DigiPortilla satamien digitalisaatioon

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DigiPort-hankkeen kuva

 

DigiPort-hankkeessa haetaan tehokkuutta ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia satamiin käyttäen hyväksi digitaalisuutta ja avointa tietoa. Hankkeessa yhdistyy satamien digitalisaation ennakoiva tutkimus ja käytännön kehittämistyö satamatiedon hyödyntämiseksi.

Avoin data on digitaalisuuden polttoainetta

Hankkeen tavoitteena on satamatoimintojen sujuvuuden ja suorituskyvyn parantaminen. DigiPort-hanke keskittyy työkalujen eli teknologioiden sijaan dataan ja sen avaamiseen. Avoimella datalla tarkoitetaan tietoa, joka on julkista, maksutonta, koneluettavassa muodossa ja sen omistaja on antanut siihen vapaan käyttöoikeuden.

Tieto satamien perusrakenteista käyttöön

Konkreettisena toimena kartoitetaan, mitä satamien infrastruktuuriin - kuten liikenneväyliin, rakennelmiin ja verkostoihin - liittyvää tietoa voidaan avata avoimen datan muotoon ja mitä ei. Avatulle tiedolle perustetaan datakatalogipalvelu, jonka avulla voidaan tehostaa satamassa toimivien organisaatioiden nykyisiä toimintoja ja kehittää uusia palveluita.

Suorituskykyiset satamat Suomen etu

Maamme tarvitsee sujuvia ja suorituskykyisiä satamia. Sekä maa- että meriliikenne digitalisoituvat nyt vauhdilla. DigiPort-hanke tukee satamia niiden digitalisaatiopyrkimyksissä.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2017 - 30.9.2019 ja se koostuu seitsemästä työpaketista:

  1. Koulutus avoimesta datasta ja satamien infrastruktuuritiedon avaamisesta Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa
  2. Nykytilaselvitys ja työpajoja satamien digitalisaatiosta Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa
  3. Tiedon avaamisen kartoitus, mitä satamiin liittyvää dataa voidaan avata ja miten?
  4. Datakatalogipalvelun perustaminen, minkä avulla voidaan yhdistää avoimia tietovarantoja ja siten kehittää satamien toimintaa, tukea päätöksentekoa ja luoda uusia lisäarvopalveluja
  5. Hack The Port -hackathontapahtuma kevättalvella 2019, jossa opiskelijoista koostuvat tiimit kehittävät uusia avoimeen dataan perustuvia palveluja ja ratkaisuja satamien tunnistamiin haasteisiin
  6. Satamien ja liikenneviranomaisten yhteistyön tiivistäminen satama- ja maaliikennetiedon yhdistämiseksi
  7. Noin 10 vuoden päähän katsovien tulevaisuusmallien rakentaminen digitaalisista satamista ja digitalisoituvasta merenkulkualasta

Tapahtumia

Mikä satamassa tökkii? Auttaisiko digi ja data? - Avoimen datan seminaarit ja digitalisaatiotyöpajat satamayhteisölle

Liittyykö organisaatiosi toiminta satamaan? DigiPort-hanke järjestää kaikille satamayhteisön jäsenille avoimen seminaarin ja työpajan Kotkassa ti 13.3.2018 ja Turussa to 15.3.2018. Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan avoimen datan mahdollisuuksista satamatoimintojen tehostajana ja sujuvoittajana. Työpajassa haluaisimme kuulla, millaisiin toiminnallisiin ongelmiin olet satamassa törmännyt. Pohditaan porukalla, miten niitä voisi ratkaista digitalisaation keinoin. Tilaisuudet ovat maksuttomia.

 

 


 

DigiPort-hankkeessa on päätoteuttajana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys Merikotka ry, osatoteuttajina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus MKK sekä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä satamien ja Liikenneviraston kanssa.

Hankkeessa TIEKEn vastuualueena on avoimen datan koulutus. Lisäksi TIEKE osallistuu tiedon avaamisen kartoitukseen ja datakatalogipalvelun perustamiseen.

 

Lisätietoja Digiport-hankkeesta:

http://www.merikotka.fi/projekti/kaynnissa-olevat/digiport/

Jari Salo, jari.salo@tieke

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence