true2013-02-03Financial statement 1234567-1 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 2012-12-31 1234567-1 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:EstablishmentExpenditure 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:ResearchExpenditure 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033-ext:DevelopmentExpenditureExcludingNetAssets 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033-ext:DevelopmentExpenditureIncludingNetAssets 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:DevelopmentExpenditure 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:IntangibleRights 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033-ext:CompanyGoodwill 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033-ext:GoodwillFromMerging 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:Goodwill 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:GroupGoodwill 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033-ext:GeneralOtherCapitalisedLongTermExpenditure 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033-ext:CapitalisedMarketingExpenses 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033-ext:ITSoftware 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:OtherCapitalisedLongTermExpenditure 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:AdvancePaymentsIntangibleAssets 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:LandAndWaters 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D038:Owned fi-sbr-dim-D053:LandAndWaters 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D038:Leased fi-sbr-dim-D053:LandAndWaters 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:Buildings 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D038:Owned fi-sbr-dim-D053:Buildings 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D038:Leased fi-sbr-dim-D053:Buildings 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:MachineryAndEquipment 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:OtherTangibleAssets 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:AdvancePaymentsAndConstructionInProgress 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:AdvancePaymentsIntangibleAssets 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:OtherCapitalisedLongTermExpenditure 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:GroupGoodwill 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:Goodwill 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:IntangibleRights 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:DevelopmentExpenditure 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:EstablishmentExpenditure 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:ResearchExpenditure 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:AdvancePaymentsAndConstructionInProgress 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053-ext:AdvancePaymentsOthers 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053-ext:AdvancePaymentsEquipment 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:OtherTangibleAssets 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:MachineryAndEquipment 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053-ext:MachineryAndEquipmentGeneral 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:Buildings 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:LandAndWaters 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:SharesInGroupUndertakings 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:SharesInAssociateCompanies 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:SharesInParticipatingInterests 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:OtherSharesAndSimilarRightsOfOwnership 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:ReceivablesFromGroupUndertakings 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:ReceivablesFromAssociateCompanies 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:ReceivablesFromParticipatingInterests 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:OtherReceivables 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:OtherReceivables 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:ReceivablesFromParticipatingInterests 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:ReceivablesFromAssociateCompanies 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:ReceivablesFromGroupUndertakings 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:OtherSharesAndSimilarRightsOfOwnership 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:SharesInParticipatingInterests 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:SharesInAssociateCompanies 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:SharesInGroupUndertakings 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052-ext:RawMaterialsAndConsumablesGeneral 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:RawMaterialsAndConsumables 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:RawMaterialsAndConsumables 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:WorkInProgress 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:FinishedProductsOrGoods 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:OtherStocks 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:AdvancePayments 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:AdvancePayments 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:OtherStocks 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:RawMaterialsAndConsumables 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:TradeDebtors fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:TradeDebtorsAmountsOwedByGroupUndertakings fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:OtherDebtorsAmountsOwedByGroupUndertakings fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:PrepaymentsAndAccruedIncomeAmountsOwedByGroupUndertakings fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:AmountsOwedByGroupUndertakings fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:TradeDebtorsAmountsOwedByParticipatingInterestsUndertakings fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:OtherDebtorsAmountsOwedByParticipatingInterestsUndertakings fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:PrepaymentsAndAccruedIncomeAmountsOwedByParticipatingInterestsUndertakings fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:AmountsOwedByParticipatingInterestsUndertakings fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:LoansReceivables fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:SubscribedCapitalUnpaid fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:DeferredTaxReceivables fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:OtherDebtors fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:PrepaymentsAndAccruedIncome fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:TradeDebtors fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:TradeDebtorsAmountsOwedByGroupUndertakings fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:AmountsOwedByGroupUndertakings fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:AmountsOwedByParticipatingInterestsUndertakings fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:LoansReceivables fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:OtherDebtors fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:DeferredTaxReceivables fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:PrepaymentsAndAccruedIncome fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:PrepaymentsAndAccruedIncome 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:DeferredTaxReceivables fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:DeferredTaxReceivables fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:OtherDebtors fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:OtherDebtors fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:LoansReceivables fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:LoansReceivables fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:PrepaymentsAndAccruedIncome fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:PrepaymentsAndAccruedIncome fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D063:SharesInGroupUndertakings 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D063:OtherSharesAndSimilarRightsOfOwnership 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D063:OtherInvestments 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D063:OtherInvestments 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D063:OtherSharesAndSimilarRightsOfOwnership 2012-12-31 1234567-1 FinancialInstitution1 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D006:CashInHand FinancialInstitution1 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D006:CashAtBank FinancialInstitution1 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D006:CashAtBankGeneral FinancialInstitution1 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D006:CashAtBankOthers FinancialInstitution1 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D006:MoneyTransfersIntermediateAccountsReconciliations FinancialInstitution1 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:SubscribedCapitalShareCapitalOrOtherSimilarCapital 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:IncreaseInSubscribedCapital 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:SharePremiumAccount 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:RevaluationReserve 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:FairValueReserve 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:LegalReserve 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:InvestedUnrestrictedEquityReserve 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:ReservesProvidedByTheArticlesOfAssociation 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:ReservesProvidedByTheRules 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:OtherOtherReserves 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:OtherReserves 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:RetainedEarningsLoss 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:ProfitLossForTheFinancialPeriod 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:ProfitLossForTheFinancialPeriod 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:RetainedEarningsLoss 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:SubscribedCapitalShareCapitalOrOtherSimilarCapital 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D002:CumulativeAcceleratedDepreciation 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D002:UntaxedReserves 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D002:UntaxedReserves 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D002:CumulativeAcceleratedDepreciation 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D042:ProvisionsForPensions 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D042:ProvisionsForTaxation 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D042:EnvironmentalProvisions 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D042-ext:OtherProvisionsGeneral 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D042-ext:WarrantyProvisions 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D042:OtherProvisions 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D042:ProvisionsForTaxation 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:CapitalLoansCapitalAndReseves fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:Bonds fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:ConvertibleBonds fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009-ext:LoansFromCreditInstitutionsGeneral fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:LoansFromCreditInstitutions fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:LoansFromPensionInstitutions fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:AdvancesReceived fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:TradeCreditors fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:BillsOfExchangePayable fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:LiabilitiesToGroupUndertakings fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:LiabilitiesToParticipatingInterestUndertakings fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:DeferredTaxLiabilities fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:OtherCreditors fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:AccrualsAndDeferredIncome fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:AccrualsAndDeferredIncome fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:OtherCreditors fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:DeferredTaxLiabilities fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:LiabilitiesToParticipatingInterestUndertakings fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:LiabilitiesToGroupUndertakings fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:BillsOfExchangePayable fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:TradeCreditors fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:AdvancesReceived fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:LoansFromPensionInstitutions fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:LoansFromCreditInstitutions fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009-ext:LoansFromCreditInstitutionsGeneral fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:ConvertibleBonds fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:Bonds fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:CapitalLoansCapitalAndReseves fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:CapitalLoansCapitalAndReseves fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:CapitalLoansCapitalAndReseves fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:Bonds fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:Bonds fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:ConvertibleBonds fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:ConvertibleBonds fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:GainsOnSalesOfFixedAssets 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:GainsOnSalesOfMovableLicensedTransfersIndirectRevenue 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:RentalIncomeFromLandAndWaterAreas 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:RentalIncomeFromBuildingsAndConstructions 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:RentalIncomeFromMachineryAndEquipment 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:OtherRentalIncome 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:CapitalGains 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:GrantsAndSubsidiesReceived 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:InsuranceCompensationReceived 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:OtherIncome 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:RoyaltiesIncomeFromPatentsAndLicenses 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:CapitalGainsOnTheDisposalOfSharesTax-Free 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:MergerProfit 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:OtherTaxExemptIncomeInTheIncomeStatement 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:ShareOfProfitOfAnIntermediateCompany 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:ShareOfProfitOfAssociates 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:ShareOfProfitOfAnIntermediateCompany 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:InsuranceCompensationReceived 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D036:RentalIncomeFromBuildingsAndConstructions 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D058:GeneralWagesAndSalaries 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D058:OtherWagesAndSalaries 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D058:Rewards 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D058:GeneralWagesAndSalaries 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D058:Rewards 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D058-ext:FringeBenefitsCounterAccount 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:EstablishmentExpenditure 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D038:Owned fi-sbr-dim-D053-ext:LandAndWatersGeneral 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:SharesInGroupUndertakings 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:TradeDebtors fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:SubscribedCapitalShareCapitalOrOtherSimilarCapital 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:IncreaseInSubscribedCapital 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:SharePremiumAccount 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:RevaluationReserve 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:FairValueReserve 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:LegalReserve 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:InvestedUnrestrictedEquityReserve 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:ReservesProvidedByTheArticlesOfAssociation 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:ReservesProvidedByTheRules 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:OtherOtherReserves 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:OtherReserves 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:RetainedEarningsLoss 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:IncreaseInSubscribedCapital 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:OtherReserves 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:OtherOtherReserves 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:ReservesProvidedByTheRules 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:ReservesProvidedByTheArticlesOfAssociation 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:InvestedUnrestrictedEquityReserve 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:LegalReserve 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:FairValueReserve 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:RevaluationReserve 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:SharePremiumAccount 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:SubscribedCapitalShareCapitalOrOtherSimilarCapital 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:IncreaseInSubscribedCapital 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:SharePremiumAccount 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:RevaluationReserve 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:FairValueReserve 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:LegalReserve 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:InvestedUnrestrictedEquityReserve 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:ReservesProvidedByTheArticlesOfAssociation 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:ReservesProvidedByTheRules 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:OtherReserves 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D005:RetainedEarningsLoss 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:EstablishmentExpenditure 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:ResearchExpenditure 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:DevelopmentExpenditure 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:IntangibleRights 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:Goodwill 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:GroupGoodwill 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D033:OtherCapitalisedLongTermExpenditure 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:LandAndWaters 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:Buildings 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:MachineryAndEquipment 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:OtherTangibleAssets 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D053:AdvancePaymentsAndConstructionInProgress 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:SharesInGroupUndertakings 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D027:OtherSharesAndSimilarRightsOfOwnership 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:TradeDebtorsAmountsOwedByGroupUndertakings 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:DeferredTaxReceivables 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:OtherDebtors 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:LoansReceivables 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:TradeDebtors 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:TradeDebtors fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D010:TradeDebtors fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D042:ProvisionsForPensions 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D042:ProvisionsForPensions 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D042:EnvironmentalProvisions 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:CapitalLoansCapitalAndReseves fi-sbr-dim-D034:MoreThanFiveYears 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:CapitalLoansCapitalAndReseves fi-sbr-dim-D034:LessThanFiveYears 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:CapitalLoansCapitalAndReseves fi-sbr-dim-D034:LessThanFiveYears 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:CapitalLoansCapitalAndReseves fi-sbr-dim-D034:MoreThanFiveYears 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:CapitalLoansCapitalAndReseves fi-sbr-dim-D034:LessThanFiveYears 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:CapitalLoansCapitalAndReseves fi-sbr-dim-D034:MoreThanFiveYears 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:CapitalLoansCapitalAndReseves fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:AccrualsAndDeferredIncome 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:ConvertibleBonds fi-sbr-dim-D034:LessThanFiveYears 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:ConvertibleBonds fi-sbr-dim-D034:MoreThanFiveYears 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:Bonds fi-sbr-dim-D034:LessThanFiveYears 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:Bonds fi-sbr-dim-D034:MoreThanFiveYears 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:Bonds fi-sbr-dim-D034:LongTerm 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D009:Bonds fi-sbr-dim-D034:ShortTermLessThanOneYear 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:WorkInProgress 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:FinishedProductsOrGoods 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:OtherStocks 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:AdvancePayments 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:RawMaterialsAndConsumables 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D052:OtherStocks 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D051:PresidentAndVicePresident 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D051:Management 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D051:Employees 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:VoluntarySocialSecurity 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:BusinessPremisesAndPropertyExpenses 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:VehicleExpenses 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:ItAndTelecommunications 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:MachineryAndEquipment 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:TravelingExpenses 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:EntertainmentAndRepresentationExpenses 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:MarketingExpensesAdvertisingPrAndSalesExpenses 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:ResearchAndDevelopmentExpenditure 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:AdministrativeServicesAndOtherAdministrationExpenses 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:OtherOperatingExpenses 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:MatchingDifference 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:MatchingDifference 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:OtherOperatingExpenses 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:AdministrativeServicesAndOtherAdministrationExpenses 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:ResearchAndDevelopmentExpenditure 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:MarketingExpensesAdvertisingPrAndSalesExpenses 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:EntertainmentAndRepresentationExpenses 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:TravelingExpenses 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:MachineryAndEquipment 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:ItAndTelecommunications 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:VehicleExpenses 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:BusinessPremisesAndPropertyExpenses 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D035:VoluntarySocialSecurity 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D024:ShareOfProfitsLossesOfAssociateCompaniesGroups 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D024:IncomeFromGroupUndertakings 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D024:IncomeFromParticipatingInterests 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D024:IncomeFromOtherInvestmentsHeldAsNonCurrentAssets 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D024:OtherInterestIncomeAndOtherFinancialIncome 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D024:OtherInterestIncomeAndOtherFinancialIncome 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D024:IncomeFromOtherInvestmentsHeldAsNonCurrentAssets 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D024:IncomeFromParticipatingInterests 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D024:IncomeFromGroupUndertakings 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D024:ShareOfProfitsLossesOfAssociateCompaniesGroups 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D023:InterestAndOtherFinancialExpenses 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D023:ReductionInValueOfInvestmentsHeldAsCurrentAssets 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D023:ReductionInValueOfInvestmentsHeldAsNonCurrentAssets 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D022:CapitalGainsOrLossesOnTheDisposalOfShares 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D022:GroupContributions 2011-01-01 2011-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D022:GroupContributions 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 fi-sbr-dim-D022:CapitalGainsOrLossesOnTheDisposalOfShares 2012-01-01 2012-12-31 1234567-1 ParentCompany 2012-12-31 1234567-1 ParentCompany 2012-01-01 2012-12-31 iso4217:EUR

Yritys A Oy:n tilinpäätös

01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Yritys A Oy
1234567-1
Esimekkikatu 1
00100
Helsinki, Finland
0501234567
info@companyA.com
www.testcompany.com
Matti Meikäläinen
Muiden yritysten tiedot
Emoyritys
Emoyritys A Oy
1234581-2
Mannerheimintie 12
00100
HelsinkiSisältö:

Toimintakertomus

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Liitetiedot

Toimintakertomus

Vuoden 2012 olussa maailmantalouden näkymät kirkastuivat. Euroopan talouden kokonaiskasvu luhistui, mutta alueen talousrakenne pysyi epävakaana, sillä ydinmaissa näkyi merkkejä talouden ylikuumenemisesta |a yleisen hintatason noususta. Samalla osa alueen maista kärsi talouden hitaasta kehityksestä, korkeasta työttömyydestä jo velan kasvusta. Yhdysvalloissa finanssi- ja rahapolitiikan elvytystoimet maan talouden vauhdittamiseksi alkoivat vaikuttaa, mutta riski talouden heikkenemisestä säilyi.

Kehittyneissä maissa talouden kasvu oli edelleen hidasta, mutta kehittyvissö maissa kasvu jatkui hyvällä tasolla. Vuoden jälkipuoiiskolla maailmantalouden epävarmuutta lisäsivät euroalueen velkakriisin lisäksi Yhdysvaltojen raha- ja flnonssipolitiikan vaikeudet sekä kehittyvien maiden pyrkimys hillitä inflaatiota ja valuuttojen vahivistumista. Maailmantalouden kokonaiskasvu vuonna 20012 oli noin 4 %.

Kasvua vauhdittivat kehittyvät markkinat, erityisesti Kiina. Talouskasvu Kiinassakin kuitenkin oikoi hidastua vuonna 2012, koska vienti heikkeni jo rahapolitiikkaa tiukennettiin. Euro on vahvistut Yhdysvaltain dollariin nähden vuoden alkupuoliskolla, mutta heikkeni vuoden lapussa noin 3 % lähtötilannetta alhaisemmalle tasolle, mikä alkoi parantoaa eurooppaloisten vientiyritysten kilpailukykyä.

Vuotta 2012 leimasi kaikkien tärkeimpien raakaineiden kustannusten selkeä nousu. Keskeisten hyödykkeiden ja raaka-aineiden, kuten kuidun, kemikaalien, öljyn ja kaasun, hinnat nousivat vuoteen 2011 nähden. Raako-ainelden markkinahinnat olivat huipussaan vuoden 2012 kolmonnella vuosineljänneksellä, mutta heikkenivät vähitellen vuoden loppua kohti.


Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta01. 01. 2012 - 31. 12. 201201. 01. 2011 - 31. 12. 2011
Liikevaihto423.80412.40
Liikevoitto (-tappio)48.90
Bruttokate126.80
Tilikauden voitto (tappio)35.9024.20
Oman pääoman tuottoprosentti0.063
Sijoitetun pääoman tuotto0.044
Nettotulos per osake0.088

Henkilöstöä koskevat tunnusluvut ja muut tiedot
Henkilöstön määrä yhteensä23909

Palkat ja palkkiot eriteltyinä palkitsemisjärjestelmien mukaisesti 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
Yleiset palkat15.0025.00
Palkkiot5.005.00
Muut palkat ja palkkiot8.80
Luontoisetujen vastatili19.50
Tilikauden palkat ja palkkiot yhteensä39.5038.80

Kululajikohtainen tuloslaskelma Viite 01. 01. 2012 - 31. 12. 201201. 01. 2011 - 31. 12. 2011
Liikevaihto 1 423.80412.40
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (vähennys) 2.903.30
Valmistus omaan käyttöön 0.800.60
Liiketoiminnan muut tuotot 16.507.90
Ostot tilikauden aikana 246.60240.40
Varastojen lisäys (vähennys) 0.60(2.10)
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 247.20238.30
Ulkopuoliset palvelut 31.7030.40
Materiaalit ja palvelut yhteensä 278.90268.70
Bruttotulos 168.10143.70
Palkat ja palkkiot 39.5038.80
Eläkekulut 7.307.30
Muut henkilösivukulut 2.302.10
Henkilösivukulut yhteensä 9.609.40
Henkilöstökulut yhteensä 49.1048.20
Suunnitelman mukaiset poistot 27.0027.90
Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin vähennys 0.501.00
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 0.500.20
Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 0.401.00
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 28.4030.10
Liiketoiminnan muut kulut 38.7034.60

Tase Viite 31. 12. 201231. 12. 2011
Aineettomat hyödykkeet 3 25.0025.60
Aineelliset hyödykkeet 2 267.60284.40
Sijoitukset 4 638.80554.40
Pysyvät vastaavat 931.40864.40
Vaihto-omaisuus 56.7054.50
Saamiset 142.10140.60
Rahoitusarvopaperit 1.400.70
Rahat ja pankkisaamiset 40.0018.00
Vaihtuvat vastaavat 240.20213.80
Vastaavaa 1,171.601,078.20
Oma pääoma 482.30470.40
Vähemmistöosuudet 0.100.20
Tilinpäätössiirtojen kertymä 79.7087.00
Pakolliset varaukset 7.108.50
Konsernireservi 0.100.30
Vieras pääoma 602.30511.80
Vastattavaa 1,171.601,078.20

Epäsuora rahoituslaskelma 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä37.8028.90
Suunnitelman mukaiset poistot27.0027.90
Realisoitumattomat kurssivoitot (-tappiot)0.300.50
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua0.400.50
Rahoitustuotot (-kulut)(11.10)(14.10)
Muut oikaisut12.0051.50
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta66.4065.60
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (vähennys)0.208.00
Vaihto-omaisuuden lisäys (vähennys)0.300.50
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (vähennys)2.000.20
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja67.90
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista16.70
Saadut korot liiketoiminnasta1.00
Saadut osingot liiketoiminnasta4.00
Välittömät verot6.502.40
Rahavirta ennen satunnaisia eriä49.70
Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto)0.10
Rahavirtoina toteutuneet oman pääoman veloitukset (hyvitykset) aikaisempien tilikausien kertaluonteisista tapahtumista0.40
Liiketoiminnan rahavirta49.40
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin13.50
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot6.00
Myönnetyt lainat91.10
Investoinnit muihin sijoituksiin4.00
Lainasaamisten takaisinmaksut1.00
Luovutustulot muista sijoituksista16.20
Saadut korot investoinneista1.00
Saadut osingot investoinneista1.00
Maksetut välittömät verot investoinnit3.00
Investointien rahavirta(83.60)
Maksullinen osakeanti5.20
Omien osakkeiden hankkiminen1.00
Omien osakkeiden myynti1.00
Lyhytaikaisten lainojen nostot30.00
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut0.50
Pitkäaikaisten lainojen nostot80.10
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut21.30
Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista16.60
Maksetut osingot ja muu voitonjako27.00
Maksetut välittömät verot rahoitus1.00
Rahotuksen kurssivoitot (tappiot)8.00
Rahoituksen rahavirta56.90
Rahavarojen muutos lisäys (vähennys)22.70
Rahavarat tilikauden alussa 18.70
Rahavarat tilikauden lopussa 41.4018.70

Liitetiedot

Liikevaihto alueittain01. 01. 2012 - 2012-12-31Koko maailma01. 01. 2011 - 2011-12-31Koko maailma
Liikevaihto423.80412.40

Aineelliset hyödykkeet - hankintamenot, poistot ja arvonmuutokset Kaikki aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueetRakennukset ja rakennelmatKoneet ja kalustoMuut aineelliset hyödykkeetEnnakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet, hankintameno tilikauden alussa40.00100.00130.0040.0054.40
Aineelliset hyödykkeet, lisäykset40.0030.003.20
Aineelliset hyödykkeet, vähennykset10.00
Aineelliset hyödykkeet, hankintameno tilikauden lopussa80.00100.00120.0070.0057.60
Aineelliset hyödykkeet, kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa20.0080.0030.0010.00
Aineelliset hyödykkeet, suunnitelman mukaiset poistot10.0050.00
Aineelliset hyödykkeet, kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden lopussa30.0050.0070.0020.0010.00
Aineelliset hyödykkeet tilikauden lopussa267.6050.0050.0050.0050.0067.60

Aineettomat hyödykkeet - hankintamenot poistot ja arvonmuutokset Kaikki aineettomat hyödykkeetPerustamismenotTutkimusmenotKehittämismenotAineettomat oikeudetLiikearvoKonserniliikearvoMuut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno tilikauden alussa 3.50 5.50 10.00 5.00 4.00 2.00 8.00
Lisäykset 5.00 4.50 5.00 1.00 2.00
Vähennykset 0.50 5.00 1.00
Hankintameno tilikauden lopussa 8.00 10.00 5.00 10.00 3.00 3.00 10.00
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset tilikauden alussa 1.00 3.00 7.50 2.50 2.50 0.50 1.00
Vähennysten kertyneet arvonalennukset 2.00
Suunnitelman mukaiset poistot 2.00
Kertyneet poistot ja Arvonalentumiset tilikauden lopussa 3.00 5.00 2.50 7.50 0.50 0.50 6.40
Arvonkorotukset tilikauden alussa 0.10
Aineettomat hyödykkeet tilikauden lopussa 25.00 5.00 5.00 2.50 2.50 2.50 2.50 3.60

Oman pääoman muutokset

2012 Kaikki oman pääoman erätOsakepääoma tai muu vastaavaOsakepääoman korotusYlikurssirahastoArvonkorotusrahastoKäyvän arvon rahastoVararahastoMuut rahastotSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoYhtiöjärjestyksen mukaiset rahastotSääntöjen mukaiset rahastotEdellisten tilikausien voitto (tappio)
Oma pääoma tilikauden alussa470.4050.0020.0010.0040.0020.0010.0020.0010.005.004.0010.00
Oma pääoma, lisäykset10.0010.0020.0010.005.002.003.00
Oma pääoma, vähennykset20.0030.0030.00
Oma pääoma, siirrot erien välillä + (-)10.00(10.00)
Osingonjako15.00(15.00)
Oman pääoman palautus10.00
Oma pääoma, muut oikaisut + (-)30.00
Oma pääoma tilikauden lopussa482.30200.00100.0030.0010.0030.0050.0050.0010.0010.0020.0010.00

2011 Kaikki oman pääoman erätOsakepääoma tai muu vastaavaOsakepääoman korotusYlikurssirahastoArvonkorotusrahastoKäyvän arvon rahastoVararahastoMuut rahastotSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoYhtiöjärjestyksen mukaiset rahastotSääntöjen mukaiset rahastotMuut muut rahastotEdellisten tilikausien voitto (tappio)
Oma pääoma, lisäykset30.0015.005.0010.0015.005.002.001.007.00
Oma pääoma, vähennykset20.004.005.006.0010.0015.00
Oma pääoma, siirrot erien välillä + (-)10.00(10.00)5.00(5.00)
Osingonjako15.00
Oman pääoman palautus10.00
Oma pääoma, muut oikaisut + (-)5.00(5.00)
Oma pääoma tilikauden lopussa470.4050.0020.0010.0040.0020.0010.0020.0010.005.004.001.0010.00

Pakolliset varaukset 2012 Kaikki pakolliset varauksetEläkevaraukset
Pakolliset varaukset tilikauden alussa8.501.00
Pakolliset varaukset, lisäykset3.00
Pakolliset varaukset, vähennykset2.00
Pakolliset varaukset tilikauden lopussa7.102.00

Pakolliset varaukset 2011 Kaikki pakolliset varaukset
Pakolliset varaukset tilikauden lopussa8.50

Vaihtuvia vastaavaavia koskevat liitetiedot

Vaihtuvat vastaavat 2012 Kaikki vaihto-omaisuusAineet ja tarvikkeetMuu vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus tilikauden lopussa56.7040.0010.00

Vaihtuvat vastaavat 2011 Kaikki vaihto-omaisuusAineet ja tarvikkeetKeskeneräiset tuotteetValmiit tuotteetMuu vaihto-omaisuusEnnakkomaksut
Vaihto-omaisuus tilikauden lopussa54.5010.0010.0010.0010.0014.50

Tilintarkastuskertomus

Yritys A:n yhtiökokoukselle

Olemme tilintarkastaneet Yritys A Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2012. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot.

Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä; että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavallajärjestetty.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestäja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyva tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin selä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Muut lausunnot Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista. Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Tiina Tilintarkastaja
KHT
KHT-yhteisö A
14. 02. 2013