisesti kuukausittain. Asiakasyritys voi halutessaan päättää yhteistyön 14 päivän lopetusilmoituksella.

Datan luovutussopimus
Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmasta tilanteeseen, jossa dataa omistava yritys haluaa liiketoiminnallisista projektisyistä antaa ilman korvausta dataansa toisen yrityksen käyttöön tietyin sopimuksessa määritellyin ehdoin. Dataa vastaanottava yritys sitoutuu luonnoksessa salassapitoon ja analysointitulosten julkistamiseen.

Englanninkieliset ICT-sopimuspohjat

Uutta 2017-2018

Data Delivery Agreement, neutraali
Sopimuspohja tehty neutraalista näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa dataa omistava yritys haluaa liiketoiminnallisista syistä antaa ilman korvausta sopimuskauden alkuvaiheessa dataansa toisen yrityksen käyttöön tietyin sopimuksessa määritellyin ehdoin. Dataa vastaanottava yritys sitoutuu luonnoksessa salassapitoon ja datan käytön rajoituksiin.

Data Delivery Agreement, Datan vastaanottajan näkökulmasta
Sopimuspohja tehty datan vastaanottajan näkökulmas¬ta tilanteeseen, jossa dataa omistava yritys haluaa liiketoiminnallisista syistä antaa ilman korvausta dataansa toisen yrityksen käyttöön tietyin sopimuksessa määritellyin ehdoin. Dataa vastaanottava yritys sitoutuu luonnoksessa salassapitoon ja datan käytön vähäisiin rajoituksiin

Co-Branding agreement, neutraali
Sopimuspohjassa yhtiö ja sen yhteistyökumppaniyritys XYZ tekevät yhteistyötä internet-näkyvyydessä ja www-sivuilla sekä antavat tavaramerkkiensä ja muiden tunnustensa esiintyä rinnakkain määräaikaisella yhteistyöjärjestelyllä. Sopimuspohjassa yhtiöllä on määräysvalta yhteisbrändäyksen ulkoasusta ja yhteistyökumppani joutuu hyväksyttämään omat ulkoasuehdotuksensa yhtiöllä. Sopijapuolet voivat sopia erillisessä liitteessä minkä suuruisia korvauksia ja maksuja yhteistyöhön liittyy.

Director’s Non-competition and Non-solicitation Agreement
Sopimuspohjassa yhtiö ja sen johtaja sopivat johtajan toimisuhteen päättymisen jälkeisistä seikoista. Johtaja sitoutuu kilpailukieltoon, salassapitoon ja yhtiön henkilökunnan rekrytointikieltoon. Vastineeksi velvoitteistaan johtaja saa vuoden palkkaa vastaavan käteiskorvauksen toimisuhteen päättyessä.

 

 

 • No labels

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence