Työ joustaa ajan ja paikan suhteen

Siirry metatietojen loppuun
Siirry metatietojen alkuun

Jo perinteeksi muodostunutta kansallista etäpäivää vietettiin torstaina 8.10. Tänä vuonna järjestäjinä toimivat DNA, Microsoft ja Työterveyslaitos. Päivän kunniaksi DNA teetätti kansalaisille kyselyn, johon vastasi hieman yli tuhat suomalaista syyskuussa 2015.

Tutkimus osoitti, että tulevaisuudessa työn tekemisen odotetaan olevan nykyistä monimuotoisempaa niin ajan kuin paikankin suhteen. Kyselytutkimuksen mukaan reilulla kolmasosalla työssäkäyvistä suomalaista on tänä päivänä mahdollisuus tehdä etätöitä. Kyselyn perusteella ammattiasema korostuu vahvasti etätyön tekijöissä. Eniten etätöitä tekevät johtavassa asemassa olevat, yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt. Miesten ja naisten välillä on hieman eroa, sillä etätyön tekijöistä 59 prosenttia on miehiä. Eniten etätyön tekijöitä on ikäryhmässä 36–55-vuotiaat.

Ajasta tuloksiin

Tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä, että tulevaisuudessa työntekijöiden ei tarvitse tulla työpaikalleen tehdäkseen työtään. Melkein yhtä moni näkee, että myös työajan saa tulevaisuudessa valita vapaasti. Yli puolet kyselyyn vastanneista uskoo, että tulevaisuudessa keskitytään enemmän työn tuloksiin työssä käymisen sijasta.

Etätyö ei kuitenkaan ole kaikille mahdollista eikä kaikissa ammateissa ehkä koskaan, mutta ihmiset kokevat sen myönteisenä mahdollisuutena. Enemmän kuin kaksi kolmesta kyselyyn vastanneista näkee etätyömahdollisuuksien parantavan työhyvinvointia. Etätyötä voitaisiin tehdä paljon nykyistä enemmän, myös sellaisissa ammateissa, joissa sitä ei nykyään tehdä. Vanhoista ajattelutavoista pitäisi vain luovuttaa ja kyetä kasvattamaan luottamusta. Kokeilu ainakin lienee paikallaan. Etätyömahdollisuus parantaa tutkimuksen mukaan työnantajamielikuvaa 63 prosentin mielestä.

Teknologia vie töitä – tiedetään

Kyselyyn vastanneista työssäkäyvistä suomalaisista neljännes uskoo, että teknologia tulee korvaamaan heidän työnsä tulevaisuudessa. Kuusi kymmenestä vastaajasta kuitenkin näkee, että vaikka teknologia vie työpaikkoja, niiden tilalle tulee uusia. Samaten kuusi kymmenestä näkee, että uusi teknologia sekä uudet laitteet ja ratkaisut vähentävät rutiininomaisia työtehtäviä.

Yli puolet työssäkäyvistä suomalaisista katsoo, että omassa ammatissa vaadittavat taidot muuttuvat merkittävästi kymmenen vuoden aikana. Seitsemän kymmenestä työssäkäyvästä suomalaisesta uskoo, että nykyisen ammatin harjoittaminen lähitulevaisuudessa edellyttää jatkuvaa uuden oppimista ja osaamisen kehittämistä. Tässä on haaste uudenlaisille koulutus- ja valmennusmuodoille, joka yhdistää joustavasti työssä käymisen ja osaamisen kehittämisen.

Kaikista vastaajista 56 prosenttia uskoo, että teknologian mukanaan tuomat muutokset työelämään ovat kokonaisuutena positiivisia. Lähtökohta on hyvä, jos tunnistetaan niitä haasteita, joihin ollaan vastaamassa ja suhtaudutaan niihin vielä myönteisesti. Tämä luo omalta osaltaan uskoa Suomen digitaaliseen tulevaisuuteen. Ihmisen kokoisia asioita nämä teknologian mukanaan tuomat muutokset, niin se on otettava!

Kirsti Timperi, TIEKEn toiminnanjohtaja


http://www.etatyopaiva.fi/fi/etusivu

Twitter: @ etatyo #fiksumpityö #etätyöpäivä

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence