Julkaisut > Oppaat > Sähköisen kaupankäynnin aapinen > Markkinointi ja asiakaspalvelu
Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

Tässä luvussa kerrotaan sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksista markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa. Perinteisen kaupan sijaintiin verrattava markkinoinnin lähtökohta on verkkotunnus (domain-nimi), josta kerrotaan luvun alussa. Yrityksen www-palvelua voidaan käyttää tuotetiedon jakamiseen ja ostopäätösten ohjaamiseen, yritys- ja tuotemielikuvan vahvistamiseen, kaupankäyntiin, asiakaspalveluun, asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseen, yksilöllisten asiakassuhteiden luomiseen sekä sidosryhmäviestintään. Lisäksi markkinointia ja asiakaspalvelua voidaan hoitaa sähköpostin avulla. Muita markkinointikeinoja ovat markkinointiverkostot, hakukoneet, www-mainonta ja markkinatutkimus. Luvun lopuksi hahmotellaan sähköisen ja perinteisen markkinoinnin suhdetta ja yrityksen toiminta-alueiden roolia asiakassuhteiden luomisessa ja kehittämisessä.

Sähköisen kaupankäynnin vahvuus perinteiseen kaupankäyntiin verrattuna on tiedonvälityksen, vuorovaikutuksen sekä tietojen keräämisen, analysoinnin ja hyödyntämisen tehokkuus. Näitä ominaisuuksia voidaan hyödyntää markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittämisessä.

Yrityksen sähköinen osoite

Yrityksen www-palvelun osoite ja sähköpostiosoitteet muodostavat merkittävän osan yritysmielikuvasta. Siksi niiden valintaan on syytä kiinnittää huomiota. Käytännössä yrityksen www-osoitteeksi on kaksi hyvää vaihtoehtoa: yrityksen nimi tai yrityksen myymän tuotteen tuotemerkki tai brandi. Valinta riippuu siitä, kumpi tunnetaan paremmin yrityksen asiakkaiden joukossa eli siitä, mikä on ollut yrityksen tähänastinen brandistrategia.

Jos halutaan korostaa sähköisen kaupankäynnin erillisyyttä yrityksen muusta toiminnasta, voidaan käyttöön ottaa myös joku aivan uusi nimi. Tällöin aiempia investointeja brandiin ei voida kuitenkaan hyödyntää sähköisessä kaupankäynnissä tai ne voidaan hyödyntää vain rajallisesti.

Esimerkiksi Anttila on nimennyt sähköisen kanavansa netAnttilaksi ja siten valinnut sen www-osoitteeksi www.netanttila.com, mutta Hobby Hall ei ole nähnyt tarpeelliseksi erottaa sähköistä kanavaa postimyyntikanavastaan vaan on valinnut www-osoitteekseen www.hobbyhall.fi. Mielikuvan lisäksi osoitteen merkitys on asiakkaiden ohjaamisessa.

Yrityksen sähköistä osoitetta kutsutaan myös domain-nimeksi eli verkkotunnukseksi. Verkkotunnuksesta muodostuvat yrityksen www-palvelun osoite ja sähköpostiosoitteet. Esimerkiksi TIEKEn Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen verkkotunnus on tieke, joten TIEKEn www-palvelun osoite on http://www.tieke.fi ja sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tieke.fi. Suomalaiset .fi-loppuisen verkkotunnukset muodostettiin aiemmin vain yrityksen nimestä tai tuotemerkin nimestä. Syyskuusta 2003 lähtien on voitu rekisteröidä myös muita nimiä, esimerkiksi yleisnimiä. Hakijalla on nykyään kuitenkin velvollisuus tarkistaa, ettei haettu tunnus loukkaa esimerkiksi toisen yrityksen oikeutta tavaramerkkiin. Suomalaiset verkkotunnukset myöntää Viestintävirasto (www.ficora.fi), jonka sivuilla on tietoa verkkotunnusten hakumenettelystä, muiden verkkotunnusten myöntäjistä ja linkkejä palveluihin, joista voi tarkistaa jo rekisteröityjä nimiä ja merkkejä.

Käytännössä verkkotunnus hankitaan tavallisesti Internet-palveluntarjoajalta muiden palveluiden yhteydessä, joten välittömät kustannukset selviävät sen hinnastosta. Myös ulkomaiset verkkotunnukset voi varata Internet-palveluntarjoajan kautta. Jos haluaa varata verkkotunnukset suoraan, voi viralliselta listaltavoi tarkistaa vaihtoehdot Esimerkiksi .com, .net ja .org loppuiset verkkotunnukset ovat Yhdysvalloissa toimivien organisaatioiden myöntämiä.

Riippumatta siitä toimiiko yritys pelkästään kotimaisilla vain myös kansainvälisillä markkinoilla, sen on hyvä varata valitsemastaan verkkotunnuksesta paitsi fi-päätteinen myös com- ja net-päätteiset vaihtoehdot, vaikka se ei niitä varsinaisesti aikoisi käyttääkään. Tällä toimenpiteellä yritys voi varmistaa sen, etteivät yritykselle vihamieliset tahot ota www-osoitteita haltuunsa. Lisäksi yritys voi ohjata osoitteisiin erheellisesti eksyvät asiakkaat automaattisesti oikeaan osoitteeseen.

  • Ei leimoja

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence