Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

Www-sivuston toteutus alkaa määrittelemällä sivuston tarkoitus eli miksi yrityksen kotisivut tehdään ja mikä niiden rooli on. Www-sivusto on yksi markkinointiviestinnän välineistä ja jotta sivustoa pystyttäisiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti, pitäisi sen olla osana markkinoinnin kokonaissuunnitelmaa; suunnittelussa kannattaa miettiä, miten kotisivut voivat tukea tai jopa korvata muita markkinointitoimenpiteitä. 

Kotisivuston suunnittelu alkaa määrittelemällä 

 • tarpeet, joihin sivusto tehdään
 • tavoitteet, jotka sivustolla halutaan saavuttaa
 • budjetti
 • kehittämistarpeet ja jatkokehitystavoitteet

Tarvekartoitus ja www-sivuston tavoitteet johdetaan markkinoinnin strategisista päämääristä, joista määritellään toiminnalliset tavoitteet www-sivustolle. Toiminnallisia tavoitteita voivat olla esim. 

 • saavuttaa potentiaaliset asiakkaat
 • esitellä yrityksen tuotteita tai palveluja
 • tukea myyntiä
 • tukea asiakaspalvelua
 • tukea yrityksen markkinointiviestintää
 • kartoittaa asiakkaiden tarpeita
 • kerätä asiakasrekisteriä
 • laajentaa markkinoita tai esim. kansainvälistyä
 • rakentaa yrityksen brändiä 

Www-sivujen budjetti riippuu sivustolle asetetuista tavoitteista (niiden laajuudesta ja määrästä). Verkkosivujen taloudelliset tavoitteet voidaan määritellä sivuston tuottamana lisätulona tai kustannussäästönä. Sivuston budjetointia pitäisi tarkastella panos-tuotos-mallilla (esim. investoinnin takaisinmaksuaikana) ja tarkastelun aikavälinä olisi hyvä olla sivuston arvioitu elinkaari, joka on yleensä 3-5 vuotta. Tällä tavalla sivuston panostukseen lasketaan mukaan alkutoteutuksen lisäksi myös sivuston käyttöön liittyvät ylläpito- ja muut mahdolliset tukipalvelukulut. 

Kehittämistarpeet ja jatkokehitystyön tavoitteitapitäisi myös miettiä jo ensimmäisessä toteutusvaiheessa. Jatkokehityksen suunnittelulla vältetään mm. yksi sivuston toteutuksen tyypillisistä virheistä: ei yritetä tehdä liian laajaa www-sivustoa kertaheitolla vaan sivuston käytön laajentaminen tapahtuu hallitusti (kokemuksen kautta opitaan suunnittelemaan sivuston vaatima työmäärä ajankäytössä ja sisältö- ym. päivitykset muistetaan ja ehditään tehdä oikea-aikaisesti). Jatkokehityssuunnitelma auttaa yritystä myös palveluntarjoajan valintatilanteessa löytämään pitkäaikaiseksi yhteistyökumppaniksi soveltuvan palveluntarjoajan.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence