Suomi jälleen digitaalisen kehityksen kärkimaaksi - 7 teesillä alkuun

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Mitä Suomen tulisi tehdä noustakseen digitaalisen kehityksen huipulle? Eturivin yritykset ja yhteisöt kirjoittivat yhdessä uuden tietoyhteiskunnan teesit ensimmäistä kertaa järjestetyssä Tietoyhteis­kunta-akatemiassa. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n johtama valistushanke etsi keinoja Suomelle hyötyä digitalisaatiosta ja parantaa kilpailukykyään.

Tietoyhteiskunta-akatemiaan osallistui kansanedustajia, virkamiehiä ja asiantuntijoita yhteiskunnan eri sektoreilta. Seitsemän teesin pohja luotiin Tietoyhteiskunta-akatemian työpajoissa. Ensimmäisen akatemian kumppaneina toimivat Caruna, Cinia, DataCenter, Kopiosto, Microsoft, Nokia, Sofigate, Teknologiateollisuus, Tieto ja Yle.

”Teesien kirjoittaminen on ollut tärkeä yhteinen ponnistus. Keskusteluissa esiin nousi vahvasti se, kuinka digitalisoituminen vaikut­taa kaikkeen ja kaikkiin: organisaatioiden liiketoimintaan, rakenteisiin, toimin­tamalleihin ja johtamiseen. Toivomme teesien herättävän paitsi ajatuksia myös päätöksiä ja toimintaa, joka vie Suomen takaisin digitaalisen kehityksen kärkeen”, sanoo TIEKEn toiminnanjohtaja Kirsti Timperi.

Uuden tietoyhteiskunnan teesit

#1 Uuden tietoyhteiskunnan omistajuus kuuluu kansalaisille

Elämme pysyvässä epävarmuudessa, jatkuvan muutoksen keskellä. Uusia toimialoja ja ammatteja syntyy samalla kun vanhoja katoaa. On osattava valmentautua ja kouluttautua sellaiseenkin, jota emme vielä osaa edes aavistaa.

#2 Toimialojen rajat kumoon

Nykyisten ongelmien ratkaisu edellyttää ennakkoluulotonta yhteistyötä yli tieteen ja toimialojen rajojen. Toisten saamia tuloksia, toimiviksi koet­tuja ratkaisuja ei käytetä riittävästi hyväksi.

#3 Lisää läpinäkyvyyttä

Läpinäkyvyys on hyvä isäntä. Ongelmat ovat toteutuspuolella. Läpinäky­vyyttä tarvitaan lisää päätöksenteon ja tuotannon kaikilla sektoreilla.

#4 Inhimillisempi tietoyhteiskunta

Ihmisen on voitava viihtyä ja kokea osallisuutta rakentamassaan ympäris­tössä. Tietoyhteiskunnan legitimiteetti edellyttää, että se on inhimillinen ja tuntuu tutulta.

#5 Uusi johtamiskulttuuri

Uudessa tietotaloudessa organisaation hy­vän johtamisen merkitys vain korostuu: menestyvän yrityksen, yhteisön ja yhteis­kunnan on saatava joukot mukaansa voidakseen tarjota tulevaisuuden ratkaisuja ongelmiin, joita ei vielä välttämättä edes tiedosteta.

#6 Riskinsietokyky kansalliseksi voimavaraksi

Ei voi voittaa, jos pelkää häviämistä. Menestyminen edellyttää riskinsieto­kykyä.

#7 Tieto hyötykäyttöön

Tieto on siitä poikkeuksellinen vara, ettei se kulu eikä häviä käytössä. Päinvastoin: tiedon arvo ja laatu kasvavat käytön myötä. Tieto voi sisältää virheitä, mutta avoimuus ja kriittinen tarkastelu korjaavat niitä. Tieto taipuu ja muokkautuu, ja sen määrä kasvaa räjähdysmäisesti.

 

Tutustu tästä tarkemmin teeseihin ja ehdotuksiin >>>

 


Tietoyhteiskunta-akatemia on alansa johtavien asiantuntijaorganisaatioiden tarjoama valmennus, joka on suunnattu yhteiskunnallisille päättäjille. Tietoyhteiskunta-akatemia pureutuu ajankohtaisten lainsäädäntöhankkeiden digitaaliseen ulottuvuuteen ja etsii tietoyhteiskuntapolitiikan suuntaa yli toimialarajojen. Osallistujat Tietoyhteiskunta-akatemian valmennuksiin kutsutaan. Tietoyhteiskunta-akatemian järjestää TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry yhteistyössä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Viestintäkumppanina toimii Kaiku Helsinki.

 


Lisätiedot:

Kirsti Timperi, toiminnanjohtaja
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
040 505 2235, kirsti.timperi[at]tieke.fi

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence