Verkkolasku > Verkkolaskusta
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Verkkolasku

Verkkolasku on sähköinen lasku, jonka tiedot ovat automaattisesti käsiteltävissä ja josta voidaan tuottaa tietokoneen näytölle paperilaskua muistuttava näkymä. Verkkolaskun vastaanottajana voi olla yritys tai kuluttaja.

Verkkolaskuista ja sähköisistä laskuista puhutaan usein samassa yhteydessä ja niillä tarkoitetaan samaa asiaa. Sähköinen lasku on kuitenkin käsitteenä laajempi. Sillä voidaan viitata varsinaisen verkkolaskun lisäksi myös kuluttajaverkkolaskuun tai verkkopankkilinkkiin, EDI-laskuihin, sähköisiin kirjeisiin (eKirje) ja sähköpostilaskuihin.

Verkkolaskun tunnusomainen piirre on automaattisuus. Yritysten välisessä laskutuksessa verkkolasku voidaan siirtää automaattisesti laskuttajan tai palveluntarjoajan järjestelmästä vastaanottajan taloushallinnon tai muuhun järjestelmään. Kuluttajalle lähetetty verkkolasku on kuluttajan valitsemaan palveluun lähetetty verkkolasku, josta on suora yhteys sähköiseen maksamiseen verkkopankissa.

Verkkolaskusta tuotetaan tietokoneen näytölle paperilaskua muistuttava näkymä, joka helpottaa laskun kierrätystä, hyväksyntää ja muuta käsittelyä sekä myyjän että ostajan toiminnoissa. Verkkolaskut voidaan säilyttää sähköisessä arkistossa. Suomen kirjanpitolaki sallii tositteiden ja kirjapitokirjojen sähköisen arkistoinnin. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeet käytettävistä menetelmistä löytyvät Kirjanpitolautakunnan www-sivuilta

Käyttöönotto

Verkkolaskujen vastaanoton minimivaatimus on, että yrityksellä on Internet-yhteys, työasema ja sopimus verkkopankin tai vastaavanlaiseen laskuja kokoavan palvelun kanssa, minne laskut halutaan vastaanottaa. Laskuja voivat vastaanottaa sekä yksityiset ihmiset että yritykset. Yrityksillä, joilla on taloushallinnon järjestelmä, voivat vastaanottaa laskun omaan järjestelmäänsä jonkin palveluntarjoajan kautta. Kun laskun tiedot saadaan suoraan sovellukseen, säästyy kustannuksia ja vältetään virheitä.

Laskujen lähettäminen tapahtuu yleensä yrityksen laskutusjärjestelmästä, mutta myös www-palvelun kautta laskujen lähettäminen on mahdollista. Lähettämiseen tarvittavia palveluja ja tuotteita tarjoavat operaattorit, pankit, taloushallinnon ohjelmistotalot sekä sovellusvuokrauspalvelujen toimittajat. Valittu palveluntarjoaja välittää laskun vastaanottajalle vastaanottajan valitsemalla tavalla.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence