Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sähköisen liiketoiminnan markkinointisuunnitelman tulisi sisältää myös perinteisen markkinoinnin keinot. Yrityksen kaikkien markkinointikanavien, kuten www:n, suoramainonnan sekä lehti-, televisio- ja myymälämainonnan, tulisi toimia toisiaan täydentäen ja niiden sisältämän viestin tulisi olla yhtenäinen. Jokainen viesti, jonka asiakas tai potentiaalinen asiakas yritykseltä saa, rakentaa hänen kuvaansa yrityksestä.

TV:tä, radiota, printtimainontaa ja Internetiä, kuten www:tä tai sähköpostia, käytetään eri tarkoituksiin. Perinteinen media on usein tehokkain uusien asiakkaiden hankkimisessa, www nykyisten asiakkaiden pitämisessä. Toisaalta www voi tavoittaa uusia asiakasryhmiä, joille nimenomaan Internet on tärkeä kanava. Esimerkiksi verkkokirjakauppojen asiakkaina on henkilöitä, jotka eivät ole aiemmin ostaneet kirjoja.

Perinteisiä markkinoinnin muotoja kannattaa käyttää hyväksi silloin, kun kohderyhmä pyritään ohjaamaan yrityksen www-palveluun. Keinoina voidaan käyttää esimerkiksi suoramainontaa ja ilmoittelua printtimedioissa. Yrityksen www-osoite on hyvä painaa käyntikortteihin ja kaikkiin yrityksen asiakasviestinnässä käytettäviin asiakirjoihin. Www-osoitteen voi myös liittää tuotteisiin, joita yritys toimittaa asiakkailleen.

  • No labels

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence