Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tuottavuutta ja työhyvinvointia logistiikkatyön digitalisaatiolla

TuotTo – Tuottavat toimintamallit -hankkeessa kehitetään ja ylläpidetään erityisesti mikro- ja pk-yritysten logistiikkatoimintojen tuottavuutta ja kilpailukykyä digitalisoituvassa ja muuttuvassa työympäristössä yksilön ja työyhteisöjen työhyvinvointia tukevalla tavalla. Tavoitteena on selvittää ja tukea organisaatioiden logistiikkatoimintojen digitalisaatiokehitystä sekä työn sujuvuuden ja tuottavuuden, että yksilön ja työyhteisön työhyvinvoinnin näkökulmista.

Logistiikka- ja erityisesti varastoalalla on tehtyjen selvitysten mukaan käynnissä voimakas työtehtävien ja työvoiman käytön muutosprosessi, joka vaikuttaa yrityksen kaikkeen toimintaan. Tavoitteena on laajentaa yritysten tietoa alan työntekemiseen liittyvistä muutoksista ja nykytilasta, tuottaa näkemys tulevaisuuden työstä sekä tukea yritys- ja verkostokohtaisten muutoksessa tarvittavien kehittämissuunnitelmien laadintaa ja niiden toteuttamista, edistäen samalla yhteistä oppimista ja hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittämistä.

Hankkeen yhtenä keskeisenä lähtökohtana on yksilöiden tukeminen muutoksessa: heidän tarpeidensa tunnistaminen sekä heidän osallistumisensa tukeminen niin työnsä, työprosessien kuin koko yrityksenkin kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä työntekijöiden voimavaroja työntekemiseen ja yhteiseen kehittämiseen.

Hankkeessa on kolme päävaihetta:

  1. Yrityksen nykytilan kartoitus ja yksilöiden osaamisen kartoitus, joka toteutetaan haastatteluiden, havainnoinnin ja digiosaamisen sekä työhyvinvointiin liittyvien kyselyiden avulla. Tuloksena syntyy raportti yrityksen nykytilasta ja kehittämistarpeista.
  2. Yrityksen kehittämisvaihe, jonka aikana tehdään kehittämissuunnitelmat ja toteutetaan työpajoja ja käytännön kokeiluja uusita toimintatavoista. Vaiheen aikana osallistuvat yritykset saavat asiantuntijoiden ja vertaisyritysten tukea kehittämiseen.  
  3. Yrityksen arviointivaihe, jonka aikana arvioidaan saatuja tuloksia ja vertaillaan niitä muiden osallistujien tuloksiin. Arvioinnin aikana järjestetään myös yhteisiä työpajoja.

Yhteystiedot

TuoTo - Tuottavat toimintamallit ESR-hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus. Hankkeen koordinaattorina toimii TTS Työtehoseura ja muut toteuttajat ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK, Työterveyslaitos ja TIEKE. Kehittämishanke on 2,5-vuotinen ja se päättyy vuoden 2019 kesäkuun lopussa.

HankekoordinaattoriTIEKEn hankevastaaava

Erkki Pesonen
Työtehoseura
erkki.pesonen[at]tts.fi
044 714 3777

Jari Salo
TIEKE
jari.salo[at]tieke.fi
043 820 0936

TIEKEstä hanketta ovat Jari Salon lisäksi toteuttamassa Heikki Laaksamo, heikki.laaksamo[at]tieke.fi ja Merja Sjöblom, merja.sjoblom[at]tieke.fi.

 

 

 

 

  • No labels

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence