TALTIO osaksi LVM:n kärkihankekokonaisuutta

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taloushallintoliitto on käynnistänyt laajan hankekokonaisuuden TALTIOn käyttöönoton edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa rakenteisen datan hyödyntämistä pk-yritysten taloushallinnossa ja kehittää toimialalle uusia työkaluja. TALTIO-hankkeessa mm. pilotoidaan uudenlainen taloushallinnon tietovarasto, joka rakentuu TALTIO-muotoisen tiedon varaan. (Lue lisää)


Liikenne- ja viestintäministeriö on myös nostanut hankekokonaisuuden korkealle agendalle:
"TALTIO-hanke on osa liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin johtamaa digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen tähtäävää kärkihanketta." (Lue lisää)

  • No labels

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence