Home > Examina > Nätarbete
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nätarbete

Studeranden visar att han/hon behärskar arbete och e-lärande över nät och exploaterar informationsteknik förståndigt. Han/hon också förstår meningen av publiceringsprogram och hur man underhåller webbsidor. Han/hor kan arbeta samhällelig och använda social media naturligt och tryggt.

Man kan bekanta sig med provet med hjälp av exempeluppgiften som öppnas här (pdf). Till de flesta prov hör filer som bilaga, som ska behandlas enligt de instruktioner som ges i provet. Modellen innehåller inte bilagor. Uppgifterna baserar sig på examensfordringarna, som är värda att bekanta sig med ordentligt.

Examensgrunderna

1. Möten på nätet, olika situationer

 • att använda olika apparater i främmande teknisk miljö
 • att använda nät (wlan, mobilnät, lokalnät) i främmande miljöer
 • att förutse problemsituationer

2. Nätbaserat samarbete och sociala median som stöd för arbete och studier

 • snabbmeddelandeprogram:
 • nätbaserat samarbete (t.ex. wikipedian, bloggar, mikrobloggar, diskussionsforum, bokmärken, rss-flöden)
 • nätverksbildning
 • virtuella världar
 • läroplattformar
 • olika informationssökningstekniker samt utvärdering av sökningsresultaten
 • växelverkan på nätet
 • spridning av information
 • nätetikett

3. Ergonomi i distansarbete

 • tidshantering och självledarskap

4. Nätpublicering ur företagets synvinkel

 • intranät, ekstranet, internet
 • att underhålla webbsidorna med hjälp av publiceringsprogram
 • grundläggande av HTML-språket
 • datasäkerhet

5. Växelverkan i nätet

 • synkronisk och asynkronisk kommunikation
 • medvetande
 • uppmärksamhet
 • autentisk
 • konfidens
 • nätidentitet, rykte, offentlighet, privat, risker

6. Att skapa, dela och presentera information i nätet

 • studiemöjligheter i internet, dess för- och nackdelar
 • välj rätt filtyp samt storlek
 • upphovsrätt och uttnytjanderätt
 • datasäkerhet och dataskydd
 • spår som användaren lämnar i internet
 • dela information i lokala nätverk samt internet
 • flytta information till nätet från olika lagringsmedia
 • presentation av information till olika publiker (olika allmänhet, olika lärande, olika möjligheter)

Genomförande

Tillåten tidsåtgång för provet är 45 minuter. Anteckningar och annat studiematerial får användas.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence