Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kansainväliset kauppamenettelyt -tunnuskuva

Logistiikan sähköisen asioinnin käyttöönotto-opas

Logistiikkayritysten liiton,  Liikenne- ja viestintäministeriön ja TIEKEn yhteistyössä kehitetty Logistiikan sähköisen asioinnin käyttöönotto -opas kertoo ja opastaa eri vaihtoehdoista sähköisen liiketoiminnan aloittamiselle. Mukana myös käytännön kokemuksia sähköiseen toimintaprosessiin jo siirtyneiden kertomana!

Siirry oppaaseen tästä.

Logistiikka ja älyliikenne

Sähköinen tiedonsiirto ja toimintatavat ovat tämän päivän logistiikan ja älyliikenteen avainasioita.

Sähköisten toimintatapojen käyttö on Suomessa muita pohjoismaita alemmalla tasolla. TIEKEn tavoitteena on edistää logistiikka-alalla toimivien yritysten sähköistä liiketoimintaa, yhdenmukaisten menettelyjen käyttämistä ja älykkään logistiikan ratkaisujen hyödyntämistä.

TIEKE suuntaa toimintansa älyliikenteen ja sen sisällä erityisesti älylogistiikan tavoitteiden edistämiseen sekä sen eri osa-alueiden käyttöönottoon.

TIEKE seuraa ja osallistuu:

  • sähköisten kuljetusasiakirjojen (EDIFACT ja XML -sanomat),
  • tietovirtojen määritysten
  • paperittoman kaupankäynnin standardien, suositusten ja pelisääntöjen kotimaiseen ja  kansainväliseen kehitystyöhön sekä
  • tiedottaa ja
  • laati opastusmateriaaleja uusista ratkaisu- ja toimintamahdollisuuksista, yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.  

TIEKEn toiminta tukee osaltaan kansallista logistiikka ja älyliikennestrategiaa sekä älykkään logistiikan ratkaisujen käyttöönottoa erityisesti yhteentoimivuuden sekä julkisen ja yksityisen sektorin verkostoyhteistyön alueilla.

Keskeinen haaste on saada aikaan monimutkaisesta kokonaisuudesta yhteentoimivia prosesseja ja  palveluketjuja, joissa hyödynnetään olemassa olevia kaupan ja logistiikan tietoaineistoja ja  -järjestelmiä kustannus-tehokkaasti siten, että se houkuttelee kaikenkokoisia yrityksiä tehostamaan ja kehittämään sähköisiä toimintatapojaan ja  käyttämään älyliikenteen palveluja omassa liiketoiminnassaan.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence