Verkottaja - Liiketoiminnan sähköistämisen tietopalvelu

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Verkottaja - Liiketoiminnan sähköistämisen tietopalvelun tunnus


Verkottaja-palvelu on toteuttajan työkalupakki, joka tarjoaa yksityiskohtaista ja teknistä asiantuntijatason tietoa sanomavälityksen toteutustyön tueksi. Verkottaja-palvelu on suunnattu sähköisen liiketoiminnan tiedonvälitysratkaisuja toteuttaville yrityksille, kuten ohjelmistotaloille, operaattoreille ja konsulteille. Yritykset voivat hyödyntää palvelun sisältämää materiaalia omien tuotteittensa ja palvelujensa kehittämisessä.

 

 

EDIFACT - ja XML - kansio koostuvat aihetta artikkelipohjaisesti käsittelevistä materiaaleista.Sanomarekisteri kokoaa yhteen materiaalit, jotka tilaajat voivat ladata omaan käyttöönsä. Seuraavassa Verkottaja-palvelun osa-alueiden sisällysluettelot sekä Sanomarekisteripalvelun esittely.

Sanastojen metamallit: Sanastojen muodostamiseen käytettyjen metamallien esittely (ISO 11179-5 ja ebXML CCTS)
Sanastot: XML-syntaksiin perustuvien sähköisen kaupankäynnin standardien esittely
Sanomien validointi: XML - sanomien rakenteen kuvaamiseen ja validointiin käytettyjen kielten esittely
Sanomien visualisointi: Sanomien esittäminen tietokoneen ruudulla (XHTML)
Sanomien tulostaminen (PDF)
Lomakkeet (XForms)
Sanomien välitys: Sanomien välitykseen liittyvien osa-alueiden käsittely
Reititys- ja osoitemekanismi
Kirjekuori (SOAP)
Vastaanottorajapinta (WSDL)
Erityisesti keskitytään standardeihin, kuten ebMS ja EDIINT (AS1, AS2), jotka mahdollistavat teknisten ratkaisujen hyödyntämisen liiketoiminnallisessa kontekstissa

EDIFACT - kansion sisällysluettelo:

Kehitystä ja taustaa: OVT:n historiaa ja selvitys kansainvälisestä ja suomalaisesta OVT-kehitystyöstä.
Yhteistyöorganisaatiot: Luettelo OVT-alueella toimivista yleisistä ja toimialakohtaisista kehitysorganisaatioista, seurantaryhmistä jne.
Yleiskuvaus: OVT:n jakautuminen tietosisältö-, esitystapa- ja tiedonsiirto-osaan. OVT-järjestelmän kuvaus.
Tietosisältö: Miten tietoja, tietoryhmiä ja sanomia laaditaan ja ylläpidetään. Miten omia muutos- ja korjausehdotuksia voi tehdä.
Esitystapa: EDIFACT-standardi määrittelee tiedon esittämiseen liittyvät seikat - kieliopin.
Tiedonsiirto: Sisältää suositukset OVT-aineiston siirtomenettelyiksi
Hallinta: Sisältää OVT:n käyttöönottomallin, ohjeen koneellisesta kirjanpidosta, mallisopimuksia jne.
Sanasto: Sisältää lyhyen OVT-sanaston
Koodilistoja: Linkkejä yleisimmin käytettyihin koodilistoihin
Linkkejä: Sisältää www-linkkejä listietojen etsimiseksi

XML - kansion sisällysluettelo:

XML - standardi: XML - standardin taustojen, perusteiden, hyötyjen ja rajoitteiden esittely
Yleiset XML - teknologiat: Yleisten XML:n käsittelyyn liittyvien määritysten esittely
XML ja EDI: XML ja EDIFACT standardien vertailu
XML yritysintegraatiossa: Yritysten integraatioon liittyvien prosessimallien, liiketoimintasanastojen ja turvallisen viestinnän esittely.
Rekisterit: ebXML ja UDDI rekisterien esittely
Web-palvelutekniikat: Web-palveluiden konseptin ja teknologioiden (SOAP, WSDL) yleisesittely
Semanttinen Web: Semanttisen webin ja sen keskeisten teknologioiden (RDF, OWL) esittely

Sanomarekisteri

Rekisteri kokoaa yhteen organisaatioiden välisen tiedonsiirron toteuttamiseen tarvittavat materiaalit, jotka on luokiteltu muun muassa toimialan, toiminnon, sisällön ja sanomastandardin mukaan tiedonhaun helpottamiseksi. Osa materiaaleista on tallennettu fyysisesti palveluun ja osa tarjotaan linkkeinä. Rekisterin ideana on koota kaikki käyttäjien tarvitsemat materiaalit yhteen paikkaan, mikä helpottaa ja nopeuttaa tiedonhakua.

Rekisteriin tallennettujen materiaalien metatietojen selailu ei edellytä rekisteröitymistä. Tiedostojen lataaminen Sen sijaan edellyttää tiedostokohtaisesti Verkottaja-palvelun tilaamista.

Tutustu palvelun käyttö- ja tilausehtoihin tarkemmin täällä.

Varustettu ilmaisella Atlassian Confluence Community License-lisenssillä, joka on myönnetty hankkijalle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry / Finnish Information Society Development Centre. Evaluoi Confluencea tänään.

Adaptavist ThemeBuilderKäytössä

Kirjaudu sisään

Valikko ☰

Adaptavist ThemeBuilder EngineAtlassian Confluence