Verkkolasku > Verkkolaskuosoitteisto > Uusi verkkolaskuosoitteisto

Versiot verrattuina

Avain

  • Nämä rivit lisättiin. Tämä sana lisättiin.
  • Nämä rivit poistettiin. Tämä sana poistettiin.
  • Muotoilua muutettiin.

...

Uusi verkkolaskuosoitteisto otetaan käyttöön 2.5.2018. Nyt tehtävässä uudistuksessa uudistetaan siis verkkolaskuosoitteiston ohjelmisto ja lisätään uusia ominaisuuksia.

Tietojen siirto uuteen verkkolaskuosoitteistoon

Verkkolaskuvälittäjät siirtävät omien asiakkaidensa tiedot uuteen verkkolaskuosoitteistoon.

...

Osoitteet pysyvät samoina

Verkkolaskuosoitteet pysyvät samoina. Niille ei tehdä mitään.

Yritystietojen tarkistus

Verkkolaskuvälittäjät tarkistavat ennen siirtoa omien asiakkaidensa tiedoista y-tunnuksen ja yrityksen nimen Patentti- ja rekiesterihallituksen yritys- ja yhteystietojärjestelmästä. Tarvittaessa verkkolaskuvälittäjät korjaavat tiedot ennen tuontia uuteen verkkolaskuosoitteistoon.

Aktiivinen tai passiivinen osoite

Suurin muutos yritysten ja organisaatioiden kannalta on mahdollisuus merkitä oma osoite joko aktiiviseksi tai passiiviseksi. Aktiivinen osoite merkitsee sitä, että ko. osoitteeseen voidaan lähettää laskuja. Passiivinen osoite vastaavasti sitä, että sinne ei välitetä laskuja eikä passiivinen osoite myöskään näy verkkolaskuosoitteistossa.

Kaikki osoitteet aktiivisia aluksi

Kaikki toimivat osoitteet ovat uudessa verkkolaskuosoitteistossa oletusarvoisesti aktiivisia. Siis kenenkään ei tarvitse tehdä oman osoitteen tilan muuttamiseksi mitään. Ellei sitten halua muuttaa osoitettaan passiiviseksi.

Muutoksien tekeminen

Uudessa verkkolaskuosoitteistossa yrityksillä ja muilla organisaatioilla on mahdollisuus muokata yritykseen liittyviä tietoja kuten keneltä voi saa lisätietoja oman organisaation laskutuksesta.

Muutoksen tehdään joko verkkolaskun välittäjän kautta tai joiden verkkolaskuvälittäjien asiakkaaat voivat tehdä muutokset itse tai valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston tekemään muutokset.

Verkkolaskuosoitteiston latausoikeuden tilaukset

...

Latausoikeuden voi tilata jatkuvana tilauksena tai kertalatauksena.

Verkkolaskuosoitteiden lataus

Verkkolaskuosoitteet voidaan ladata csv- ja xml-muodoissa.

...

XML-muodosta löytyy määritys https://www.apix.fi/eaddress.

Mitä tietoja latauksessa saa:

Yrityksen tiedot: y-tunnus, yrityksen nimi, verkkolaskuosoite, välittäjätunnus.

...

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence