at-kortti > Tekstinkäsittely
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tekstinkäsittely

Moduulin suorittaja osoittaa itsenäisesti tietokonetta käyttäen, että hän hallitsee valitsemansa tekstinkäsittelyohjelman peruskäytön. Hän osaa tuottaa ja muokata sujuvasti vakioasettelun eli standardin mukaisia asiakirjoja.

Näyttökoetehtävän malliin voi tutustua esimerkin avulla. Esimerkkitehtävä (doc) tai esimerkkitehtävä (pdf) avautuu oheisesta linkistä. Useimpiin näyttökoetehtäviin liittyy tiedostoja, joita käsitellään tehtävässä annettujen ohjeiden mukaan. Malli ei sisällä liitetiedostoja. Tehtävät pohjautuvat tutkinnon perusteisiin, joten niihin kannattaa tutustua huolellisesti.

Moduulin keskeinen sisältö:

1. Tiedoston avaaminen ja sulkeminen

2. Tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen

 • rivitys, kappalevaihto, sivunvaihto, manuaalinen rivinvaihto
 • lisäys- ja korvaustila
 • eri näyttötilat

3. Tiedoston tallentaminen

 • oikealla nimellä, oikeaan paikkaan, oikeassa muodossa
 • uudella nimellä, uuteen paikkaan

4. Aluetoiminnot

 • tekstin valinta
 • tekstin siirtäminen ja kopiointi asiakirjan sisällä tai asiakirjasta toiseen

5. Tekstin liittäminen muista lähteistä

 • liittämisvaihtoehdot

6. Kirjasinmuotoilut

 • kirjasinlajin ja –koon muuttaminen
 • merkkitason muuttaminen (MALLI -> malli)

7. Kirjasintyylit ja –tehosteet

 • kursivointi, lihavointi, alleviivaus
 • tekstin värin muuttaminen
 • ylä- ja alaindeksi
 • automaattisten linkkien poistaminen

8. Merkkien lisääminen

 • esimerkiksi @, ©, ®

9. Asettelut

 • asiakirjastandardin periaatteet
 • sivun asetukset: reunuksien tarkistaminen ja muuttaminen, paperin suunnan muuttaminen
 • sarkaimet
 • sisennys ja mukautettu sisennys (esimerkiksi riippuva sisennys)
 • tasaus
 • rivivälin muuttaminen
 • asiakirjan tunnistetiedot
 • päiväys
 • automaattinen ja pakotettu sivunvaihto
 • sivunumerointi ja kokonaissivumäärä

10. Kielenhuolto

 • oikoluku
 • tavutus

11. Taulukkotoiminnot

 • taulukon luominen
 • rivit ja sarakkeet
 • tietojen syöttäminen ja muokkaaminen
 • muotoilu

12. Luettelomerkit ja numerointi

13. Kuvan lisäys

 • kuvakirjastosta, tiedostosta
 • kopioiminen ja siirtäminen
 • koon muuttaminen
 • tekstin rivitysvaihtoehdot suhteessa kuvaan

14. Tulostaminen

 • tulostusalueen valinta
 • tulostusasetukset
 • esikatselu
 • tulostaminen

15. Tiedoston julkaiseminen PDF-muotoon

16. Etsi / korvaa –toiminto

17. Ohje-toiminto

Suoritustapa 

Näyttökoe, jonka kesto on 45 minuuttia. Kokeessa saa käyttää muistiinpanoja ja muuta oppimateriaalia.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence