Uutta ICT-sopimuspohjapalvelussa: henkilötietojen käsittelysopimuspohja (GDPR)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ICT-sopimuspohjapalvelut -tunnuskuva

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018 EU-maissa ja myös kolmansissa maissa, joissa käsitellään EU-kansalaisten henkilötietoja.

Monet henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiat pysyvät ennallaan, mutta tietosuoja-asetus tuo myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita. Tästä seuraa lisätöitä ja dokumentointivelvoitteita yrityksille. 

Keskeistä ja uutta tietosuoja-asetuksessa on rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjän velvollisuudet kasvavat sitä mukaa, mitä korkeampia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy.

Rekisterinpitäjän on myös pystyttävä osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittely on suunniteltava ja dokumentoitava. Rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden on valmistauduttava täyttämään nämä velvoitteet.

TIEKEn ICT-sopimuspohjapalveluun on lisätty sekä suomen- että englanninkielinen henkilötietojen käsittelysopimuspohja. Molemmat sopimuspohjat on tehty neutraalista näkökulmas­ta tilanteeseen, jossa kaksi yritystä käsittelee yhteistoiminnassaan henkilötietoja. Ne ovat näin ollen velvoitettuja tekemään EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä.

ICT-sopimuspohjapalveluun lisätyt dokumenttipohjat ovat luonteeltaan pääsopimuksen (toimitussopimus) liitteitä, joita ei erikseen allekirjoiteta.

 

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence