Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tiviittori-testi

Arvioinnista apu digiosaamisen kehittämiseen

Digiosaamisen kehittämisen haasteena on tarpeiden tunnistaminen ja menetelmien valinta. Ensin on hyvä määritellä tarvittavat osaamisalueet ja -tasot ja arvioida nykyinen osaaminen. Tämän jälkeen on helppo tehdä kehittämissuunnitelma, valita keinot ja seurata edistymistä.

Tiviittori - digitaalisen osaamisen arviointiin

Tiviittori on verkkopohjainen työkalu digitaalisen osaamisen arviointiin. Se sisältää mittareita tieto- ja viestintätekniikan (tvt) perustaidoista syvälliseen tietotyöosaamiseen.

Tiviittori palvelee koulutuksen järjestäjiä ja henkilöstön kehittäjiä sekä toimii itsearvioinnin välineenä. Havainnollisten tulosraporttien avulla muodostuu kokonaiskuva osaamisen vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Tulosraportit sisältävät aina osaamisen vertailun myös valtakunnalliseen osaamistasoon nähden.

Digiosaamisen arvioinnissa kolme testivaihtoehtoa

Tiviittori sisältää kolme erilaista testivaihtoehtoa, joista valitaan tarpeisiin sopiva. Vaihtoehdot ovat: tietoyhteiskunta- ja mediataidot, teknis-käytännölliset taidot sekä tietotyön taidot. Kukin testi sisältää joukon osa-alueita, jotka voidaan  määritellä arviointiin osallistuville pakollisiksi tai valinnaisiksi. Arvioinnin lopputuloksena saadaan havainnolliset tulosraportit, joissa osaaminen on arvioitu testi- ja osa-aluekohtaisesti.

Kuva: Tiviittorin testit ja niihin sisältyvät osa-alueet

Katso videot digiosaamisen arvioinnin merkityksestä

Tilaa Tiviittori-testi

 

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence