Julkaisut > Oppaat > Hinnoittelun ABC - opas
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hinnoittelun ABC - opas

Hinnoittelun ABC - opas on tarkoitettu tietotuotteita ja -palveluita tuottaville pk-yrityksille, jotka tarvitsevat tietoa tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluprosessin tueksi. Oppaan tavoitteena on tarjota käytännönläheistä tietoa kannattavien hinnoittelupäätösten rakentamiseksi.

  • Miksi hinnoittelu on tärkeää?
  • Miten rakentaa kannattavia hinnoittelupäätöksiä?
  • Miten valita sopiva hinnoittelustrategia?
  • Mitkä ovat yleisimmät käytössä olevat hinnoittelumallit?

Opas on jaettu kahteen osaan: Ensimmäisessä osassa tarkastellaan hinnoittelun merkitystä yrityksen toiminnalle ja toisessa osassa keskitytään käytännön hinnoitteluprosessiin "Neljä askelta kannattavaan hinnoitteluun" - mallin avulla. Käytännön hinnoittelumalleja käydään lävitse esimerkkitoimialaksi valitun ohjelmistoliiketoiminnan kautta. 

Siirry hinnoitteluopas:tästä oppaan tulostettavaan versioon.

Julkaisija

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Kuvat

Kuvituskuvat: Christer Nuutinen, Rillituotanto

Oppaan ulkoasu ja taitto: Veera Turunen, TIEKE

©TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2005

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence