Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tietoa tutkinnon järjestäjälle

TIEKEn tutkinnot mittaavat tutkinnon suorittajan tieto- ja viestintäteknistä osaamista. Tietokoneen ajokorttitutkintojen ja TIETY - Tietotyötutkinnon perusteet tarjoavat kouluttajalle selkeän ja hyvin suunnitellun rungon koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen ja näyttökokeet korjausohjeineen valtakunnallisesti yhteneväisen ja käytännöllisen tavan osaamisen arviointiin.

Tutkintojen järjestämisoikeutta sekä virallisten tutkintotodistusten kirjoittamisoikeutta varten organisaatio solmii TIEKEn kanssa kirjallisen sopimuksen. Organisaatio, joka saa oikeuden järjestää Tietokoneen käyttäjän A-kortti -tutkintoja, voi järjestää myös @-kortti -tutkintoja.

TIEKEn tutkinnot ja niiden opintopistesuositukset:

  • @-kortti 4,5 opintopistettä
  • Tietokoneen käyttäjän A-kortti 7,5 opintopistettä 
  • Tietokoneen käyttäjän AB-kortti 7,5 opintopistettä
  • TIETY - Tietotyötutkinto 7,5 opintopistettä

Näyttökokeiden avulla myös kouluttaja näkee oman työnsä onnistumisen - läpäisty koe kertoo varmasti myös hyvästä opetuksesta!
Näyttökokeen järjestäminen sisältää seuraavat vaiheet:

  • kokeen arpominen valtakunnallisesta Tutkintopalvelusta
  • kokeen valmistelu tehtävässä olevan valmisteluohjeen mukaisesti
  • näyttökoetilaisuuden valvonta
  • kokeiden korjaaminen tehtävän mukana tulevien korjausohjeiden, vastausvihjeiden ja mallivastausten avulla
  • tulosten ilmoittaminen kokelaille ja niiden vieminen Tutkintopalveluun
  • vastausten säilyttäminen vähintään kokelaille varatun valitusajan verran

Vuosimaksu

Tutkinnon järjestäjällä on oikeus hinnaston mukaista vuosimaksua vastaan käyttää valtakunnallista Tutkintopalvelua, pitää tutkintokohtaisesti näyttökokeita sekä myöntää tutkintotodistuksia. Tutkinnon suorittamiseen tähtäävän koulutuksen organisaatiot voivat järjestää omaan toimintaansa parhaiten soveltuvalla tavalla.

   Tutkintojen hinnasto 2017.pdf  

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence