Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ennen varsinaista www-sivuston suunnittelua on sivuston tavoitteiden lisäksi määriteltävä myös sivuston kohderyhmä. Kohderyhmän määrittely on tärkeää, koska vain määrittelemällä sivuston potentiaaliset kävijät osataan heidän tarpeensa ottaa huomioon sivujen suunnittelussa; mahdollisten käyttäjien tarpeiden huomioonottaminen taas on tärkeää siksi, että osataan tehdä heitä kiinnostava ja palveleva sivusto. Pienelle yritykselle kohderyhmän määritteleminen on erityisen tärkeää, koska pienellä yrityksellä on yleensä tarkemmin rajoittunut kohderyhmä potentiaalisina asiakkaina. 

Kohderyhmän ominaisuudet ja tarpeet kannattaa ottaa huomioon www-sivujen kaikissa osa-alueissa kuten 

  • sisällön suunnittelussa: mitä halutaan viestiä ja millä keinoilla voidaan parhaiten viestiä kohderyhmälle
  • visuaalisuudessa: minkä näköisistä sivuista kohderyhmä pitää  - ja vastaavasti myös mistä se ei pidä
  • teknisessä toteutuksessa: mitkä tekniset ratkaisut ovat hyviä ja sopivia käyttää kohderyhmälle
  • esteettömyydessä: sivuston tekstissä, kuvissa, äänissä jne. on otettava huomioon kohderyhmään (esim. lapset, nuoret, vanhukset, naiset, miehet) kuuluvien erityispiirteet tai -tarpeet (esim. tekstikoon suurentamismahdollisuus, jos kohderyhmässä on vanhempia ihmisiä tai muita, joilla on rajoittunut näkökyky). Ks. laajemmin esteettömyydestä TIEKEn julkaisuja: Esteettömyysopas

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence