Home > Examina > Stora datamängder i tabeller
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Stora datamängder i tabeller

Genom att använda datorn självständigt visar studeranden att han/hon behärskar databasegenskaperna i det kalkylprogram han/hon valt.

Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

Examensgrunderna

1. Öppna och stänga en arbetsbok

2. Hantering av en fil

 • öppna och stänga
 • spara under rätt namn, på rätt plats, i rätt filformat
 • spara filen med nytt namn på ett nytt ställe

3. Hantering av kalkylblad

 • skapande, kopiering, namngivning på nytt

4. Hantering av tabeller

 • cellformat (text, tal)
 • fältens logiska ordning
 • hantering av rader och kolumner

5. Underhållning av data

 • mata in eller ändra data
 • infoga eller radera poster
 • antal av poster
 • bläddring och sökning efter data
 • sortering av data

6. Hämtning och urval av information

 • val av tabeller och fält för urval av information
 • dölja och visa kolumner
 • filtrering och sortering av data
 • kopiering av resultatet och sparande

7. Mellansumman

8. Utskriftsinställningar och utskrift

 • pappersorientering, riktning, anpassning på sidan, sidbyte
 • kanter
 • sidhuvud och sidfot
 • utskrivning av rutfält
 • upprepande rad- och kolumnrubriker i en stor tavla
 • utskrivning av rad- och kolumnrubriker
 • markering av utskriftsområde
 • förhandsgranskning

9. Sök/ersätt -funktionen

10. Hjälpfunktionen

Genomförande

Tillåten tidsåtgång för provet är 45 minuter. Anteckningar och annat studiematerial får användas.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence